Rok 2016 a novinky v pracovněprávní oblasti

13. 1. 2016 |
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2 minuty

Přelom roku je již tradičně spojen s legislativními změnami v oblasti pracovního práva.
Od října 2015 jsou účinné podstatné novelizace zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Rok 2016 poté přinesl zvýšení sazby minimální mzdy.

zvýšení minimální mzdy, pracovní právo, změny v legislativě 2016, podpora v nezaměstnanosti
zvýšení minimální mzdy, pracovní právo, změny v legislativě 2016, podpora v nezaměstnanosti

Změny v oblasti dohod o provedení práce

Od 1. 10. 2015 je možné jednostranné zrušení dohody o provedení práce. Tento způsob ukončení závazků byl doposud možný pouze v režimu dohody o pracovní činnosti. Zaměstnanec a zaměstnavatel uzavírající dohodu o provedení práce byli nuceni si způsoby ukončení vzájemného právního vztahu smluvně sjednat. Novelizace tak přinesla jednotnou úpravu zrušení závazků z obou dohod a nově stanovuje možné způsoby ukončení – dohodou, výpovědí či okamžitým zrušením.

Nově je také lidem pracujícím „na dohodu" přiznán Nárok na náhradu škody. Ten mají zaměstnanci, kterým tato škoda vznikne při výkonu práce na základě pracovní smlouvy, ale i při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.


Podpora v nezaměstnanosti

Od 1. 10. 2015 také platí dílčí změny zákona o zaměstnanosti. Důležitá změna nastala u poskytování podpory v nezaměstnanosti při tzv. nekolidujícím zaměstnání. Podpora není přiznána uchazeči o zaměstnání, který má uzavřený nějaký pracovněprávní vztah, který splňuje podmínky nekolidujícího zaměstnání. Nově tedy stačí, že takový pracovneprávní vztah existuje bez ohledu na jeho faktický výkon.


Zvýšení sazby minimální mzdy

Vláda navyšuje od 1. 1. 2016 sazbu minimální mzdy o 700 Kč na 9900 kč/měsíc a 58,70/ hodinu. Zvýšení minimální mzdy má vliv např. i na oblast zdravotního pojištění. Způsobuje změny ve výši pojistném, které zaměstnavatel hradí za své zaměstnance. Od její výše se odvíjí minimální vyměřovací základ.
Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu, tedy mzdy, platu i odměn z dohod. Výše zmíněné sazby platí pro 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, při jiné pracovní době se její výše mění. Minimální mzda se tedy odvíjí od skutečné odpracované doby. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci, jehož mzda či odměna nedosahuje úrovně minimální mzdy, poskytnout doplatek do této výše.

Více informací o změnách v oblasti pracovního práva.

Na podobné téma

LinkedIn z druhé strany

Chce to v práci změnu? Najděte si vzor výpovědi

Proč hledat práci přes personální agenturu

Příkazní smlouva: podepsat, či nepodepsat?