Je lepší informatika na Masaryčce nebo VUT?

Diskuse srovnávající FIT VUT a FI MUNI jsou skoro až krvavé. Někdo tvrdí, že studovat informatiku na Masarykově univerzitě je pohoda, Vysoké učení technické je pak vykresleno jako peklo na zemi.

0841 fit-vs-fi pixmacDiskuse srovnávající FIT VUT a FI MUNI jsou skoro až krvavé. Někdo tvrdí, že studovat informatiku na Masarykově univerzitě je pohoda, Vysoké učení technické je pak vykresleno jako peklo na zemi. Najdou se i rozumní jedinci, kteří říkají, že flákat se dá na obou školách a stejně se na nich dá i dřít. Jedno je ale jasné, podle průzkumů nabízí Brno nejkvalitnější studium informatiky v Česku.

V žebříčku Hospodářských novin z loňského roku je na tom lépe Fakulta informatiky MUNI, umístila se na třetím až čtvrtém místě, zatímco Fakulta informačních technologií VUT skončila sedmá. Podle studie CERGE-EI se nejlepší výzkum v České republice v oboru informatika provádí na Masarykově univerzitě. To jsou informace, které se mimo jiné dočtete na stránkách FI MUNI. VUT se ničím podobným oficiálně nechlubí. V diskusích jsou ale výsledky porovnávání obou fakult poněkud jiné.

Podle jednoho studenta FIT VUT je jeho studium náročnější než jeho kolegů na MUNI. Má pocit, že přes semestr musí zpracovávat hodně projektů, které mu zaberou příliš mnoho času. Svou fakultu díky tomu ale považuje za praktičtěji zaměřenou. FI MUNI je podle něho lehčí a víc orientovaná na teorii. Oponuje mu student FI MUNI, který souhlasí, že má volnější výběr ze spousty volitelných předmětů a může si poskládat rozvrh, jak mu to vyhovuje. Na druhou stranu si myslí, že matematické předměty má náročnější, než jeho kolega z FIT VUT. Závěrem říká, že FIT je více zaměřená na informační technologie, FI na informatiku.

0841 fit-vs-fi pixmac

Další student FI MUNI shrnuje své názory tak, že jeho fakulta je lepší, pokud člověk ví, co chce. Na výběr má z nepřeberného množství praktických volitelných předmětů a na spoustu teoretických kurzů navazují praktičtější semináře.

Mezi studenty FIT VUT se našel i kritik, který považuje svoji školu za nepřiměřeně obtížnou. Neumožňuje mu rozumně pracovat. Svým kolegům na MUNI závidí, že se mohou opravdu zabývat tím, co je baví. Prostředí VUT považuje za mírně nepřátelské. Proti tomu se hned ohradí oponent také z FIT VUT, který píše, že od nástupu na fakultu pracuje na poloviční úvazek a nemá s tím žádný problém. Prý rozhodně není výjimka a dělá to tak spousta studentů FIT. Podle něj je jedinou podmínkou si dobře zorganizovat čas. Uznává jen to, že na FIT se nelze příliš specializovat, ale student na druhou stranu získá široký základ z informačních technologií.

Na čem se téměř všichni v diskusích shodují je nedostatečná nabídka jazyků a možnost zlepšovat se v angličtině.

Zdá se, že názory na srovnání FIT a FI se neshodnou v jediném bodě. Všeobecně z různých příspěvků v internetových diskusích vychází jako obtížnější studium VUT, ale najdou se i odpůrci tohoto tvrzení. Při rozhodování, kam jít studovat, je asi nejlepší pročíst si pečlivě oficiální stránky fakult, zajít na dny otevřených dveří a případně se zeptat spolehlivých kamarádů, kteří už školu studují.

Kratičký náhled na FI vs. FIT

FI
- větší důraz na teorii, praktické kurzy často na bázi dobrovolnosti
- studijní plán si sestavuje sám student → velmi velká volnost (zodpovědnost je čistě na studentovi)
- bodová škála se různí
- možnost zápisu předmětů z jiných fakult
- předměty první semestr: Úvod do informatiky, Úvod do funkcionálního programování, Matematika I, Úvod do informačních technologií, Výpočetní systémy

FIT
- menší důraz na teorii, větší důraz na praxi formou povinných předmětů a hlavně projektů
- studijní plán je až na výjimky pevně daný
- každý předmět má určeno maximum na 100 bodů
- předměty první semestr: Assemblery, Diskrétní matematika, Teorie obvodů, Úvod do softwarového inženýrství, Základy programování a nepovinný Fyzikální seminář

zdroj: Prvákoviny do kapsy 2010

Na podobné téma

Od záliby k největší amatérské lize v Česku

Ráda dělám věci, které mají smysl, říká šéfka spolku

Sedím si tak na granodioritu…jak se studuje geologie?

Nadační fond naučí shánět peníze i jednat s děkanátem