Podnikatelé si i letos na paušálech připlatí

Určení paušálních výdajů procentem ulehčuje mnohým podnikatelům často velmi neoblíbenou práci s daňovým přiznáním. Jejich stanovení je nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání, neboť podnikatel není povinen vést daňovou evidenci, avšak pouze určí výši výdajů na základě procenta z dosažených příjmů. Oblast podnikatelských paušálů je každoročně novelizována a ani rok 2013 není výjimkou.

0839 vydajove-pausaly 1 pixmacUrčení paušálních výdajů procentem ulehčuje mnohým podnikatelům často velmi neoblíbenou práci s daňovým přiznáním. Jejich stanovení je nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání, neboť podnikatel není povinen vést daňovou evidenci, avšak pouze určí výši výdajů na základě procenta z dosažených příjmů. Oblast podnikatelských paušálů je každoročně novelizována a ani rok 2013 není výjimkou.


Paušální výdaje se v roce 2013 vypočítají stejně jako v roce 2012 a to podle různých druhů příjmů následujícím způsobem:

  • 80 % příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a  příjmy z řemeslných živnostní

  • 60 % příjmů z ostatních živností (volných, vázaných, koncesovaných)

  • 40 % příjmů z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů, autorských práv a z jiné samostatné výdělečné činnosti

  • 30 % příjmů z pronájmu

Výdajové paušály však nově nebudou využitelné pro všechny podnikatele. Od roku 2013 je omezeno využití 30% a 40% paušálů, a to:

  • 40% výdajový paušál půjde uplatnit na výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč
  • 30% výdajový paušál půjde uplatnit na výdaje nejvýše do částky 600 tisíc Kč

0839 vydajove-pausaly 1 pixmac

Tedy tyto dva druhy výdajových paušálů budou moci využít pouze OSVČ jejichž příjmy nebudou vyšší než 2 miliony korun. V případě, že má daný podnikatel příjmy vyšší, bude nucen vést daňovou evidenci nebo účetnictví.

Jednou z dalších změn pak od roku 2013 je pro osoby samostatně výdělečně činné nemožnost využití slevy na manželku či daňového zvýhodnění na dítě, v případě, že daný podnikatel využívá právě zmiňované výdajové paušály. Základní sleva na poplatníka, slevy pro tělesně postižené či možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu však zůstanou zachovány.

V případě, že podnikatel má více příjmů z různých druhů činností, přičemž využívá paušál pouze u některých, bude moci uplatnit dané daňové slevy, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50% součtu základů daně bez využití paušálu.

Jak už je každoročně zvykem, ani výše minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění nezůstane beze změny. Minimální záloha na sociální pojištění vzroste z původních 1836 korun na 1890 korun. O nepatrně nižší zvýšení dojde i u minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to na 1748 korun z předešlých 1697 korun. OSVČ vykonávajícím vedlejší výdělečnou činnost vzroste minimální záloha ze 735 na 756 korun, připlatí si tedy 21 korun měsíčně. Beze změny zůstává minimální výše zálohy na nemocenské pojištění, tedy 115 korun.

Na podobné téma

Dělejte nemožnosti, vzkazuje vojenský analytik

Orientujeme se v obchodních společnostech

Z bakalářské práce se stal projekt, který pomáhá studentům Masarykovy univerzity

Coworkingové centrum pomáhá podnikavým mámám