Daňové přiznání: Pro OSVČ velmi aktuální téma

9. 3. 2011 | Alena Klimková
Rubrika: Podnikání, Práce

Jestliže jste dosud jako OSVČ nepodali daňové přiznání za rok 2010, neváhejte a kvapem se vypravte na finanční úřad. Daňové přiznání si můžete vypracovat sami, nebo využít účetních poradců. V každém případě je třeba mít připravenou evidenci příjmů do podnikání.

 

0129 dane-osvc morguefileJestliže jste dosud jako OSVČ nepodali daňové přiznání za rok 2010, neváhejte a kvapem se vypravte na finanční úřad. Daňové přiznání si můžete vypracovat sami, nebo využít účetních poradců. V každém případě je třeba mít připravenou evidenci příjmů do podnikání. Výdaje buď uplatníte na základě faktických nákladů, nebo využijete paušál. Čas na tyto operace máte do 1. 4. 2011.

Paušál versus daňově uznatelné výdaje

Co slouží primárně ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání? Samozřejmě, že daňová evidence. Někdo k jejímu vedení používá speciální program, jinému stačí Excel nebo tužka a papír. Do daňové evidence OSVČ zapisuje příjmy a výdaje (zde je malá ukázka) a případně eviduje majetek a závazky. Vše musí mít doloženo doklady, které spolu s evidencí archivuje.

Daňové přiznání dává na vybranou ze dvou možností: Jelikož v něm musíte uvést svoje příjmy a výdaje z podnikání, můžete se přiklonit buď k daňově uznatelným výdajům, které OSVČ eviduje a archivuje v daňové evidenci, nebo vsadit na výdajový paušál (v případě, že si jako OSVČ výdaje neevidujete, nebo jsou vaše skutečné výdaje příliš nízké či zanedbatelné).

Daňově uznatelné výdaje musí být výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tyto výdaje musí být zaplaceny v roce, za který podáváte daňové přiznání. Do výdajů můžete dát také výdaje na auto (popř. paušální výdaje na auto), stravné nebo odpisy majetku. Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění rozhodně nelze jako výdaj použít.

0129 dane-osvc morguefileCo se týče paušálních výdajů, ty se člení do následujících skupin:

* 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
* 80 % pro příjmy z řemeslné živnosti
* 60 % pro příjmy včetně živností řemeslných (spadají sem například živnosti volné)
* 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti
* 30 % pro příjmy z pronájmu nebo pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného do podnikání a samostatné výdělečné činnosti

Daňové přiznání vyjde vstříc notorickým nestíhačům

Všichni podnikatelé, kteří si za rok 2010 podávají daňové přiznání sami, se nemusejí stresovat s tím, že tak musí učinit do 31. března. Možnost podat daňové přiznání se jim pro letošní rok přesouvá z důvodu změny pravidel pro správu daní na 1. dubna. Navíc, zapomenou-li do tohoto data přiznání podat, ale podají-li jej do 8. dubna s tím, že příslušnému finančnímu úřadu převedou stanovenou daň do 7. dubna na účet, vyhnou se jakémukoliv sankcionování.

Pokutování za neodeslaný či na finančním úřadě neodevzdaný formulář s přílohami se tedy v letošním roce posouvá o pět celých pracovních dnů. Pokuta tak čeká každého, kdo letos podá daňové přiznání po 8. dubnu (a přitom nevyužívá služeb daňového poradce). Jaká sankce hrozí za pozdní přiznání k dani? Minimální sankce je 500 korun, maximální sankce činí 5 procent z daně.

Formulář k daňovému přiznání za rok 2010 naleznete zde.

Na podobné téma

Coworkingové centrum pomáhá podnikavým mámám

Malá firma a velká korporace: Zkušenosti s firemními kulturami

Práce v televizi není vůbec stereotypní

Budoucí právníci mají praxi povinnou