Proděkanka Škarabelová: ESF jde praxi naproti

3. 1. 2011 | Eliška Gončarová
Rubrika: Stáže, Práce

/ROZHOVOR/ Top Students Centre alias TopSeC je novým projektem Ekonomicko-správní fakulty MU, který umožňuje bližší spolupráci mezi talentovanými posluchači a podnikatelskou praxí formou specializovaných odborných přednášek a setkání s partnery TopSeC.

 

/ROZHOVOR/ Top Students Centre alias TopSeC je novým projektem Ekonomicko-správní fakulty MU, který umožňuje bližší spolupráci mezi talentovanými posluchači a podnikatelskou praxí formou specializovaných odborných přednášek a setkání s partnery TopSeC. O projektu jsem si povídala s jeho garantkou, proděkankou vnějších vztahů na Ekonomicko-správní fakultě, doktorkou Simonou Škarabelovou.

Co projekt TopSeC studentům ESF přináší?
Projekt Top Students Centra přináší již třetím rokem magisterským studentům příležitost přímých kontaktů s partnery programu – subjekty podnikatelské praxe. Stejně tak zúčastněné partnerské firmy mají možnost poznat schopnosti a dovednosti nejlepších posluchačů fakulty, tj. svých potenciálních zaměstnanců. Toto poznávání probíhá formou specializovaných odborných přednášek, workshopů a setkání s partnery TopSeC. Studenti tak získávají od zúčastněných firem přednostně informace o přijímacích řízeních, mohou se podílet na vypracovávání konkrétních case studies firem, nebo získat pozici na částečný pracovní úvazek či brigádu.  Formálně TopSeC figuruje ve studijním plánu jako výběrový předmět ve čtyřech semestrech (TopSeC 1–4), za každý semestr studenti získávají 4 kredity typu C.

Jak projekt vznikl?
Projekt vznikl podle vzoru obdobného projektu na Wirtschaftsuniversität Wien, a to Zentrum für Berufsplanung. Zasloužil se o něj minulý pan děkan ESF, docent Svoboda. V současnosti projekt spravuje jen Ekonomicko-správní fakulta, ale je nabízen i na jiné fakulty MU.

0067 topsec archiv-organizaceKomu je TopSeC určen?
Projekt je určen pro všechny obory 7.-10. semestru magisterského prezenčního studia, resp. 1.–4. semestru navazujícího magisterského prezenčního studia. Možnost hlásit se do programu mají i studenti z jiných fakult MU. V současnosti v projektu máme několik studentů mezifakultních oborů, které má ESF s FSS, PrF a FF.

Musí uchazeč podstoupit nějaké výběrové řízení?
Studenti jsou do programu vybíráni prostřednictvím tzv. Assesment Centra, tedy nejen na základě prospěchu, ale také podle svých jazykových schopností, získané praxe, aktivity během studia, a dalších kritérií. Do prvního ročníku TopSeC se ve školním roce 2010/2011 přihlásilo 45 studentů, výběrovým řízením prošlo 24 z nich. Ještě pro zajímavost bych zmínila, že Assesment Centre je připravováno studenty 2. ročníku TopSeC ve spolupráci s personalisty partnerských firem.
Přihlašování je možné zpravidla v období srpen–září daného roku.

Jaké externí subjekty se do projektu zapojují?
Aktuálně to jsou z partnerů fakulty společnost CitiBank, E&Y, KPMG a RWE, z dalších firem pak ČNB a Rödel & Partner. Od února 2011 do projektu vstoupí také Krajský úřad Jihomoravského kraje a Nadace Partnerství, abychom tak zajistili vyšší atraktivitu projektu pro studenty oborů Veřejná ekonomika a správa a Regionální rozvoj a správa. Dále probíhají jednání o účasti v projektu s firmami Hartmann Rico a Infosys.

0067 topsec-logo archivJaké jste zaznamenali ohlasy ze strany studentů a zúčastněných lektorů ze soukromého sektoru?
Ohlasy jsou zatím vesměs pozitivní, na negativní ohlasy se snažíme reagovat. Momentálně jsou například studenti 2. ročníku TopSeC aktivně zapojeni do přípravy směrnice o TopSeC, nižší ročník zase pracuje na marketingové strategii projektu. Protože studenti volali po větším zastoupení workshopů, snažíme se jim ve spolupráci s firmami vyhovět. Partnerům jsme zase vyšli vstříc zřízením tzv. studentských koordinátorů. 

Co plánujete s projektem do budoucna?
Neustále pracovat na jeho zdokonalení, vylepšení, aby byl skutečně přínosným pro všechny tři zúčastněné strany – studenty, firmy i fakultu, resp. univerzitu. Cílem je vybudovat značku TopSeC pro celou MU. Absolventi programu na konci u promocí získávají osvědčení o absolvování TopSeC. V budoucnu by jim toto osvědčení mělo otevírat dveře při uplatnění na trhu práce.

TopSeC hledá a sdružuje studenty, kteří jsou...
T – talentovaní
o – odpovědní
p – perspektivní
S – spolehliví
e – erudovaní
C – cílevědomí

Na podobné téma

Letní brigády v kostce

Ekonomika sdílení: Vstupujeme do éry nových obchodních vztahů

Startu podnikání předchází byznys plán

Brigáda v továrně namotivuje ke studiu