Poměrně hodně lidí nezvládá týmovou práci

10. 6. 2011 | Petra Štorková
Rubrika: Zaměstnání, Práce

Dost často se stává, že absol­vent musí odejít do zcela jiného oboru, aby získal práci. To zažila i Jana W., která před dvěma lety ukončila Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Navzdory tomu ale ve své práci využívá i poznatky a zkušenosti z pedagogického vzdělání. Jako štěstí bere fakt, že hledala práci před krizí, kdy na trhu práce ještě nebyl tak masivní přetlak zájemců. Ve společnosti Info­sys se vypracovala na pozici Senior Process Executive.

Když jste si vybrala peda­gogickou školu, počítala jste s tím, že budete jednou učit?
Chtěla jsem jít učit hned, jak jsem dokončila většinu státních zkoušek, tedy ještě před absolu­toriem. Rozesílala jsem životopis do různých základních škol v Brně. Bohužel o němčinu zřejmě v tomto období nebyl žádný zájem a všude mě odmítali s tím, že nikoho nehledají, nebo že hledají učitele s jinou aprobací. Stejného odmítnutí jsem se dočkala i v zařízeních, kde bych mohla využít svůj druhý obor, speciální pedagogiku.

Měla jste tedy problém jako ab­solventka sehnat práci?
Měla jsem štěstí, že jsem si práci hledala už v červnu 2008, to zna­mená ještě předtím, než se naplno rozjela světová krize. Kdybych s hledáním počkala, až kompletně dokončím poslední státnici za půl roku, už bych práci hledala mno­hem obtížněji. V létě 2008 pro mě bylo hodně snadné tuto práci zís­kat, avšak mimo obor.

Využíváte něco z učitelství?
Potřebuji zejména jazyky, a to němčinu a angličtinu. Po dvou letech praxe jsem se dostala i k tréninku nováčků, a využívám tak i své pedagogické znalosti a zkušenosti.

Co je náplní vaší práce?
Infosys je outsourcingová společnost, která poskytuje zákaznický servis klientovi ve formě, kterou potřebuje. Moje náplň práce se během tří let postupně měnila, nejdřív jsem se musela naučit všechny standardizované procesy dané klientem a prokázat, že je dokážu zvládnout samostatně a v požadované kvalitě. Přibližně po dvou letech zkušeností jsem dos­tala na starost nováčky z našeho týmu, přibyla mi práce trenérky, školím část procesu a přičichla jsem i k práci hodnocení kvality.

Jak vysoká je pozice Senior Process Executive ve firemní hierarchii?
Před třemi lety jsem začínala na úplně nejnižší pozici Customer Support Representative. V dubnu 2011 jsem byla povýšena na Se­nior Process Executive. Nade mnou jsou další pozice, jako je například Process Specialist, Team Leader nebo Operations Manager.

Když se ještě vrátíme k vašim studiím. Měla jste při studiu nějakou stáž?
Ano, jeden semestr jsem byla v rámci Erasmu ve Vídni na Paedagogische Akademie des Bundes in Wien.

A prošla jste i nějakými brigáda­mi nebo přivýdělky?
Dělala jsem nějaké manuální práce. Ale bavilo mě zejména soukromé doučování jazyků, v té době na vysoké škole jsem už věděla, že bych se ráda věnovala práci, kde bych své znalosti jazyků využila. S přítelem jsme taky byli jedno léto v USA v rámci programu Work and Travel, což bylo zase super kvůli angličtině. Snažila jsem se získat praxi také ve svém druhém oboru studia, tedy speciální pedagogice, dva roky jsem dělala osobní asis­tentku studentům se zrakovým postižením.

Co mají dělat studenti, kteří shánějí práci jako vy?
Doporučila bych jim, aby se především učili jazyky. S tako­vou výbavou se člověk nikdy ne­ztratí. V rámci studia na vysoké škole se vyplatí být hodně aktivní a sbírat zkušenosti, já jsem se například podívala na semestr do Vídně, zúčastnila jsem se různých seminářů v Regensburgu nebo v Berlíně, a to vše spon­zorovala Pedagogická fakulta. Moje zkušenost při studiu byla, že hodně spolužáků podobné vo­litelné aktivity „navíc“, i když byly hrazené, vůbec nevyhledávalo, dokonce zůstala některá stipendia na Erasmus nevyužita.

Co doporučujete absolventům, kteří hledají práci?
Při samotném hledání práce doporučuji mít dobře zpraco­vaný životopis, jak v češtině, tak v angličtině, dále zdravé sebevědomí při pohovoru, ale také chuť učit se nové věci, nebránit se neobvyklým řešením a postupům a hlavně schopnost pracovat v týmu. Toto skutečně zdůrazňuji, protože to k mému překvapení poměrně hodně lidí nezvládá.

Vizitka Jany W.

Fakulta: Pedagogická fakulta MU
Obor: Učitelství pro ZŠ – německý jazyk a Speciální pedagogika
Rok absolutoria: 2009
Získaný titul: Mgr.
Bydliště: Brno
Pracovní pozice: Senior Process Executive
Firma: Infosys BPO, s. r. o.

Na podobné téma

Kosmetická poradkyně spolupracuje se třemi značkami

Pedagogické praxe aneb jak a kam se chodí na PdF

Zubařů je nedostatek, proto mají o práci postaráno

Pohodlně a rychle můžete získat brigádu na Facebooku