TIP NA KNIHU: Nenechte se šikanovat kolegou

27. 4. 2012 | Alena Klimková
Rubrika: Tipy, Kniha

Šikana na pracovišti. Chodíte kolem ní po špičkách, máte pocit, že vůbec neexistuje, nebo jste se stali přímo její oběti? Ať už tak či onak, jedná se o závažnou problematiku, kterou naleznete komplexně zpracovanou například v praktické příručce české psycholožky Lenky Svobodové Nenechte se šikanovat kolegou aneb Mobbing – skrytá hrozba. Tuto publikaci vydalo v roce 2008 nakladatelství Grada Publishing.

0672 nenechte-se-sikanovat-kolegou archiv-vydavateleŠikana na pracovišti. Chodíte kolem ní po špičkách, máte pocit, že vůbec neexistuje, nebo jste se stali přímo její oběti? Ať už tak či onak, jedná se o závažnou problematiku, kterou naleznete komplexně zpracovanou například v praktické příručce české psycholožky Lenky Svobodové Nenechte se šikanovat kolegou aneb Mobbing – skrytá hrozba. Tuto publikaci vydalo v roce 2008 nakladatelství Grada Publishing.

V této praktické a čtivé příručce se dozvíte například to, jak se mobbingu bránit, jak mu předcházet, jak by měl mobbingu na pracovišti čelit váš šéf nebo třeba jak můžete oběti mobbingu pomoci vy sami jako její kolegové. Kniha vám také odpoví na otázky, jaké jsou nejčastější příčiny mobbingu, zda existuje typická oběť a zda i ona nese na vzniku a průběhu mobbingu svůj podíl viny.

Lenka Svobodová, která se cíleně zaměřila na psychologickou analýzu patologických vztahů na pracovišti, se hned v úvodu knihy přiznává, že slovo „šikana“ v názvu není zcela vhodným synonymem termínu mobbing. Toto slovo však – podle svých slov – zvolila proto, že je jeho význam všem známý a dostatečně srozumitelný.

0672 nenechte-se-sikanovat-kolegou archiv-vydavateleAutorka knihy se v knize Nenechte se šikanovat kolegou aneb Mobbing – skrytá hrozba nejprve zamýšlí nad specifiky „českého“ mobbingu. Domnívá se, že čeští mobbeři si více dovolí – napomáhá jim v tom především atmosféra ostrých loktů a konkurence, špatně nastavená firemní kultura a nezkušenost vedoucích pracovníků s šikanou na pracovišti.

Svobodová dále upozorňuje, že oběti mobbingu v Česku vydrží daleko „méně“ než ti, kteří jsou stiženi mobbingem na Západě. Nedokážou se totiž účinně bránit. Podle Svobodové mají navíc pouze výjimečně podporu ve svém zaměstnání – a hlavně: postrádají důležité legislativní zázemí, o které by se mohly opřít. Jestliže se tedy rozhodnou hájit na pracovišti svá práva, spíše si častěji vyslechnou větu typu „jestli se vám to nelíbí, běžte si jinam“.

Jaké jsou hlavní přednosti knihy? Jedná se nejen o srozumitelný výklad, který je zaměřen primárně na šikanu na pracovišti. Toto téma je komplexně zpracováno nejen po stránce teoretické. Naleznete zde totiž i spoustu příkladů z praxe, což rozhodně stojí za vyzdvihnutí.

Kniha navíc na mobbing pohlíží očima všech aktérů – tedy z hlediska pracoviště a z hlediska jednotlivce, z hlediska oběti i z hlediska pachatele. Díky tomu, že se do knihy pozorně začtete, budete mít vyšší schopnost i na svém pracovišti rozpoznat jakékoli projevy mobbingu, ale také jeho příčiny, symptomy či fáze jeho vývoje.

Užitečné pasáže knihy:

Mobbing zahrnuje systematické, cílevědomé a především opakované útoky jednotlivce či skupiny na určitou osobu. Nepřátelská a neetická komunikace má za cíl dotlačit vybraného jedince do defenzivní pozice, vyloučit ho z kolektivu, ponížit, znevážit a donutit tak k odchodu z pracoviště. Útoky často bývají bez náležité příčiny a většinou se nevztahují ke konkrétní činnosti oběti. Soustavný tlak je vyvíjen bez ohledu na to, jakou činnost zaměstnanec vykonává či jaké je jeho chování na pracovišti. Výrazně mu však ztěžuje či znemožňuje plnění pracovních povinností.
(Svobodová, Lenka: Nenechte se šikanovat kolegou aneb Mobbing – skrytá hrozba. Grada Publishing, a. s.: Praha 2008, s. 18.)

Je mobbing módní nemocí, anebo se vyskytuje již delší dobu? Své zastánce mají oba názory. Nicméně je jasné, že existuje. Obecně řečeno, jsou proto tři hlavní důvody:
1.    Mobbing je špatně chápán a nepovažuje se za takový problém jako třeba viditelná agrese, šikana anebo diskriminace.
2.    Mobbing je ignorovaný a tolerovaný, ať už proto, že nikdo nepředpokládá, že by proti sobě mohl mít tak bezcitného jedince, anebo ze strachu a nechuti přivodit si svou intervencí potíže.
3.    Případy jsou velmi málo zveřejňovány. Oběti se nebrání buď proto, že jsou vyčerpané, anebo se stydí svěřit. Nechtějí vypadat jako lidé, kteří nejsou schopni zvládat svůj pracovní život. Proto raději v tichosti ze zaměstnání odejdou. Tento postoj mobberům ještě více nahrává.
(Tamtéž, s. 34.)

Důležité údaje:

Vydáno    2008
Vydání    první
Vydavatelství     Grada Publishing, a. s.
Počet stran    112
Vazba    brožovaná
Cena    89 Kč
Dostupnost    e-shopy a kamenná knihkupectví

Na podobné téma

TIP NA KNIHU: 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru

TIP NA KNIHU: Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor

TIP NA KNIHU: Soustřeď se – síla cíleného myšlení

TIP NA KNIHU: Černý Petr radí… Jak udělat kariéru