Na začátku podnikání zvolte správnou PRÁVNÍ FORMU

7. 3. 2012 | Externista
Rubrika: Práce, Podnikání | Doba čtení: 2 minuty

V případě, že chcete zahájit podnikání, musíte si zvolit vhodnou právní formu. Existují dvě základní možnosti: podnikat jako fyzická osoba, tedy osoba samostatně výdělečně činná(OSVČ), nebo založit právnickou osobu(obchodní společnost). V článku přibližujeme zejména formu živnostenského podnikání, které se dělí na ohlašovací a koncesované.

obchodní společnosti, práce, podnikání, začátek podnikání
obchodní společnosti, práce, podnikání, začátek podnikání

Obchodní společnosti
Obecná úprava obchodních společností a jejich kategorizace je uvedena v zákoně č. 111/1991 Sb., Obchodní zákoník.
Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak.

Družstvo
Je společenství neuzavřeného počtu osob založené pro společné podnikání nebo pro zajišťování nějakých potřeb svých členů.

Živnostenské podnikání
Je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon. Zákon stanovuje podmínky pro založení a provozování živnosti. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Dělení živností:

Živnosti ohlašovací smějí být provozovány na základě pouhého ohlášení po splnění podmínek stanovených zákonem:

  • živnost volná – není vyžadováno splnění zvláštních podmínek, sdružuje činnosti, které nevyžadují odbornou způsobilost. Volnou živnost ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatíme 1000 Kč a doložíme všeobecné podmínky.
  • živnost vázaná – provozování živnosti je podmíněno odbornou způsobilostí. Vázanou živnost ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatíme 1000 Kč za každou živnost a doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost.
  • živnost řemeslné – jsou podmíněny vyučením v daném oboru. Řemeslné živnosti ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatíme 1000 Kč za každou živnost a doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost.

Živnosti koncesované vyžadují zvláštní odbornou způsobilost a splnění zvláštních podmínek.

Požádáme kterýkoliv živnostenský úřad. Musíme splňovat odbornou způsobilost. O koncesovanou živnost požádáme na živnostenském úřadě a doložíme splnění všeobecných podmínek a odborné způsobilosti. O udělení živnosti rozhodne příslušný úřad. Poplatek je 1000 Kč. Všeobecné podmínky jsou následující:

  • stáří minimálně 18 let
  • způsobilost k právním úkonům (což znamená, že jsme této způsobilosti nebyli zbaveni)
  • trestní bezúhonnost (úřad si to ověří v trestním rejstříku)

Poslední novelou živnostenského zákona s platností od 1. července 2008 došlo ke snížení administrativní náročnosti zákona, se kterou se podnikatelé setkávají.

Došlo ke změnám v mnoha směrech, např.:

-          dřívějších 125 oborů živností ohlašovacích volných bylo nahrazeno jednou živností volnou s 80 obory činností, které jsou pod ni podřazeny,

-          byla zrušena místní příslušnost ŽÚ dle místa bydliště FO nebo sídla PO,

-          byla vytvořena kontaktní místa veřejné správy, jejichž prostřednictvím lze učinit podání spojená s provozováním živnosti,

-          byly sníženy správní poplatky.

Pokud již máme živnostenské oprávnění pro některý z oborů volné živnosti a chceme další, zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a zdarma doplníme obory, které potřebujeme. Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář.

Jednotný registrační formulář nám umožní jednoduché zahájení samostatné výdělečné činnosti. Na začátku podnikání je nutné se zaregistrovat na finanční úřad a pojišťovny a většinou také získat živnostenské oprávnění. To vše umožňuje formulář.

Živnostenské podnikání se doporučuje v oblastech, kdy do začátku podnikání není potřeba vložit větší finanční prostředky, kde nevázne kapitál např. v zásobách a kde nehrozí předlužení, neboť fyzická osoba ručí za své závazky vyplývající z podnikání celým svým majetkem. Pokud se podnikání nezdaří, je ohrožen i osobní majetek podnikatele, popřípadě celé rodiny.  Toto riziko je možno omezit v případě podnikání jednoho z manželů, zúžením společného jmění manželů (např. Dohoda o zúžení společného jmění manželů Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu), a to formou notářského zápisu. Pak ručí podnikatel za své závazky pouze do výše osobního majetku, který na něj připadá dle notářsky stanoveného společného jmění manželů. Další nevýhodou je menší kredit OSVČ při jednání se státními institucemi nebo bankami. Stává se, že úředníci či bankéři na osoby samostatně výdělečně činné pohlížejí jinak, než když by firma vystupovala jako právnická osoba, např. jako s.r.o. Tato tendence se však mění.

Zdroj: Studie Kariérního centra Masarykovy univerzity s názvem Jak začít podnikat?

Na podobné téma

Co s rozrůstajícím se byznysem? 1

Chci změnit svět, vzkazuje ředitel UNIFERu

Chcete začít podnikat? Zvažte předem, zda to zvládnete

Důvěra na prvním místě, tvrdí bezpečnostní technik