Plat zaměstnanců veřejného sektoru je dle zákona

Odměna za vykonanou práci je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které motivují zaměstnance k výkonu, a především určují jeho ochotu pracovat. Veřejný sektor se řídí danými pravidly – výše platu není dána dle výkonnosti podniku, ale dle zákona.

0832 plat 1 pixmacOdměna za vykonanou práci je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které motivují zaměstnance k výkonu, a především určují jeho ochotu pracovat. V soukromém sektoru závisí na tom, jak se danému podniku daří, na jeho efektivnosti a schopnosti generovat zisk. Dle těchto faktorů jsou jeho zaměstnanci následně odměňováni. Veřejný sektor se řídí jinými pravidly – výše platu není dána dle výkonnosti daného podniku, ale dle zákona.

  

Pro soukromý sektor se odměnou rozumí mzda, naopak ve veřejném sektoru se mluví o platu, který je peněžitou odměnou od zaměstnavatele za vykonanou práci zaměstnanci, přičemž tímto zaměstnavatelem může být stát, uzemní samosprávný celek (tedy kraj a obec), státní fond, příspěvková organizace či školská právnická osoba. V příspěvkové organizaci se platy vyplácí z rozpočtu zřizovatele dané organizace. Školská právnická osoba může být zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí dle školského zákona.

Výše platu

Jednou z charakteristik platu je spravedlivé rozdělení jeho výše, neboť dle zákona je dáno, že stejná či podobná práce musí být odměněna stejným či podobným platem. Veškeré podrobnosti o výši či podmínkách vyplácení platu jsou uvedeny v zákoníku práce. Pokud jde tedy konkrétně o výši platu, ta je určena dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti dané práce. Dle těchto proměnných je zaměstnanec rozdělen to platového tarifu, který se skládá z:

a) platové třídy – kam je zaměstnanec zařazen dle charakteru vykonávané práce

b) platového stupně – kde je zařazení dáno dle délky dosažené praxe

Celkem existuje 16 platových tříd a 12 platových stupňů. Každá platová třída a podmínky zařazení zaměstnance do určité platové třídy jsou popsány v zákoníku práce. Zaměstnavatel dále zařadí zaměstnance do platového stupně odpovídající platové třídy podle započitatelné praxe.

Příplatky

Výhodou platu jsou zákonně dané příplatky, které můžou či musí být přiznány k platu, pokud zaměstnanec splní zákonné podmínky.

Poskytovány jsou tyto příplatky:

  • osobní příplatek – udělován za velmi dobré pracovní výsledky nebo větší rozsah pracovních činností než ostatní zaměstnanci a to až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen
  • příplatek za vedení – určen dle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Výše závisí na rozdělení do čtyř stupňů řízení, kdy zaměstnanec získává 5 až 60 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, v které je zařazen
  • příplatek za noční práci – činí 20 % průměrného hodinového výdělku
  • příplatek za práci v sobotu a v neděli – činí 25 % průměrného hodinového výdělku
  • příplatek za rozdělenou směnu – činí 30 % průměrného hodinového výdělku
  • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí – činí minimálně 5% zákonem dané základní sazby minimální mzdy za měsíc

0832 plat 1 pixmac

Déle existují i takzvané zvláštní příplatky pro pracovníky, kteří vykonávají práci v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Dále pak za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a také je udělován specializační příplatek pedagogického pracovníka.

Práce přesčas je dle zákoníku práce odměňována jako část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas a další zvláštní příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku (jde-li o práci v sobotu, neděli nebo ve svátek, tak ve výši ve výši 50 %). Alternativním řešením je domluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o náhradním volnu.

Mimo příplatky může zaměstnavatel zaměstnanci také udělit odměnu, jejíž výše je stanovena dle úvahy každého zaměstnavatele.

Na podobné téma

5 věcí, které dokážou při první „kontaktáži“ zaměstnavatele odradit

Univerzita má vlastní personální agenturu

Už máte svůj profil na LinkedIn?

Budujte osobní značku!