Stále se můžete zapojit do projektu Stáže ve firmách

27. 3. 2015 | Adéla Beranová
Rubrika: Stáže, Práce | Doba čtení: 1,5 minuty

Získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, ale také sbírání kontaktů a sebevědomí, se kterým přichází větší konkurenceschopnost na trhu práce. To je hlavní cíl projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2.

stáže ve firmách
stáže ve firmách
Více než pět set lidí se od listopadu minulého roku zapojilo do projektu Stáže ve firmách, v němž firmy působící na českém trhu práce nabízejí až půlroční odbornou stáž pro lidi ohrožené nezaměstnaností. Projekt počítá s realizací minimálně devíti set stáží, noví uchazeči o stáž i jejich poskytovatelé se tak mohou stále hlásit. První kolo pomohlo v uplynulých dvou letech najít uplatnění pro 2500 lidí. Novinkou pro letošní rok jsou stáže pro učitele středních odborných škol.

Dalším vylepšením je zřízení regionálních kanceláří, které slouží jako poradenská a informační centra. Hlavním cílem je podpora individuálního přístupu nejen k uchazečům o stáž, ale i k jejich poskytovatelům. Regionální kanceláře se nacházejí ve všech krajských městech. Kontakty na ně jsou spolu s dalšími informacemi dostupné zde.

 

Podmínky pro absolvování stáže

Projekt Stáže ve firmách je určený mimo jiné i absolventům nejdéle dva roky po ukončení školy, kteří díky němu mohou nastoupit na stáž do firem, které podnikají v oboru jejich studia a mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce. Nevýhodou je, že tyto stáže nejsou placené, stážista může dostat stravenky a příspěvky na cestovné, ale neuzavírá se zaměstnavatelem žádný pracovněprávní vztah. Zajímavé je, že se mohou přihlásit i lidé, kteří z nějakého důvodu školu nedodělali. Stáže ve firmách nejsou naopak určené studentům a lidem s trvalým bydlištěm v Praze.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí plynule navazuje na předchozí verzi, která skončila v říjnu loňského roku. V době jejího trvání se stihlo uskutečnit celkem 6244 stáží, přičemž 20% účastníků získalo po jejich skončení u poskytovatele stáže zaměstnání. Dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé pracovní uplatnění například formou OSVČ. Stejně jako v předchozím projektu je i teď o stáže největší zájem v moravských regionech. V Moravskoslezském kraji bylo doposud zahájeno téměř 170 a v Jihomoravském 100 stáží. Podle oborů je nejvíce zájemců o stáž v administrativě, pohostinství, zemědělství a veterinární péči.

Na podobné téma

Tři tipy, které vám pomůžou sehnat investora pro váš business

Podnikání na internetu při zaměstnání: bez čeho se neobejdete?

Typy stáží: Není stáž, jako stáž

Brigáda v kavárně: namíchat koktejl i připravit kávu