Technika a humanitní obor v jednom. Zajímavé obory v Brně

Pracovní trh prahne po technicky vzdělaných lidech. Málokdo ale ví, že je možné studovat technické obory v kombinaci s humanitními, a spojit tak příjemné s užitečným. VUT nabízí zbrusu nový obor Audio inženýrství, který kombinuje hudbu a techniku.

0837 audioinzenirstvi pixmacPracovní trh prahne po technicky vzdělaných lidech. Málokdo ale ví, že je možné studovat technické obory v kombinaci s humanitními, a spojit tak příjemné s užitečným. VUT nabízí zbrusu nový obor Audio inženýrství, který kombinuje hudbu a techniku. Vedle toho můžete spojit s technikou i své nadání pro jazyky při studiu Angličtiny v elektrotechnice a informatice.

 

VUT otevírá úplně nový obor Audio inženýrství

Zcela nový obor Audio inženýrství otevře v akademickém roce 2013/2014 elektrofakulta VUT ve spolupráci s Janáčkovou akademií.  Obor je určený všem, kteří chtějí pracovat jako profesionální zvukaři, ale absolventi najdou uplatnění také ve firmách zabývajících se audiovizuální technikou. Do prvního ročníku bude přijato padesát studentů, přihlášky se podávají do 31. 3. 2013.

Student oboru Audio inženýrství bude pronikat do oblastí jako je matematika, fyzika, elektrotechnika, ale také hudební teorie či hudební režie. Obor slibuje důraz na uplatnění v praxi, takže absolvent získá také praktické zkušenosti z hudební režie, studiové praxe a podobně. Kdo úspěšně dokončí bakalářské studium, bude znát základní principy studiové techniky, hudební elektroniky a elektroakustických zařízení. Vyučující budou studenty také mimo jiné seznamovat se současnými trendy v oboru zvukové techniky a produkce. 

0837 audioinzenirstvi pixmac

Absolventi oboru se budou moci uplatnit v rozhlasových, televizních, filmových a nahrávacích studiích, v divadlech nebo třeba při realizaci živých vystoupení. Mimo to o ně budou mít zájem firmy zabývající se návrhem studií a prostoru pro zvukovou produkci a všeobecně se zabývající audiovizuální technikou. Studenti získají nejen teoretické znalosti o zvuku, multimediální technice, ale i budou umět ozvučovat prostory, nahrávat klasické a elektrické hudební nástroje a spoustu dalších užitečných věcí. 

Přijímací zkoušky budou zájemci skládat písemně na VUT v červnu z matematiky a fyziky nebo matematiky a základů informatiky. K tomu budou muset ještě absolvovat poslechové testy zaměřené na posouzení vlastností zvukového materiálu.

Více o oboru

 

Angličtina v elektrotechnice a informatice spojuje dvě nejžádanější specializace

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT nabízí jako jediná v ČR možnost studia technicky zaměřené angličtiny. V oboru Angličtina v elektrotechnice a informatice kombinuje filologický obor s technickým. Jeho absolventi by měli splňovat současné požadavky pracovního trhu, kde dosud chybí lidé kvalifikovaní v odborné angličtině elektrotechnických profesí. 

Hlavním cílem oboru Angličtina v elektrotechnice a informatice je vybavit absolventy základní znalostí jednotlivých elektrotechnických oborů a především skvělou úrovní odborné angličtiny odpovídající stupni C1 evropského referenčního rámce. Studenti se mohou zaměřit vedle angličtiny i na další cizí jazyky a mnoho odborných elektrotechnických předmětů. Součástí programu jsou i předměty cílící na manažerské dovednosti, znalosti kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalosti základů ekonomie. Absolventi získají možnost uplatnit se v široké škále oblastí – od průmyslu, přes administrativu, vědecko-výzkumné instituce, až po management nebo oborové překladatelství. 

Přijímací zkoušky předpokládají znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni, která odpovídá stupni B1 evropského referenčního rámce. Druhá část přijímací zkoušky se skládá z matematiky na úrovni střední školy.

Více o oboru

Uzávěrka elektronických přihlášek je 31. března 2013.

Na podobné téma

Jsi věčný student! Lichotka nebo urážka?

Jak se dělá ples aneb přijďte si nejen zatančit

Firmy chtějí osobnosti, ne encyklopedie, míní doktorand

Podnikavá hlava dává šanci nápadům