Jste na ÚP a nedaří se vám najít práci na HPP? Začněte podnikat

12. 1. 2012 | Alena Klimková
Rubrika: Podnikání, Práce

Jste déle než pět měsíců registrovaní na úřadu práce a nedaří se vám stále najít novou práci? Zkuste začít podnikat. Stát vám může do začátku podat pomocnou ruku, a to v podobě příspěvku na podnikání a překlenovacího příspěvku. Pokud začínající podnikatel dostane peníze, zavazuje se provozovat činnost minimálně dva roky, jinak peníze vrátí.

0587 prispevky-pro-podnikatele adela-beranovaJste déle než pět měsíců registrovaní na úřadu práce a nedaří se vám stále najít novou práci? Zkuste začít podnikat. Stát vám může do začátku podat pomocnou ruku, a to v podobě příspěvku na podnikání a překlenovacího příspěvku. Pokud začínající podnikatel dostane peníze, zavazuje se provozovat činnost minimálně dva roky, jinak peníze vrátí.

Od 1. ledna 2011 lze na úřadu práce zažádat o překlenovací příspěvek, který nezaměstnaným může výrazně pomoci při rozjezdu vlastní živnosti. Překlenovací příspěvek však dosud od státu získalo pouze několik desítek lidí, museli totiž splnit několik zásadních podmínek.

Totéž se týká příspěvku na podnikání – oficiálně nazvaného jako Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa – určeného pro začínající podnikatele, kteří byli před startem živnosti registrováni na úřadu práce minimálně pět měsíců.

O tom, zda vůbec a jak velký příspěvek dostanete, rozhoduje příslušný úřad práce. Navíc finanční příspěvek na podnikání i překlenovací příspěvek můžete získat jenom jednou.

0587 prispevky-pro-podnikatele adela-beranova

Příspěvek na podnikání

Na rozjezd podnikání můžete od úřadu práce získat maximálně 93 296 korun, případně 139 994 korun. Za tento příspěvek na podnikání, který úřady práce nabízejí již léta, lze pořídit vybavení a zařízení nutné k zahájení podnikání. Tyto výdaje je ovšem nutné úřadu práce dokládat fakturami. Finance však není možné použít třeba k placení nájemného, leasingu nebo sociálního a zdravotního pojištění.

K  žádosti o překlenovací příspěvek je nutné doložit:
- podnikatelský záměr
- ekonomickou rozvahu
- seznam předpokládaných nákladů
- živnostenské oprávnění
- potvrzení bezdlužnosti
- příp. další doklady podle typu podnikatelské činnosti
- některé úřady požadují také lékařské potvrzení, že zdravotní stav nebrání zahájení a provozování samostatné výdělečné činnosti v příslušném oboru

Překlenovací příspěvek

Jestliže již žadateli úřad práce poskytl příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti, lze zažádat také ještě o překlenovací příspěvek, který slouží k úhradě provozních nákladů. Výše překlenovacího příspěvku úřadu práce činí maximálně 29 155 korun. Překlenovací příspěvek se ovšem nevyplácí jednorázově, je rozdělen do měsíčních splátek. Maximem je pobírat po dobu pěti měsíců 5 831 korun.

K žádosti o překlenovací příspěvek je nutné doložit:
- podnikatelský záměr
- potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení

Ne/přidělení příspěvku

Při rozhodování o ne/přidělení výše uvedených příspěvků úředníci přihlížejí hlavně k míře nezaměstnanosti v daném regionu, ke kvalitě podnikatelského záměru a také k nákladům souvisejícím se zřízením zvolené živnosti. Rozhodující je dále obtížnost umístění žadatele na trhu práce. Větší šanci o přidělení příspěvku tak mají ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, starší padesáti let, dále zdravotně postižení, čerství absolventi SŠ nebo VŠ, mladí lidé do věku 25 let či ženy, jež strávily spoustu let na mateřské.

Proč jsou příspěvky často považovány za neatraktivní?

Překlenovací příspěvek a příspěvek na podnikání mohou dostat ti lidé, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce. Ti se však zpravidla do podnikání příliš nehrnou, protože jej považují za rizikové. Uchazeče o příspěvky může odradit i to, že se zavazují podnikat minimálně na dva roky. A jestliže jim podnikání nevyjde a živnost zruší dřív, musí peníze vrátit.

 

Na podobné téma

Vytvořit AZ-kvízovou otázku není chvilková záležitost

Copywriting: skládala jsem stejná slova do nestejných vět

K získání správné banky pro váš business musíte nejdříve poznat vlastní firmu

Občanka ve volební urně. I tu našla brigádnice u voleb