TIP NA KNIHU: Základy podnikání

4. 11. 2011 | Alena Klimková
Rubrika: Tipy, Kniha

Uvažujete o tom, že byste rozjeli podnikání? Anebo jste již začali podnikat, ale zdá se vám, že jste se příliš nevzdálili od startovní čáry? Potom si zkuste prolistovat knihu Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Vydalo ji v loňském roce nakladatelství Grada Publishing, a. s., a podílela se na ní řada autorů jak z akademické, tak z praktické sféry.

0527 kniha-zaklady podnikani archiv-vydUvažujete o tom, že byste rozjeli podnikání? Anebo jste již začali podnikat, ale zdá se vám, že jste se příliš nevzdálili od startovní čáry? Potom si zkuste prolistovat knihu Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Vydalo ji v loňském roce nakladatelství Grada Publishing, a. s., a podílela se na ní řada autorů jak z akademické, tak z praktické sféry.  

V knize na vás čekají základní poznatky z oblasti podnikání. Na 498 stranách se seznámíte s postupem založení firmy, dozvíte se, jak sestavit zakladatelský rozpočet, jakou strukturu má mít podnikatelský plán, na které organizace se může začínající podnikatel obrátit s žádostí o radu nebo jaké formy podpor v oblasti podnikání může využít.

Základy podnikání jsou rozděleny celkem do šesti kapitol, které se věnují fázi před začátkem podnikání a startu podnikání a které dále obsahují základy managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a finančního řízení pro podnikatele.

Kniha tedy obsahuje nejdůležitější teoretické poznatky z oblasti managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a finančního řízení, bez kterých se žádný podnikatel nemůže obejít. Ukazuje rovněž, jak se postupně mění role zakladatele firmy v průběhu jejího růstu a jak rozdílné problémy řeší podnikatelé malé, střední a velké firmy. Současně upozorňuje na to, co v podnikání platí pro všechny firmy, a to bez ohledu na jejich velikost.

V představované knize najdete nejen základní teoretické poznatky ze světa podnikání, jejichž autory jsou vyučující z českých a slovenských vysokých škol. Jistě oceníte, že s teoretickými poznatky se zde prolínají také praktické příklady, názory a zkušenosti tuzemských úspěšných podnikatelů a manažerů.

0527 kniha-zaklady podnikani 2 archiv-vydUžitečné pasáže knihy:

Subjekty oprávněné provozovat živnost

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li zákonem stanovené podmínky. Je-li tato osoba s bydlištěm, resp. sídlem mimo území České republiky, pak může provozovat živnost stejným způsobem jako česká osoba, tj. osoba, která má na jejím území trvalý pobyt nebo sídlo. Zahraniční fyzická osoba, která v zahraničí nepodniká a hodlá provozovat živnost na území České republiky, musí pro pobyt na území České republiky mít povolení (udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu); to neplatí pro organizační složku firmy. Podnikat dále může fyzická osoba se statutem azylanta (příp. v režimu doplňkové ochrany) podle zvláštních předpisů, a nově též také rodinní příslušníci azylantů.

Specifika živnostenského podnikání

Mezi specifika živnostenského podnikání patří:
-
Je to forma podnikání vhodná pro začínající podnikatele nebo pro ty, kteří v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj svých příjmů.
- K získání oprávnění je třeba vykonat nejméně úředních úkonů, po splnění daných podmínek je možné téměř ihned zahájit podnikání.
-
Není třeba skládat žádný základní kapitál.
- Zápis do obchodního rejstříku je pouze na vůli živnostníka (nejsou-li dány podmínky pro povinnou registraci).
- Postačuje vedení daňové evidence, pokud obrat podnikatele podle zákona o dani z přidané hodnoty včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti nepřesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč.
Za závazky z podnikání podnikatel ručí celým svým majetkem.
-  Smrtí podnikatele se nedědí podnik, na rozdíl např. od obchodního podílu.

(Srpová, Jitka – Řehoř, Václav a kol. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Grada Publishing: Praha, 2010. s. 68–69.)

Důležité údaje:

Vydáno

2010

Vydání

první

Vydavatelství

Grada Publishing, a. s.

Počet stran

427

Vazba

brožovaná

Cena

498 Kč

Dostupnost

e-shopy a kamenná knihkupectví

Na podobné téma

TIP NA KNIHU: Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor

TIP NA KNIHU: Jak budovat kariéru

TIP NA KNIHU: První kroky v podnikání

TIP NA KNIHU: Myšlenkové mapy v byznysu