Konec tradičním plesům? Spolek Přesahy ukončil svou činnost

19. 4. 2012 | Lucie Černá

"Spolčování chtiví studenti na Fakultě sociálních studií mohli mimo jiné fungovat ve spolku Přesahy. Spolek vznikl jako občanské sdružení již v roce 1999. Do roku 2012 bohužel už nepřesáhl, výroční desátý kostýmový ples na konci listopadu minulého roku byl poslední akcí Přesahů. Martin Šaroch, spolupracující se spolkem od podzimu 2008, nám přiblížil své působení v Přesazích a příčiny jejich zániku.

Spolčování chtiví studenti na Fakultě sociálních studií mohli mimo jinéfungovat ve spolku Přesahy. Spolek vznikl jako občanské sdružení již v roce 1999. Do roku 2012 bohužel už nepřesáhl, výroční desátý kostýmový ples na konci listopadu minulého roku byl poslední akcí Přesahů. Martin Šaroch, spolupracující se spolkemod podzimu 2008, nám přiblížil své působení v Přesazích a příčiny jejich zániku.

Jak jste se o spolku dozvěděl?

O spolku se na "nové FSS" (po přesunu na Joštovu 10)  tak nějak tušilo či vědělo, především proto, že stál za pořádáním populárního Maškarního plesu FSS, jehož byl v listopadu 2011 již desátý ročník. Mimo plesu se členové Přesahů podíleli na amatérských divadelních sezónách na FSS. Konkrétnější informace jsem se dozvěděl od spolužačky a kamarádky Anety Hronové, která byla aktivní členkou asi od roku 2005 nebo 2006.

Na jakých akcích jste se podílel a co vám tato činnost dala?

Podílel jsem se na organizaci 4 maškarních plesů a 3 divadelních sezón. Jedním z důvodů, proč to člověk dělal, byla dobrá parta kamarádů, pak také vidina toho, že člověk se podílí na organizaci celkem velké a úspěšné akce. Každá taková aktivita vám bere čas, ale člověk ho má při studiu relativně dost, i když naše "generace" s Přesahy skončila právě z nedostatku času a taky možná čerstvých nápadů.

V čem jsou podle vás spolky, tedy i Přesahy přínosné?

Přínosné jsou především plesfsstím, co po nich zůstává, co uskuteční a často i tím, o co se snaží. Často se stává, že skrze snahu něco uskutečnit šlápnou na kuří oko nějakým institucím, od nichž něco potřebují. Jakákoli změna k lepšímu je pak největším přínosem. Přesahy se snažily, myslím i úspěšně, oživit kulturní dění na FSS. Mimoto tato fakulta nemá oficiální fakultní ples, jenž byl svým způsobem suplován maškarním, který byl od studentů pro studenty.

Jak hodnotíte svoji činnost ve spolku?

Zatím je hodnocení rozhodně pozitivní, byť jsme o spoustě věcí jen mluvili, avšak i to málo, co jsme realizovali, za to stálo. Možná s delším časovým odstupem bude mé hodnocení jiné, ale rozhodně bych neměnil a nelituji toho. Bylo to velice příjemné zpestření ke studiu, práci, hospodám a jiným možným studentským aktivitám. Poslední akce se vydařila, minimálně nezklamala, byť v posledních letech jsme bojovali s upadajícím zájmem a menším počtem návštěvníků.

Našel se někdo, kdo by chtěl Přesahy dále realizovat?

Bohužel se nám přes nejrůznější výzvy nepodařilo oslovit mladou krev, která by po nás Přesahy kontinuálně převzala. V souvislosti s avizovaným posledním plesem se nám přihlásilo několik lidí, například kolem Rádia R, kteří by měli zájem o organizaci plesu v následných letech. Jistého v tuto chvíli ale není nic, snad krom toho, že my jsme naše aktivity definitivně ukončili a ples si napříště rádi užijeme pouze jako návštěvníci.

V čem si myslíte, že spočívá hlavní příčina nezájmu mladšpresahyích kolegů investovat svůj volný čas do chodu spolků?

Upřímně řečeno nevím a nic konkrétního, logického a jasného mě nenapadá. Myslím si, že lidi jsou líní dělat cokoli nad rámec svých povinností, sám se s tím dost často potýkám. Musí to být parta lidí, protože jedinec sám nic nedokáže. Musí se taky jednat o lidi, které nabíjí to, že něco tvoří a něco po nich zůstává, že zorganizují něco pro jiné.

Doporučil byste mladším spolužákům, a nejen jim, podílet se na podobných aktivitách?

Určitě bych to doporučil těm, které to baví a dělají podobné věci rádi. Chápu, že jsou lidi, jejichž nátura je jiná a podobné hurá spolky a hurá akce jsou jim proti srsti. Jen doufám, že vždycky bude dost těch, kteří do toho půjdou a dají vzniknout něčemu, co může být přínosné.

Na podobné téma

Jana Chaloupková: Vymyslela jsem oslavy ERASMU

JobAcademy: Na start kariéry neexistuje univerzální návod

Konec tradičním plesům? Spolek Přesahy ukončil svou činnost

Spolek přírodovědců: seberealizace i zkušenosti