Psaní a publikování je dovednost, ale často i povinnost

4. 6. 2015 | Lukáš Visingr
Rubrika: Personální rady, Rady | Doba čtení: 2 minuty

Ačkoli to ještě na konci 90. let nebylo standardem, dnes už téměř všechny střední školy žádají od budoucích maturantů sepsání rozsáhlejšího textu, který se (podle typu školy) označuje jako ročníková práce, maturitní projekt, podnikatelský záměr atd. Většina žáků z toho nebývá příliš nadšená, avšak na vysoké škole zažijí rozčarování ještě větší, neboť tam se od nich psaní textů požaduje ještě v daleko větší míře. A mnozí z nich se za několik let podivují i tomu, že i jejich zaměstnání na ně klade v tomto směru značné nároky.

„publish or perish“ , publikování, psaní, dovednost
„publish or perish“ , publikování, psaní, dovednost
Schopnost popisovat fakta či vyjadřovat názory prostřednictvím psaného slova je cosi, co se u člověka se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním jaksi předpokládá, ačkoli značná část žáků a studentů z takových úkolů není moc nadšená. Kdykoli na úvodní hodině předmětu na vysoké škole zazní požadavky na seminární práce nebo jiné texty (např. position papery, tj. písemné vyjádření názoru na zadané téma), vesměs následuje kakofonie povzdechů a objevují se myšlenky na stres, který neoblíbené seminárky způsobují.
 

Umět psát jako nutnost

Moderní svět ovšem chce nejen samotné znalosti a dovednosti, ale také schopnost je „prodat“, což zahrnuje rovněž umění srozumitelně a výstižně psát delší texty. Nejde zdaleka jen o dobře známé motivační dopisy pro personalisty. Na většině kvalifikovaných pracovních míst se totiž dříve či později vyskytne nutnost psát např. žádost vůči nadřízenému, instrukce pro podřízené, vypracování nějakého projektu či konceptu atd.
 
Nabízí se i spousty dalších příkladů. Podnikatel bude někdy konfrontován s potřebou vysvětlit své plány bance, od níž by chtěl získat úvěr, či investorovi, o jehož podporu stojí. Od inženýra bude šéf týmu žádat návrh řešení technologického problému. Manažer bude pověřen zadáním, jehož výsledkem má být spuštění nového vývojového programu. V každém případě musí dojít k tomu, že si někdo nakonec sedne k počítači a začne psát.
 
Samostatnou kapitolu pak představují povolání, v nichž je psaní a publikování textů prakticky součástí hlavní pracovní náplně. Nemusí jít zdaleka jen o novináře a publicisty, protože v řadě špičkových firem se stalo zcela běžnou praxí pobízet zaměstnance k publikování odborných či popularizačních textů, což firmě logicky přinese vítanou reklamu. Žádnou vzácností dnes není ani to, že lékař, právník či učitel z malého města, pokud se setká se zajímavým případem nebo tématem, napíše text pro odborný profesní časopis.


„publish or perish“

Pomalu a nenápadně, ale jistě přibývá pozic, kde platí zásada, jež původně vznikla v prostředí vědecké obce a která zní „publish or perish“ (čili „publikuj nebo zhyň“). Zaměstnavatelé mají často zájem zjistit, kde a co jejich případný nový zaměstnanec napsal, protože to může mnoho prozradit o jeho kvalitách. Skutečnost, že diplomové práce jsou ze zákona veřejné, dnes úplně běžně využívají personalisté řady společností.
 
Požadavky na psaní textů na středních či vysokých školách proto vůbec nejsou samoúčelnými „libůstkami“ profesorů. Právě naopak, jde o velmi užitečnou přípravu nejen pro další studium, ale také (či spíše zejména) pro pracovní kariéru. Psaní je dovednost, která se zlepšuje jen a jen praxí. Za ročníkové a seminární práce proto buďte vděční, neboť se může klidně stát, že právě nějaký takový text vám na trhu práce pomůže k úspěchu.

Na podobné téma

Pohovor

Plat zaměstnanců veřejného sektoru je dle zákona

Myšlenkové mapy a jejich tvorba

Investice do akcie. Jak na to a vyplatí se mi to?