Dohoda o provedení práce – vzor ke stažení

9. 5. 2016 |
Rubrika: Vzory, Rady | Doba čtení: 3 minuty

Dohoda o provedení práce se používá zejména v případě jednorázových brigád, kde není předpoklad dlouhodobější spolupráce. Vhodná je také pro registrované na úřadě práce.

vzor dohoda o provedení práce dpp ke stažení
vzor dohoda o provedení práce dpp ke stažení
Dohodu o provedení práce lze uzavřít maximálně na rozsah 300 hodin za kalendářní rok. Do tohoto rozsahu se také započítává doba práce, kterou zaměstnanec koná na základě jiné DPP pro téhož zaměstnavatele.
 

Povinný obsah DPP – co najdete ve vzoru ke stažení

V dohodě o provedení práce musí být povinně sjednána doba, na kterou se sjednává,vymezení práce a rozsah práce. Mimo těchto podstatných náležitostí, lze doporučit sjednat zejména odměnu za vykonanou práci. Další obsahové náležitosti jsou ponechány na smluvních stranách – např. právo na dovolenou. Jsou ovšem ustanovení, od kterých se strany odchýlit nemohou – např. o minimální mzdě.
 
Na odměnu za práci se nevztahují ustanovení o odměňování, která platí pro pracovní poměr (viz § 77 odst.2), ale pouze úprava minimální mzdy. Její výši stanoví vláda vyhláškou a nyní činí 9 900 Kč/ měsíc a 58,70 Kč/ hodinu. Rozsah práce je omezen na max. 300 h/rok. Tuto hranici nesmí také přesáhnout součet všech odpracovaných hodin na základě rúzných DPP zaměstnance pro téhož zaměstnavatele.
 
Dohoda musí být sjednána písemně, může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou a ke splnění individuálního úkolu i druhově vymezené práce. Zaměstnavatel zde ale není povinen pracovní dobu zaměstnanci rozvrhnout. Ukončit vztah založený dohodu o provedení práce lze pouze písemně, a to dohodou, výpovědí či jednostranným zrušením.

3 dotazy k dohodě o provedení práce

Jak specifikovat pracovní činnost v DPP? (I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY – č. 1)
V dohodě o provedení práce uvádějte, jakou práci pro vás bude zaměstnanec provádět. Nemusíte se široce rozepisovat, ale jednoduše napište, jaká bude jeho pracovní pozice (grafik, administrativní pracovník, instalatér apod.), nebo jaké činnosti bude vykonávat (úklidové práce, dotazníkové šetření atd.) či účast na konkrétních projektech (činnosti spojené s chodem projektu jdipracovat.cz, pořadatelství koncertu Petra Kapinuse aj.).
 
Jak dlouho platí dohoda o provedení práce? (I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY – č. 2)
DPP obsahuje informaci, po jakou dobu trvá zaměstnanecký vztah. Údaj můžete uvést buď ve formě „od-do“, případně slovně uvedete dobu úvazku – například: „Dohoda se uzavírá na dobu 1 měsíce, případně třeba na dobu 1 roku.“ V takovém případě je rozhodující datum nástupu do práce, které se také v dohodě o provedení práce uvádí. Není chybou ani uvést pracovněprávní vztah v DPP na „neurčito“.
 
Jak uvést způsob výplaty v DPP? (I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY – č. 4)
Formulář dohody o provedení práce by měl zahrnovat údaje o vyplácení výplaty. Jednou z variant je vyplacení „hotově“, nebo druhá možnost je bezhotovostní platba na účet. V takovémto případě doporučujeme už do dokumentu DPP zanést číslo účtu příjemce.
 

Chcete se o dohodě o provedení práce dozvědět více?                   

Když se svět točí kolem dohod a smluv

Když se svět točí kolem dohod a pracovních smluv

 

Dohoda o provedení práce – co je možné?

Dohoda o provedení práce – co je možné?

Pracovní smlouvu, či dohodu? 

Pracovní smlouvu, či dohodu?

 

Novinky v pracovněprávní oblasti

Rok 2016 a novinky v pracovněprávní oblasti


Odvody na pojištění

Pokud odměna z dohody o provední práce překročí výši 10 000 Kč/měsíc hrubého, je třeba ze mzdy odvést sociální a zdravotní pojištění.
 

Lékařská prohlídka

V případě, že fyzická osoba by měla vykonávat práci, která je prací rizikovou nebo součástí této práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku.

Dohoda o provedení práce je jednou z forem tzv. dohod konaných mimo pracovní poměr, které jsou speciálně upraveny v §74 a násl. zákoníku práce.
 

Na podobné téma

Konkurenční doložka jako součást pracovní smlouvy

Co čekat od novely zákoníku práce? 1. část

Platy ve zdravotnictví v roce 2020

Příprava na Assessment centrum: přirozenost