Moot court – žádné ticho v soudní síni!

V profesním životopise se vyjímají i dobrovolné školní aktivity. Pokud chcete rozvíjet své znalosti získané ve škole a doplnit je o soft skills a zážitky, přihlaste se na moot court. A co to vůbec je?

Moot court je aktivita, kterou organizují téměř všechny právnické fakulty a jde vlastně o účast na simulovaných soudních či jiných jednáních, při kterých účastníci obhajují své postoje předem pečlivě připravenou argumentací. A z nabídky moot courtů si vybere skutečně každý.
 
Můžete se zúčastnit například moot courtu v právu římském, které i když je právem neužívaným, může mít pro studenty obrovský přínos v porozumění právu římskému, a tím i základům našeho právního systému. Nejčastěji se však setkáte s moot courty, které se zaměřují na právo platné a účinné. Tak se na fakultě můžete přihlásit do moot courtu lidskoprávního, pracovněprávního, do moot courtu v mezinárodním právu soukromém, v obchodním právu, dědickém právu, a mnohých dalších. Stačí jen sledovat nástěnky jednotlivých kateder a podle libosti se pak zapojit do toho, který vám bude tematicky nejbližší.
 
Kromě moot courtů v češtině se pak můžete zúčastnit i těch mezinárodních, kdy je řízení vedeno nejčastěji v angličtině; můžete tak prohloubit i své dovednosti jazykové. Mezi ty zahraniční, kde navíc i významně uspěli studenti naší fakulty a získali tím prestiž sobě i své alma mater, patří kupříkladu Jessup Moot Court Competitition, který se zaobírá mezinárodním právem veřejným, či Vis International Commercial Arbitration Moot, zabývající se mezinárodně obchodním stykem.
 
The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (zkráceně Vis Moot) – právo mezinárodního obchodu
Central and Easter European Moot Competition – právo Evropské unie a rozhodování SDEU

Philip C. Jessup Moot Court Competition – mezinárodní právo veřejné
Lidskoprávní Moot Court
Azylový Moot Court
Římskoprávní Moot Court Competition


Účast se studentům vyplatí

Příjemným bonusem je pak skutečnost, že si vás mohou vyhlédnout zástupci významných právních kanceláří či neziskových organizací, které často tyto soutěže zaštiťují, a nabídnout vám stáž. Příkladem může být společnosti White&Case, která sponzoruje Jessup Moot Court Competition, a to nejen na úrovni mezinárodní, ale také se finančně podílí na potřebách národních týmů.
 
Důvody, proč se zúčastnit takovéto akce, vyjmenovává účastník druhého jmenovaného mezinárodního podniku a úspěšný reprezentant naší fakulty Jan Hluboček: „Jak shrnout účast a přínos moot courtu? Kontakty, jazykové zlepšení, čas strávený se super lidma, posunutí vlastních hranic a odhalení schopností, o kterých jste neměli tušení!“
 
Vítěz moot courtu v mezinárodním právu soukromém Michal Vítek dodává, že si vytříbíte argumentaci právní i neprávní, získáte zajímavou položku do životopisu a pozitivně se zviditelníte před odbornou veřejností, což může vést k nabídnutí pracovní pozice či prestižní stáže. „Hned se to jinak učí, když to, co se učíš, reálně v danou chvíli potřebuješ použít,“ dodává.

 

Ukázkový případ – Lidskoprávní Moot Court 2012

Zvítězí její právo na výchovu, nebo potřeba ochrany dítěte?

Svobodná matka Diana Safinová nezvládá výchovu své dcery Anety a pro její dobro ji dobrovolně umístí do Koaly, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Odtud ji Aneta každý víkend navštěvuje. Když ale paní Safinová začne propadat nespořádanému životu a výchovu dcery během víkendových návštěv zanedbávat, pracovníci zařízení se rozhodnou zakročit. Dceru víc k matce nepustí. Diana Safinová se však hodlá bránit…“

S přispěním Václava Oravy

Na podobné téma

Ples Pedagogické fakulty MU se blíží

Informovaní jsou o krok vpřed: získejte přehled o trhu práce na veletrhu JobChallenge

Neměl jsem kde cvičit, říká zakladatel workoutového hřiště

Doklad o jazyku se vyplatí