Zaměstnavatelé: „Nápady stážistů jsou často velmi přínosné“

/ANKETA/ Stáž je vítanou možností, jak obohatit nejen svůj životopis, ale také sebe sama, a stát se tak konkurenceschopnějším na trhu práce. Tuto skutečnost potvrzují i společnosti, které se zapojily do projektu „Stáže pro mladé“.

1015 staze-pro-mlade 1 Morguefile/ANKETA/ Stáž je vítanou možností, jak obohatit nejen svůj životopis, ale také sebe sama, a stát se tak konkurence schopnějším na trhu práce. Tuto skutečnost potvrzují i společnosti, které se zapojily do projektu „Stáže pro mladé, který se koná pod záštitou Fondu dalšího vzdělávání. Na průběh a podobu stáží jsme se zeptali zástupců tří firem.

1. Podle jakých kritérií vybíráte stážisty?
2. Jaká je náplň práce stážisty ve vaší společnosti?
3. V čem konkrétně vaše společnost spatřuje přínos podobných stáží?

Ing. Eva Kosecová
jednatelka společnosti
PRADAKOS s.r.o.
www.pradakos.cz

1. Všechny uchazeče o stáž jsem viděla osobně. Hodně dám na první dojem, zda je mi člověk sympatický. CV v tom nehraje zas až takovou roli. Často není důležité, co už má člověk za sebou, ale jestli chce, nebo nechce pracovat. Pohovorů se zúčastnilo okolo patnácti lidí a vybrala jsem dvě slečny, které jsem následně i zaměstnala.

1015 staze-pro-mlade 2 MPSV2. Obě stážistky byly přijaty na administrativní pozice. Postupovali jsme přesně dle náplně dané pracovní pozice. Navíc obě děvčata byla zapojena do chodu společnosti a pomáhala s tím, co bylo potřeba. Nevyhýbala se žádné práci, ať už se jednalo o úpravu webových stránek nebo vaření kávy.


3. Tyto stáže jsou přínosné tím, že „spojí zájemce o práci se zaměstnavateli. Navíc zaměstnavateli umožní ušetřit počáteční investici do mzdy, která nebývá malá, a umožní mu vyzkoušet si, zda zaměstnanec obstojí v řádném pracovním procesu. Se stáží pro mladé jsem byla velmi spokojená.

Marek Bartoš
PR komunikace / foreign affairs
Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
www.cppp.cz

1. Stážisty jsme vybírali nejprve podle životopisu. Předchozí vzdělání a praxe v neziskovém sektoru byly samozřejmě výhodou, ale nepředstavovaly nezbytnost. Poté jsme kandidáty vybírali na základě osobního pohovoru. Když projevili zájem a nadšení do práce, a pokud jsme měli volná místa, tak jsme zájemce o stáž přijali.

2. To záleží na konkrétní pozici, na kterou se zájemce o stáž hlásí. Například na pozici „Specialista projektů EU“ se stážista nejprve seznámil se systémem Benefit7 a našimi projekty, pak pomáhal psát nové žádosti nebo asistoval u psaní monitorovacích zpráv projektů. „Personalista“ zase pomáhal se založením a vedením zaměstnanecké kartotéky.

3. Jednak si myslíme, že skutečně pomáháme absolventům vysokých škol k získání „tvrdých“ dovedností ze zajímavé oblasti trhu práce, a zvyšujeme tak jejich budoucí vyhlídky na získání zaměstnání. Ale i my se od stážistů lecčemu naučíme, jelikož nám poskytují zpětnou vazbu na naší práci. A jejich nápady jsou často velmi přínosné.

Ing. Jana Křenová
Externí personalista
www.krenova.cz

1015 staze-pro-mlade 1 Morguefile1. Nejdůležitější kritérium je opravdový zájem o práci, důležité jsou také teoretické znalosti, které stážista má, a celkový dojem z jeho vystupování a chování.

2. Stážista byl na pozici „Specialista náboru" a jeho činnost se týkala především výběrových řízení, kontaktování potenciálních kandidátů, účasti na pohovorech a vyhodnocení pohovorů, administrace okolo průběhu výběrových řízení.

3. Podle mého názoru je to velmi dobrý nápad, spojení praxe s teorií. Měla jsem to štěstí, že byl stážista natolik šikovný, že jsme se dohodli na další spolupráci a fungujeme spolu na externí bázi dále. Myslím si, je ten nejlepší výsledek stáží pro mladé - přínos jak firmu, tak pro stážistu.

Více o projektu „Stáže pro mladé naleznete přímo na stránkách projektu nebo zde.

Na podobné téma

Praxe na Krajském úřadě v Brně dopadla dobře

Upeču vám něco dobrého! Zn. geologická přednáška zdarma

Co dělat, když chcete pracovat v Holandsku

Stáže pomohou vyzkoušet teorii v praxi