Profesí kladoucích důraz na komunikaci přibývá

28. 4. 2011 | Monika Michalovová

Stále více studentů se vzdělává v oblasti komunikace. Vedle kurzů na univerzitách je možné rozšířit si obzory i v jiných institucích. O tom jsme si povídali s Janou Pouchlou z občanského sdružení Court od Moravia.

Stále více studentů se vzdělává v oblasti komunikace. Vedle kurzů na univerzitách je možné rozšířit si obzory i v jiných institucích. O tom jsme si povídali s Janou Pouchlou z občanského sdružení Court od Moravia, které pořádá víkendové a čtvrtletní kurzy Rétoriky a veřejného vystupování. Jejich dílny jsou podporované Magistrátem města Brna a zaměřují se na rozvíjení širokého spektra schopností.

Doporučujeme: Komerční i nekomerční kurzy rétoriky a komunikace

Na jaké schopnosti se kurz zaměřuje?
Kurz Rétorika a veřejné vystupování se zaměřuje hlavně na získání základních návyků v technice dechu, řeči a hlasové hygieny. Paralelně s tímto zaměřením účastníci rozvíjejí svoje dovednosti strukturovat mluvený projev, motivovat posluchače, využívat všech prostředků komunikace, například řeč, gestika, mimika, proxemika a další. Cílem kurzu je rozvinout osobitý projev účastníků, aby se zbavili zlozvyků a obohatili svůj projev hlavně v oblasti práce s publikem a předání myšlenky zajímavým a poutavým způsobem.

Pro koho je kurz určený?
Cílová skupina je omezena pouze spodní věkovou hranicí, což je osmnáct let. V propagaci se zaměřujeme hlavně na vysokoškoláky a pracující do pětatřiceti let, ale máme i starší účastníky.


0146 komunikace archivJaké má absolvování kurzu výhody v konkurenčním prostředí?
Absolvent získává jistotu ve vystupování na veřejnosti, což nemusí platit jen u přednášení, ale také u formulování svých myšlenek před širším publikem. Jsou to například pracovní porady, obchodní jednání či pohovory do zaměstnání. Sebeprezentaci totiž považuji v dnešním pracovním světě za jednu z nejdůležitějších dovedností.

Jsou výborné komunikační schopnosti nutností, nebo bonusem?
Velmi záleží na povolání. Pro méně komunikativní profese je to bonus, ale neustále přibývá profesí, které komunikativní dovednosti na perfektní úrovni striktně vyžadují. Vzhledem k tomu, že vzdělávací systém na tuto poptávku zatím není připraven, je nezbytné se ve svém projevu dále vzdělávat a zlepšovat.

V jaké cenové relaci se kurzy pohybují?
Víkendové kurzy stojí 1 690 korun a 1 490 korun pro studenty. Čtvrtletní kurzy jsou za 3 490 korun, přičemž studenti zaplatí 2 990 korun.

Na podobné téma

Jak spojit zábavné s užitečným aneb Spolek mediků

Rozvoj softskills: při hledání zaměstnání se vyplatí

Ráda dělám věci, které mají smysl, říká šéfka spolku

Ekonomická krize nahrává akademické kariéře