Pracujte na sobě, radí softwarová konzultantka

5. 12. 2013 | Adam Fajnor
Rubrika: Zaměstnání, Práce | Doba čtení: 2 minuty

Absolvováním vysoké školy vaše cesta nekončí. Začíná! Čím dříve to pochopíte a začnete pro to něco dělat, tím snadnější bude vaše cesta k samostatnosti. To ví i čerstvá absolventka Fakulty informatiky. Dotáhla to až do Ameriky. Absolventka Fakulty informatiky Jana Remetová na své cestě dosáhla již nemalých úspěchů.

absolventka, it, software, práce v zahraničí, informatika
absolventka, it, software, práce v zahraničí, informatika

Jakou roli hrála škola ve vaší pra­covní kariéře?

Hlavní roli.

Byla jste si během studia jistá, že toto je cesta, po které se vydáte, nebo se vyskytly nějaké pochybnosti?

Ale kdeže. Pochybnosti jedna či dvě se vyskytly vždy přibližně jednou za semestr, a to v lednu a v červnu.

Byli vám při studiu oporou přednášející nebo někdo jiný?

Oporou mi byla a bude především rodina a přátelé. Vždy mě však motivovaly úspěchy jiných. Jako žena jsem vždy vzhlížela vždy zejména k úspěšným ženám a i na Fakultě informatiky byly takové, jejichž vědomosti a úspěchy mě vždy trošku popoháněly vpřed ve snaze uspět.

Co se změnilo ve vašem životě po dostudování?

Místo bydliště, denní režim, stra­vovací návyky, míra zodpovědnosti, stav účtu, výška cestovného, zdra­votní pojišťovna, okruh známých a množství volného času. Ale jinak „pořád ta samá píseň, jen jiné okol­nosti“.

Nechybí vám volnost studentské­ho života?

Chybí. Ale je to vždy na člověku sa­mém, jak si dokáže rozdělit svůj čas mezi práci a ostatní věci. Volného času mám nyní pochopitelně méně, a proto si ho i více vážím a plno­hodnotněji využívám.

Pracovala jste již během studia?

Kromě menších brigád, které ne­měly s IT nic společného, jsem vedle studia dlouhodobě nepra­covala. Studovala jsem však odbor SSME (Service Science Management Engineering – pozn. red.) na Fakul­tě informatiky, ke kterému patří i praxe, takzvaný „Interim pro­ject“. Ten jsem absolvovala ve firmě Etoscomp, s.r.o., na pozici projekto­vý manažer.

Kde pracujete momentálně?

Od května tohoto roku pracuji v Hradci Králové ve firmě GMC Soft­ware Technology na pozici Soft­ware Consultant. Momentálně jsem na pracovním pobytu v Americe.

Jak jste zapadla do kolektivu?

Já si myslím, že dobře, ale to bys­te se spíše měli optat kolegů. Jsem poměrně extrovertní typ člověka a s lidmi vycházím dobře, takže se mi příliš nestává, že bych měla problém zapadnout.

Co momentálně děláte v Americe? Co je vaší náplní práce?

Pracuji na projektech pro naše zá­kazníky, to znamená nasazová­ní softwarových řešení klientům. Neoddělitelně k tomu patří ko­munikace se zákazníkem a domá­cí pobočkou, analýza požadavků a zaškolení koncového uživatele. Na tom též spolupracuji s kolegy z americké pobočky.

Je vaše práce zároveň vaším ho­bby?

Z větší časti ano. Moje práce je za­jímavá, není monotónní a mám šanci potkávat mnoho lidí, pracovat v mezinárodním kolektivu, nabírat mnoho nových zkušeností a ješ­tě cestovat. Takový trošku „dream job“ pro čerstvého absolventa.

Nebojte se příležitostí a výzev, které se vám naskytnou. Nezůstaňte stát na místě a snažte se na sobě neustále pracovat. Buďte sami sebou a hlavně v pohodě, IT svět je plný pracovních příležitostí a šikovný ajťák se v něm určitě neztratí.
VIZITKA
Mgr. Jana Remetová
Software Consultant
GMC Software Technology
gmchk.cz

Fakulta Informatiky MU
Aplikovaná informatika (Bc.), SSME (Mgr.)
Hradec Králové/Columbus, Ohio
Do zaměstnání nastoupila letos ve 24 letech.

Článek vyšel v časopisu Jdi pracovat! 02/2013. 2. číslo letošní tištěné brožury Jdi pracovat! ke stažení zde

Na podobné téma

Titul v IT je dobrý, ale samotný nestačí

Švarcsystém II: Nelegální práce, za niž hrozí pokuty

Práce v reklamní agentuře? Je to fofr!

Medik by si měl teorii osahat v praxi. I nepovinně