Praxe aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti

3. 4. 2015 | Externista
Rubrika: Stáže, Práce | Doba čtení: 2 minuty

Jste celí natěšení na práci, ale nevíte, kde ji sehnat a co tam po vás budou chtít? Pokud ano, v následujících řádcích se vám to pokusíme osvětlit. A pokud natěšení nejste, raději si to přečtěte taky.

praxe, právo, masarykova univerzita
praxe, právo, masarykova univerzita
K tomu, abyste získali alespoň nějakou praxi, musíte v rámci studia absolvovat čtyři povinné osmdesátihodinové praxe. Ty je možné začít vykonávat od šestého semestru, ale pouze za předpokladu, že máte úspěšně zakončené předměty prvního a druhého ročníku a zápočty pátého semestru. Máte možnost absolvovat praxe v rámci celého spektra právních povolání, tedy v advokátních kancelářích, na soudech, u notářů i jinde. Je určitě dobré si toho za dobu studia vyzkoušet co nejvíce, jednak aby si člověk vůbec udělal představu, co mají subjekty v popisu práce, ale také co by ho mohlo bavit, až se jednou bude s diplomem v ruce rozhodovat, co dál dělat.

To, kdy v praxi začít, limitováno není, nicméně většina nabídek požaduje nejčastěji studenty čtvrtého ročníku, protože člověk už má jakési povědomí o právu a jeho aplikaci. Pokud se vám praxi povede najít, vaší pracovní náplní bude základní administrativa nebo „lítačky“ po soudech. Aby toho nebylo málo, čím horší práce, tím méně placená.

Nicméně i přese všechno, co jsem tady napsal, vám můžu tyto praxe vesměs doporučit. Advokátní kanceláře hledají někoho, kdo jim „vyskočí“ z hromad životopisů, které se hromadí na stolech HR oddělení, a právě absolvované praxe, stejně jako jazyková vybavenost, studijní průměr, absolvování Erasmu a v neposlední řadě znalost práva, otvírají dveře k práci zajímavější a lépe odměňované. Také je nutné zmínit se, že vědomosti a zkušenosti nabyté na praxi často mohou pomoci u zkoušky, když se šikovně blýsknete zmínkou, co jste právě onehdy dělali k tématu.


Portál odborných praxí najdete na praxe.law.muni.cz

Volné pozice pro praktikanty se dají najít zejména na serverech praxe.law.muni.cz, Juristic.cz, každoročně konaném JobFairu v prostorách auly PrF, či jiných pra- covních serverech. Jak jsem již napsal, spousta kanceláří je zavalena hromada- mi životopisů, takže pokud vám neodpoví hned napoprvé, nezoufejte. Až vám jednoho slunečného dne odpoví, nezapomínejte, že aby vám povinnou školní praxi uznali za absolvovanou, musíte si zapsat předmět Odborná praxe a před nástupem na praxi a po jejím skončení vyplnit odpovědník v ISu. Vhozením potvrzení o absolvované praxi do správného kastlíku na podatelně vaše starosti oficiálně končí.

Nabídky praxe, absolventských pozic a brigád v právním prostředí jsou i na Facebooku. Zkuste vyhledat třeba Jdi pracovat v PRÁVNICKÝCH oborech.

S přispěním Jana Groborze

Článek vyšel v Prvákovinách do kapsy 2014

Na podobné téma

Práce z domu: Pro a proti

Příležitostné příjmy – jak na ně

Zaměstnavatelé: „Nápady stážistů jsou často velmi přínosné“

Práce redaktora pro dTest je náročná