Skloubit práci a doktorát znamená taky dobře plánovat

5. 5. 2016 | Jana Faltýnková
Rubrika: Zaměstnání, Práce | Doba čtení: 2,5 minuty

Směřovala k  čistě biologickým oborům, ale nakonec se pustila do studia perspektivní Matematické biologie. Za sebou má stáže v Curychu, Paříži či Rochesteru a pracuje na plný úvazek v oblasti klinického výzkumu. Řeč je o Radce Štěpánové, doktorandce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

doktorát, lf, lékařská fakulta, muni, masarykova univerzita, matematická biologie
doktorát, lf, lékařská fakulta, muni, masarykova univerzita, matematická biologie

Co vás vedlo ke studiu Matematické biologie?
Svou roli v tom sehrála i náhoda. Na dni otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity mě zaujala prezentace o tehdy novém oboru Matematická biologie natolik, že už po cestě zpět jsem byla rozhodnutá si tam podat přihlášku. Oslovilo mě především propojení dvou disciplín, kterým jsem se více věnovala už dříve – biologie a matematika – s důrazem na praktické využití.

Je uplatnění v praxi opravdovým kladem tohoto oboru?
Ano, za největší pozitivum tohoto oboru považuji právě propojení teorie s praxí, důraz na porozumění souvislostem a správnou interpretaci výsledků. Studium mi dalo dobrý základ pro budoucí zaměstnání. Práce v tomto oboru mě nejen baví, ale vidím v této oblasti i přínos pro společnost a budoucí generace.

Kdy jste se dostala ke svému prvnímu plnohodnotnému zaměstnání?
Začala jsem pracovat v posledním semestru magisterského studia, o který jsem studium prodlužovala po návratu ze stáže na univerzitě v Curychu. To už jsem ale jen dokončovala diplomovou práci, skloubit se zaměstnáním to šlo tedy velmi dobře. Pracovala jsem na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a zabývala se analýzou epidemiologických dat, především Národního onkologického registru.
Archiv Radky Štěpánové.
Uplatňujete poznatky ze školy ve své práci?
Jak už jsem zmiňovala, škola mi dala dobrý základ, ale člověk se stejně nejvíc naučí až při samotné práci. Moje současná pozice neobnáší jen analýzu dat, ale rozšířila se o aktivity při plánování klinických studií – výpočet velikosti vzorku, návrh statistické metodiky před samotným schválením studie, sestavení komplexního plánu statistické analýzy a další. Nechybí ani aktivity spojené s reportováním výsledků – podílení se na tvorbě klinické zprávy či odborných publikacích.

I přes nadměrnou vytíženost zvládáte doktorát na Lékařské fakultě MU.
Původně jsem pokračování na doktorském studiu zvažovala hned po magisterských státnicích, s nástupem do zaměstnání jsem od toho však upustila. Nicméně po stáži na Mayo klinice v Rochesteru, kde jsem vyhodnocovala data ze spánkových studií, přišla nabídka na doktorské studium. Ta byla právě spojená s mými aktivitami v oblasti spánkové medicíny.
 

Jak se dají tyto dvě náročné činnosti zvládat? Co je k tomu třeba?
Zvolila jsem kombinovanou formu studia právě proto, abych mohla i nadále pracovat na plný úvazek. Zatím se to zvládat dá, ale člověk musí více plánovat a naučí se vážit si volného času, kdy ho nehoní žádné povinnosti a termíny. Ale s blížícím se koncem studia možná budu mluvit jinak.

Myslíte si, že je v dnešní době titul PhD. na trhu práce výhodou?
Řekla bych, že to může být výhodou spíše v akademické sféře a výzkumu. Mám ale pocit, že při hledání zaměstnání rozhoduje hlavně praxe a v případě absolventů zájem o obor nad rámec školních povinností.

Co mají tedy dělat současní studenti pro to, aby na trhu práce zaujali?
Záleží na oblasti studia, ale obecně lze určitě doporučit zajímat se o svůj obor nad rámec povinných aktivit, zkusit si stáž mezi lidmi z praxe, případně vyjet i někam do zahraničí na zavedené pracoviště.

Zajímejte se o svůj obor nad rámec povinných aktivit, zkuste stáž v praxi či vyjeďte do zahraničí.
Mgr. Radka Štěpánová
biostatistik
Aprova, s.r.o., Mezinárodním centrum klinického
výzkumu FN u sv. Anny v Brně
www.aprova-cro.com, www.fnusa-icrc.org

Přírodovědecká fakulta MU
Matematická biologie
Lékařská fakulta MU
Kardiologie (doktorské studium)

Žije v Brně.
Je jí 29 let a v oboru pracuje 5 let.

Na podobné téma

Brigády na černo: pro a proti

Mluvčí brněnského Dopravního podniku získala praxi při studiu žurnalistiky

Občanka ve volební urně. I tu našla brigádnice u voleb

Stáž v  Lesensky.cz se změnila na poloviční úvazek