Časopis Jdi pracovat! Souhrnné informace

1. 4. 2016 | Petra Štorková
Rubrika: Časopis | Doba čtení: 1,5 minuty

Pololetník Jdi pracovat! je kariérní časopis cílený na studenty a absolventy. Vedle rad a tipů, jak uspět na trhu práce, v něm najdete i osobní zkušenosti lidí, kteří hledají práci, nebo už ji našli. Věnujeme se tématům, jako je zaměstnání, podnikání, stáže, brigády a další.

brožura jdi pracovat, tištěný časopis, práce, HR, časopis
brožura jdi pracovat, tištěný časopis, práce, HR, časopis
Naším cílem je zlepšit povědomí o reálné situaci na trhu práce a propojit zaměstnavatele s těmi nejlepšími studenty a absolventy vysokých škol, kteří se nebojí výzev a hlavně práce.


Časopis Jdi pracovat!

Hlavní činností magazínu s personální tematikou je publikování textů o hledání práce, zaměstnání, stážích, brigádách a další témata zaměřující se na kariérní rozvoj vysokoškoláků. Časopis Jdi pracovat! vychází 2x ročně a čte ho přibližně 14 000 čtenářů

Časopis v kostce

  • je registrovaný u Ministerstva kultury ČR (evidenční číslo MK ČR E 21391)
  • jeho tematickým okruhem je práce a studium, podnikání, personální rady, absolventská kariéra, zahraničí
  • periodicita: 2x ročně (duben, listopad)
  • náklad: 7 000 ks
  • čtenost: 14 000
  • distribuce: zdarma, 40 distribučních míst na MU, MENDELU a VUT v Brně (knihovny, studijní oddělení, recepce, veřejná prostranství a klidové zóny), personální veletrhy a konference, kariérní přednášky a další HR akce zaměřené na vysokoškoláky akce studentských spolků brněnských VŠ
  • cílová skupina: muži, ženy 18–32 let (maturanti, studenti VŠ, absolventi), specifickou cílovou skupinou jsou nezaměstnaní a lidé hledající práci
  • historie: časopis vychází od roku 2010


 
 

Na podobné téma

Vychází časopis Jdi pracovat! č. 9

Časopis Jdi pracovat! Souhrnné informace

Osmá tištěná brožura Jdi pracovat! je tady

12. brožura Jdi pracovat! vyšla na jaře 2017