Jak zapracovat pracovní zkušenosti do životopisu

3. 5. 2016 | Alena Klimková
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2 minuty

Jádro životopisu tkví kromě osobních údajů také v·informacích o pracovních zkušenostech. Víte ovšem, že existuje několik způsobů jejich seskupení a zpracování? Tím, jak v životopisu informace o svých dosavadních pracovních zkušenostech rozvrhnete, máte možnost přilákat pozornost potenciálního zaměstnavatele k vašim klíčovým znalostem, dovednostem a zkušenostem.

životopis, cv, zkušenosti, formát, důležitost
životopis, cv, zkušenosti, formát, důležitost

V rámci seskupení a zpracování své praxe v životopisu můžete vsadit na chronologický, funkční (zkušenostní) nebo kombinovaný formát. Tyto formáty je ideální používat, budete-li psát strukturovaný životopis. Víte ale, ve kterých případech je nejvhodnější jednotlivé formáty užívat? Od toho jsme tady my, abychom vám poradili.

1. Chronologický formát

Chronologický formát je nejpoužívanější a také zaměstnavateli nejžádanější. Poukazuje na zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí. Tzn. od posledního zaměstnání k prvnímu. Tento typ formátu je vhodný pro ty, co nemají mezery v chronologii zaměstnání, žádají o práci v oboru, ve kterém pracovali předchozí roky, anebo se mohou prezentovat seznamem zaměstnání, který vypovídá o jejich profesionálním růstu.

2. Funkční (zkušenostní) formát

Funkční formát odbourává časové uspořádání pracovních zkušeností. Při jeho užití se klade důraz hlavně na zkušenosti, znalosti, schopnosti, výsledky a úspěchy, a to v rámci různých oblastí, ve kterých jste měli možnost pracovat (např. jako asistentka, účetní, kosmetička, redaktorka aj.). Funkčního formátu by se měly držet ty osoby, které se rozhodly vrátit do zaměstnání po uplynutí delšího časového období nebo které radikálně mění svoji kariéru a chtěly by přestoupit do zcela jiného oboru, než v jakém pracovaly dříve.

3. Kombinovaný formát

Kombinovaný formát je kombinací chronologického a funkčního formátu. Užitím kombinovaného formátu můžete prezentovat své znalosti a zkušenosti v kontextu minulých zaměstnání, ale zároveň i v rámci jednotlivých profesních oblastí. Tento formát zdůrazňuje vaše univerzální znalosti a popisuje vaše schopnosti v rámci pracovní minulosti. Lze jej použít, když máte zkušenosti ve více oblastech relevantních pro žádanou práci nebo jste se rozhodli změnit obor, ale zároveň chcete poukázat na své univerzální znalosti, schopnosti a zkušenosti.

Na podobné téma

7 návyků skutečně efektivních lidí

Budujte osobní značku!

Pracovní smlouvu, či dohodu?

Jsem absolvent! Co s úřady?