Když zrovna nepracujete, tak nad prací přemýšlíte

21. 8. 2017 | Alena Klimková
Rubrika: Práce, Podnikání | Doba čtení: 2,5 minuty

Studentka Ekonomicko-správní fakulty a Právnické fakulty MU Sára Švédová má ráda výzvy. I proto v roce 2016 s několika členným týmem stála u zrodu pokladní aplikace CINK, která podnikatelům spadajícím pod EET usnadňuje práci a šetří čas. Jak sama říká, díky CINKu se naučila spoustě nových věcí, které člověk získá až v praxi.

EET, Sára Švédová, aplikace, CINK, podnikání, živnostníci
EET, Sára Švédová, aplikace, CINK, podnikání, živnostníci
Jste součástí mladé brněnské firmy, která nabízí podnikatelům pokladní aplikace CINK. V čem jste oproti konkurenci jiní?
Pokladní systém CINK, který ale nebyl pri­márně vyvíjen pro účely EET, vznikl jako komplexní pokladní systém, který by podni­katelům zjednodušil provoz a umožnil snad­nou manipulaci se všemi daty, účty, tržbami, sklady a podobně. na jednom místě. Ve srov­nání s konkurencí ale především umožňuje­me všem zákazníkům využívat naši aplikaci bez nutnosti pořizování nákladné pokladny.

Podnikatelé si mohou nainstalovat CINK na své chytré telefony nebo tablety, pořídit si k tomu malou tiskárničku a okamžitě začít evidovat. Také poskytujeme Cloud účet, zá­kazníci tak nemusí všechno řešit přes malé displeje pokladen, ale vše mohou vyřídit pohodlně odkudkoli, kde je internetové při­pojení. Zároveň jsme zavedli verzi zdarma pro podnikatele, kteří mají měsíční obrat nižší než 10 tisíc korun, protože právě pro ty nejmenší představuje zavedení EET největší náklady.

Jaká oblast podnikatelů si vaše EET řeše­ní nejčastěji objednává?
Vzhledem k tomu, že zatím proběhly pouze první dvě vlny EET, našimi nejčastějšími zákazníky jsou kavárny, restaurace, vinárny, bary ale i maloobchod, jako květinářství, potraviny, pekařství a také pár velkoobcho­dů.

Jak vás napadlo rozjet byznys v této ob­lasti?
Prvotní myšlenkou bylo vytvořit pokladní systém, který by podnikatelům usnadnil práci a ušetřil čas. S tímto nápadem přišel již před dvěma roky zakladatel CINKu Ja­kub Máša.

Jak jste se dali s kolegy z firmy Ants&Be­es dohromady? Znali jste se už před tím?
Firma jako taková vznikla na jaře 2016, software CINK se ale začal vyvíjet již o něco dříve. Před vznikem CINKu jsme všichni znali Jakuba Mášu, který nás spojil do fungujícího týmu.

Má spojitost vaše podnikání také s obo­rem, který studujete?
Všichni, co na CINKu pracujeme, jsme pro­šli ekonomickým vzděláním na Masarykově univerzitě. Více než zaměření aplikace (po­kladní systém), vidím spojitost studijních oborů se samotným podnikáním. To je jedna část našeho týmu, další tvoří skvělí pro­gramátoři, bez kterých by CINK dnes dost možná nebyl tím, čím je.
 

Jaké to je být při studiu u rozjezdu nové firmy? V čem je to náročnější?
Často se setkávám s přáními spolužáků, že by se také chtěli podílet na nějakém start­-upu, vyzkoušet si to a rozjet vlastní podni­kání. Většina z nich ale nemá realistickou představu o tom, co to obnáší. Je to práce na víc než plný úvazek. Věnujete se tomu kaž­dou svou volnou chvíli, a když zrovna ne­pracujete, tak nad tím stejně přemýšlíte. Na­víc nad vámi nikdo nestojí a neříká vám, co máte dělat, ani do kdy máte deadline. Záleží pouze na vaší iniciativě, na vaší vůli tomu obětovat každou volnou chvíli a často i víc.

Kolik jste toho za dobu, co aplikace CINK běží, naspala?
Někteří z nás často nespali vůbec a nešlo jen o množství práce, které se muselo stihnout, ale i o stres, když jsme řešili existenční zá­ležitosti CINKu. Teď když jsme se tak nějak po druhé vlně EET stabilizovali, snažíme se všichni zavést si zase do života řád.
Rozjet podnikání je dřina, ale záro­veň je to úžasná zkušenost. Objevíte vlastnosti a schopnosti, které jste ani nevěděli, že je máte. Dostanete se da­leko za komfortní zónu, ale zas po ta­kovéto zkušenosti vás už jen tak něco nerozhází.
Bc. Sára Švédová
jednatelka Ants&Bees (pokladní systém CINK)
www.cinkeet.cz

Ekonomicko-správní fakulta MU
Podniková ekonomika
Právnická fakulta MU
Právo a právní věda
Žije v Brně.

Je jí 24 let.

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2017.

Více o tomto vydání časopisu.

Na podobné téma

K získání správné banky pro váš business musíte nejdříve poznat vlastní firmu

Absolventku pedagogické fakulty zaměstnanecký poměr nelákal

Život s autorskými honoráři, část 1

Když vás živnostenský úřad volá