Znalosti doženete, ale bez schopností to nejde

21. 10. 2011 | Eliška Gončarová

"/Speciál: Hovory s absolventy/ Stát se absolventem Eko­nomicko-správní fakulty není až takový problém, ale mít úspěch i v samotné praxi už je tvrdším oříškem. Inženýr Michal Kos ukončil studium veřejné ekonomiky v roce 2002 a dnes je obchodním ředitelem společnosti Yoplait. Jeho ces­ta k vysněné práci ale nebyla přímá a vyžadovala mnoho úsilí. Za svůj největší úspěch v životě považuje skloubení úspěšné kariéry s fungující rodinou.

/Speciál: Hovory s absolventy/ Stát se absolventem Eko­nomicko-správní fakulty není až takový problém, ale mít úspěch i v samotné praxi už je tvrdším oříškem. Inženýr Michal Kos ukončil studium veřejné ekonomiky v roce 2002 a dnes je obchodním ředitelem společnosti Yoplait. Jeho ces­ta k vysněné práci ale nebyla přímá a vyžadovala mnoho úsilí. Za svůj největší úspěch v životě považuje skloubení úspěšné kariéry s fungující rodinou.

Stihl jste během studia nahlédnout do praxe?
Během studia jsem vyzkoušel velké množství brigád. Ne, že bych snad od začátku zištně vybíral konkrétní firmy, které mi budou do dalšího života dobrou praxí, důvod byl prozaičtější – potřeboval jsem vydělat na spoustu koníčků a sportů. Až později jsem zjistil, že pracovat pro Českou televizi nebo VZP, vycestovat na měsíc do Dubaje s montážní firmou nebo na léto do USA s programem Work&Travel je něco, co mi u po­tenciálního zaměstnavatele sbírá kladné body, protože ocení mou aktivitu. Studia jsem završil diplo­movou prací na téma „Analýza řízení a financování České tele­vize“, na které jsem spolupracoval s lidmi, které jsem poznal během mé brigády pro ČT.

Jak jste hledal práci po studiu a jaké máte zkušenosti s výběrovým řízením?
Již za studia jsem se rozhodo­val, jestli se budu věnovat studo­ vanému oboru, nebo se vydám jiným směrem. Vzhledem k tomu, že mě lákal „aktivnější“ svět než státní správa, jsem se vydal ces­tou obchodní firmy. Svoji první brigádu jsem našel přes inzerát v novinách, další pak přes inter­net. Tím, že jsem po dokončení studia dostal práci svých snů pro jednu z největších nadnárod­ních společností hned na první pokus, jsem ostatní nabídky ani nezvažoval. V životě jsem ab­solvoval desítky pohovorů, v poslední době pak spíše z druhé strany. Když mám před sebou uchazeče o zaměstnání, který je těsně po škole, logicky mě spíše než znalosti zajímají schop­nosti. Znalosti doženete, ale bez schopností to nejde. Nebojte se proto pochlubit, co jste v životě dokázali, a to nejen po pracovní stránce. Skvělým příkladem může být sport. To, jaký sport děláte, jak k němu přistupujete a čeho jste v něm dosáhli, o vás vypovídá hodně.

Jakou roli měl ve vašem pro­fesním životě životopis? Jak je obsáhlý?
Můj životopis má dvě stránky a po pravdě nemyslím, že je potřeba víc, i když máte zkušeností na rozdávání. CV je první dokument, který vás prezentuje vůči okolnímu světu. Měl by být dobře přehledný a strukturovaný, aby se v něm čitateli – budoucímu šéfovi – dobře orientovalo. Už tím získáváte další kladné body, aniž byste se s bu­doucím zaměstnavatelem osobně setkal. I zde platí, že méně je někdy více. Nikdo neočekává, že ihned po škole budete mít několikaletou praxi. O to více vyzvedněte své dílčí úspěchy. Jaký byl váš konkrétní přínos a co se vám dařilo, jakou měla vaše práce přidanou hodnotu.

 Jaká pracovní místa jste vyzkoušel?
Během své kariéry jsem vyzkoušel velkou řadu pozic, převážně v ob­chodním oddělení. Začínal jsem na pozici obchodního zástupce pro společnost Procter&Gamble, kde jsem pak strávil osm let na různých pozicích – například jako manažer pro klíčové zákazníky, šéf farmaceutické divize, manažer zodpovědný za ob­chodní zástupce v terénu a jiné. V současné době pracuji jako obchodní ředitel společnosti Yoplait, kde mám zatím asi nejširší kompetence a zatím asi nejkomplexnější zodpovědnost. Velmi mne baví práce s lidmi, kdy jsem zodpovědný za jejich trénink a další rozvoj – je to zajímavá a důležitá zkušenost.

Co vám ve vaší kariéře pomohlo?
Asi střízlivá víra v sama sebe. Dnes vám nikdo nedá nic zadar­mo a je potřeba jít tomu „štěstíčku“ naproti. Obrovskou výhodou byla také osmiletá zkušenost s prací pro P&G. Panoval tam neskutečný dril, ale firmě přinášel velmi dobré výsledky. Po pár takto strávených letech moje cena na trhu vzrostla. I z tohoto pohledu bylo důležité, abych si už na začátku vybral firmu, pro kterou chci skutečně pracovat.

Co považujete za největší úspěch ve vašem dosavadním životě?
Největším úspěchem v mém životě je skloubení úspěšné kariéry s fungující rodinou. Mám dvě malé dcery, kterým se chci maximálně věnovat a k tomu také spoustu koníčků. Život není jen o práci.

Vizitka Michala Kose

Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta MU
Obor: Veřejná ekonomika
Rok absolutoria: 2002
Získaný titul: Ing.
Bydliště: Brno
Pracovní pozice: obchodní ředitel
Firma: Yoplait, a.s.

Článek byl uveřejněn v brožuře Jdi pracovat 01/2011 v seriálu HOVORY S ABSOLVENTY. Tištěné Jdi pracovat! je ke stažení zde.

Na podobné téma

Assessment Centrum: co vás může potkat

10 věcí, které (ne)uvést ve svém životopise

Nová pracovněprávní rubrika VZORY startuje

Pohovorismus – co vás čeká na konkurzu?