Spolek přírodovědců: seberealizace i zkušenosti

Setkávání s lidmi podobného zaměření mimo studium, organizace společenských a kulturních akcí, ale i spousta zkušeností a zábavy. To a ještě mnohem více nabízí Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity, který zastřešuje RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D.

Setkávání s lidmi podobného zaměření mimo studium, organizace společenských a kulturních akcí, ale i spousta zkušeností a zábavy. To a ještě mnohem více nabízí Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity, který zastřešuje RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. V čem se Spolek angažuje, kde se setkává a jak se stát jedním z jeho aktérů? Na tyto otázky vám odpoví následující řádky.

Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně (Spolek) je sdružení všech příznivců přírodních věd – zejména studentů, absolventů, ale i zaměstnanců Přírodovědecké fakulty MU. Je místem vzájemného setkávání, poznávání a obohacování. Snaží se co nejvíce rozvíjet kulturní, společenský i vědecký život na Přírodovědecké fakultě, Masarykově univerzitě či v Brně a jeho okolí.

Podmínky pro přijetí do Spolku nejsou nikterak složité. Stačí jen zaplatit členský příspěvek a posléze se řídit platnými Stanovami. Členství ve Spolku má dvě roviny, a tak si každý člen volí, co mu vyhovuje. „Aktivní členové organizují různé přednášky, besedy, popularizační vědecké pořady, společenské a kulturní akce, pořádají např. klub deskových her, výlety do přírody, zájezdy apod. Pasivní členové pak svým členstvím vyjadřují sounáležitost a podporu Spolku a samozřejmě se daných akcí mohou účastnit, a to bezplatně nebo za zvýhodněných finančních podmínek,“ upřesňuje Eva Janouškovcová, která má funkci hospodářky Spolku a zároveň je ředitelka Centra pro transfer technologií.

0120 spolek-prirodovedcu michal-bittner

A jaké aktivity Spolek pořádá? Nemalou úlohu sehrává při konání popularizační akce Noc vědců. Připravuje tematicky laděné besedy, přednášky nebo semináře. V neposlední řadě organizuje každoročně Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty MU, různé koncerty, diskusní pořady nebo dokonce zájezdy. Jeho působení se však dostává i za brány fakulty. Spolupracuje totiž i s dalšími organizacemi, a to nejen na Masarykově univerzitě.

Členství ve Spolku však nepřináší jen spoustu zážitků, ale i velké množství zkušeností. Každý člen má příležitost vyzkoušet si organizační schopnosti, možnost realizovat vlastní nápady a akce, a to za finanční podpory Spolku. „Spolek má tu výhodu, že lze pod jeho hlavičkou finančně zajišťovat činnosti, aniž by členové do organizování akcí vkládali vlastní prostředky. To je velmi motivační s ohledem na získání zkušeností do budoucna,“ podotýká Janouškovcová.

0120 spolek-prirodovedcu archiv-spolku

Spolek uvítá další zajímavé nápady a činnosti, s jejichž realizací stávající členové novým organizátorům rádi pomohou a plně je podpoří. Každý, kdo má dostatek elánu, je spolehlivý, rád se podílí na organizaci různých akcí anebo chce jen potkat lidi s podobnými zájmy, je vítán. Činnosti pro Spolek nejsou většinou časově náročné, jedná se často o nárazové akce a záleží na jejich typu a rozsáhlosti. Další motivací pro členství může být i skutečnost, že účast ve Spolku je jisté „plus“ při hledání práce. „V činnosti Spolku mají jeho členové mnoho příležitostí získávat nové kontakty a zkušenosti. I to může být podnětem pro hledání zaměstnání nebo práce,“ vyzdvihuje další klady Spolku Janouškovcová.

I když v dnešní uspěchané době nám zbývá málo volných chvil, spolky jsou určitě dobrou investicí našeho času, obzvláště pak pro mladé lidi. „Domnívám se, že každý, a především mladý člověk, se časem nabaží individualismu a osobnostní svobody a rád si vyhledá určitou skupinu lidí podobných zájmů, založení či smýšlení,“ míní Janouškovcová. „Spolek přírodovědců má výborné jméno a skutečně tak vytváří obrovskou příležitost pro seberealizaci. Na rozdíl od jiných Spolků na Přírodovědecké fakultě si udržuje jistou konzervativnost, ale právě to dělá tento Spolek tím, čím je,“ dodává.

Pokud máte chuť udělat něco pro ostatní, ale zároveň se učit i pro sebe do budoucna, kontaktujte Spolek na e-mailové adrese spolek@sci.muni.cz. Schází se ve vlastní místnosti v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně na Kotlářské ulici.

Více: spolek.sci.muni.cz

Na podobné téma

Kombinace oborů: Několik úspěšných příkladů z praxe

Z ekonoma zahradníkem !

Anketa: Jak kariérní centra pomáhají studentům?

ÚDiF: Divadlo, které udivuje a fascinuje fyzikou