Plat zaměstnanců veřejného sektoru je dle zákona

Odměna za vykonanou práci je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které motivují zaměstnance k výkonu, a především určují jeho ochotu pracovat. Veřejný sektor se řídí danými pravidly – výše platu není dána dle výkonnosti podniku, ale dle zákona.

0832 plat 1 pixmacOdměna za vykonanou práci je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které motivují zaměstnance k výkonu, a především určují jeho ochotu pracovat. V soukromém sektoru závisí na tom, jak se danému podniku daří, na jeho efektivnosti a schopnosti generovat zisk. Dle těchto faktorů jsou jeho zaměstnanci následně odměňováni. Veřejný sektor se řídí jinými pravidly – výše platu není dána dle výkonnosti daného podniku, ale dle zákona.

  

Pro soukromý sektor se odměnou rozumí mzda, naopak ve veřejném sektoru se mluví o platu, který je peněžitou odměnou od zaměstnavatele za vykonanou práci zaměstnanci, přičemž tímto zaměstnavatelem může být stát, uzemní samosprávný celek (tedy kraj a obec), státní fond, příspěvková organizace či školská právnická osoba. V příspěvkové organizaci se platy vyplácí z rozpočtu zřizovatele dané organizace. Školská právnická osoba může být zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí dle školského zákona.

Výše platu

Jednou z charakteristik platu je spravedlivé rozdělení jeho výše, neboť dle zákona je dáno, že stejná či podobná práce musí být odměněna stejným či podobným platem. Veškeré podrobnosti o výši či podmínkách vyplácení platu jsou uvedeny v zákoníku práce. Pokud jde tedy konkrétně o výši platu, ta je určena dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti dané práce. Dle těchto proměnných je zaměstnanec rozdělen to platového tarifu, který se skládá z:

a) platové třídy – kam je zaměstnanec zařazen dle charakteru vykonávané práce

b) platového stupně – kde je zařazení dáno dle délky dosažené praxe

Celkem existuje 16 platových tříd a 12 platových stupňů. Každá platová třída a podmínky zařazení zaměstnance do určité platové třídy jsou popsány v zákoníku práce. Zaměstnavatel dále zařadí zaměstnance do platového stupně odpovídající platové třídy podle započitatelné praxe.

Příplatky

Výhodou platu jsou zákonně dané příplatky, které můžou či musí být přiznány k platu, pokud zaměstnanec splní zákonné podmínky.

Poskytovány jsou tyto příplatky:

  • osobní příplatek – udělován za velmi dobré pracovní výsledky nebo větší rozsah pracovních činností než ostatní zaměstnanci a to až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen
  • příplatek za vedení – určen dle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Výše závisí na rozdělení do čtyř stupňů řízení, kdy zaměstnanec získává 5 až 60 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, v které je zařazen
  • příplatek za noční práci – činí 20 % průměrného hodinového výdělku
  • příplatek za práci v sobotu a v neděli – činí 25 % průměrného hodinového výdělku
  • příplatek za rozdělenou směnu – činí 30 % průměrného hodinového výdělku
  • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí – činí minimálně 5% zákonem dané základní sazby minimální mzdy za měsíc

0832 plat 1 pixmac

Déle existují i takzvané zvláštní příplatky pro pracovníky, kteří vykonávají práci v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Dále pak za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a také je udělován specializační příplatek pedagogického pracovníka.

Práce přesčas je dle zákoníku práce odměňována jako část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas a další zvláštní příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku (jde-li o práci v sobotu, neděli nebo ve svátek, tak ve výši ve výši 50 %). Alternativním řešením je domluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o náhradním volnu.

Mimo příplatky může zaměstnavatel zaměstnanci také udělit odměnu, jejíž výše je stanovena dle úvahy každého zaměstnavatele.

Na podobné téma

Úřad práce není pro absolventa zbytečnost

Tip na zajímavý kurz: Posouzení věrohodnosti

Nepodceňujte sílu networkingu

Několik rad, jak správně prezentovat