Budoucí právníci mají praxi povinnou

4. 4. 2011 | Pavla Žůrková
Rubrika: Stáže, Práce

/Speciál: STÁŽE STUDENTŮ MU/ Praxe ke studiu patří. Právníci se mohou těšit na praktickou stáž, kterou mají v rámci studia povinnou. V tomto příspěvku bych ráda uvedla pár základních poznatků, které by měl student Právnické fakulty Masarykovy univerzity znát.

0147 praxe-pravniku msoffice/Speciál: STÁŽE STUDENTŮ MU/ Praxe ke studiu patří. Právníci se mohou těšit na praktickou stáž, kterou mají v rámci studia povinnou. V tomto příspěvku bych ráda uvedla pár základních poznatků, které by měl student Právnické fakulty Masarykovy univerzity znát předtím, než si začne hledat odbornou praxi. Stáže na Právnické fakultě MU prodělaly změny. Jak to bylo se stážemi ještě před dvěma lety, popisuje jeden z absolventů.

Odborná praxe na Právnické fakultě je zařazena do studijního plánu magisterského studia a skládá se ze čtyř samostatných předmětů. Tento předmět si student smí zapsat nejdříve v šestém semestru studia, avšak aby tak student mohl učinit, musí mít předtím úspěšně ukončené všechny předměty prvního až čtvrtého semestru studia a předměty pátého semestru zakončené zápočtem. Standardní délka odborné praxe je čtyřicet pracovních dní, přičemž pracovním dnem se rozumí osm odpracovaných hodin. Aby student splnil jeden předmět praxe, musí si odpracovat alespoň deset pracovních dní. Tento systém je nový, ještě dva roky zpátky byla praxe předmětem desátého semestru, tedy až po projití všech oblastí práva, které se na právech vyučují, a nijak se nedělila. Délka byla stejná, jen bylo třeba odpracovat čtyřicet hodin v rámci jednoho předmětu desátého semestru. Student magisterského studia Právnické fakulty smí praxi vykonávat zejména v oblasti justice (soudy, státní zastupitelství), advokacie, notářství, exekutorských úřadů, daňového poradenství, v orgánech veřejné správy včetně územních finančních orgánů, právních služeb podnikatelských subjektů nebo v institucích poskytujících právní poradenství.

Důležitým poznatkem pro studenty, které v budoucnu praxe čeká, je, že každý student si svou praxi zajišťuje sám po dohodě s příslušnou institucí, kde bude praktikantem. V hledání vhodné praxe můžou studentům pomoci právě i webové stránky Právnické fakulty MU. Na adrese www.law.muni.cz najdete širokou nabídku praxí. Dokonce je možné na této stránce nalézt i praxe z různých oblastí práva, praxi zde nabízí advokátní kanceláře, ale i např. Liga vozíčkářů, Ústavní soud České republiky, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí nebo Exekutorský úřad Brno- venkov.

0147 praxe-pravniku msofficeV první řadě, než si začnete hledat konkrétního poskytovatele praxe, je dobré rozmyslet si, v jaké oblasti byste vaši praxi chtěli vykonávat.

Na www.law.muni.cz jsou také zveřejněny užitečné informace pro studenty. V prvé řadě zde najdete pokyny pro to, jak žádat o uznání praxe. Dále se zde studenti dočtou, jaké typy praxí lze uznat. Mě nejvíce zaujal článeček s výstižným názvem Desatero pro praxi. Pokud právě sháníte praxi a ještě nemáte napsaný životopis, tak na výše zmiňovaných webových stránkách naleznete i návod na to, jak napsat váš životopis.

A pokud nevíte, co vás na praxi čeká, podívejte se na vzorové podmínky studijní praxe, které naleznete na již tolikrát zmiňovaných webových stránkách Právnické fakulty. Od poskytovatele praxe můžete očekávat, že po vás bude vyžadovat například analýzu případů či přípravu stanovisek. Administrativní práci, různým pochůzkám a kopírování se nejspíš také nevyhnete, avšak tyto práce nesmí převažovat v obsahu pracovní náplně.

Nespornou výhodou studentské praxe je to, že studenti mají možnost vyzkoušet si práci a poskytovatelé praxe mají možnost vyzkoušet si potenciální zaměstnance. Proto se snažte, abyste během čtyřiceti povinných dní praxe načerpali co nejvíce zkušeností.

 

Kde získal praxi absolvent Právnické fakulty MU Martin Durda:
„Já dělal praxi na Městském soudě v Brně u soudkyně civilního úseku. Náplní bylo studovat spisy ve věcech, kde měla paní soudkyně nařízeno jednání, navrhovat vlastní postup a konfrontovat jej s tím, jak jednání potom probíhalo. Sepisoval jsem též jednoduché návrhy právních úkonů soudu (výzva k doplnění žaloby, nabytí právní moci rozhodnutí, koncepty rozhodnutí, …), které jsem předkládal ke schválení. Po dokončení praxe jsem formuláře o průběhu praxe a potvrzení o praxi nesl nikoli rovnou na studijní oddělení, ale musel jsem (jako všichni tenkrát) absolvovat ještě rozhovor s Mgr. Czudkem (bylo na výběr mezi ním a Mgr. Neckářem) o průběhu a náplni praxe, kteří tím ověřovali, zda byla praxe opravdu vykonávána.“

 

Na podobné téma

Pro medika není problém najít práci

Nastartuj svoji kariéru v call centru

Z bakalářské práce se stal projekt, který pomáhá studentům Masarykovy univerzity

Politika jako práce: Pár postřehů z malého města