Jsi věčný student! Lichotka nebo urážka?

Kurzy, webináře, interní akademie, seberozvojové projekty a řada dalších aktivit jednoznačně patří k profesnímu životu. Dokud nemáte dost pracovních zkušeností, nezbude vám nic jiného, než zabojovat znalostmi a absolvovanými kurzy. Později, až už máte praxi, slouží další vzdělávání k vaší konkurenční výhodě.

vzdělávání, munie, jic, kc muni, mooc, prokrastinace, webinář
vzdělávání, munie, jic, kc muni, mooc, prokrastinace, webinář

Vzdělání je celoživotní proces a my máme v současnosti spoustu možností, jak si rozšiřovat obzory. Vedle vysoké školy můžeme absolvovat spoustu přednášek a kurzů mimo vlastní alma mater a bezbřehé možnosti nabízí také zahraničí. I když už ale nejsme v aktivním studiu, můžeme vedle standardních kurzů, konferencí a přednášek narazit na internetu na mnoho webinářů, e-booků, blogů a dalších zdrojů. Internet nám zajišťuje informace o aktuálním dění, na druhou stranu musíme s velkou ostražitostí filtrovat, co jsou relevantní informace a co už nikoli.

Přinášíme pohled na další vzdělávání ze tří stran. Jak se na dodatečné vzdělávání dívá kariérní konzultantka a co na osobní sebe rozvoj říkají ve studentské organizaci a také podnikatelské sféře?
 

Jedna z klíčových kompetencí člověka je schopnost učit se a celoživotně se vzdělávat. V souvislosti s rozvojem technologií, neustále se měnícím trhem práce a potřebě flexibilně se uzpůsobovat prostředí a pracovním postupům, je nesmírně důležité vzdělávat se. Informace „stárnou“. Proto bychom i my měli aktualizovat a inovovat naše stávající znalosti a dovednosti, abychom mohli na trhu práce konkurovat mladší generaci a nevyšli ze cviku. Člověk, který se neustále rozvíjí, je spokojenější sám se sebou, má lepší vztahy, dobré kontakty a může být výkonnější a efektivnější.

 

Pavla Horáková, kariérní konzultantka Kariérního centra Masarykovy univerzity

MUNIE usiluje o neustálý rozvoj studentů nad rámec studia. Studenti mohou získávat praxi v jednotlivých odděleních organizace. Zapojují se také do vedení velkých projektů, jako je Ples studentů MU či Fotbalový souboj MU a VUT a také organizují vzdělávací přednášky Meet and Inspire na předávání know-how mezi aktivními studenty.

 

Lenka Skalická, HR MUNIE

 

Vzdělání je při podnikání určitě důležité. Vzděláním ale nemyslím studium podnikatelských příruček nazpaměť, ale především schopnost kultivovat svoje myšlení novými poznatky, cizími zkušenostmi a nadhledem, což je klíčová hodnota jakéhokoliv vzdělání. Nadějným inovativním podnikatelům radíme formou přednášek, seminářů, networkingových akcí i dlouhodobých programů. Naši klienti často řeší otázky, na které nenajdou odpovědi ve formálním vzdělání, ale diskuzí s našimi konzultanty a experty v roli průvodců po jejich cestě. Ti, kteří jsou ochotni a schopni podívat se na své podnikání, zaměstnání, ale třeba i celý život z nových perspektiv, jsou vždy úspěšnější.

 

Jiří Hudeček, ředitel JIC


Pojmy ze slovníčku „věčného studenta“


MOOC
Zkratka pro Massive Open Online Course. Jde o hromadné a neformální on-line kurzy pro širokou veřejnost, které jsou zpravidla zdarma. Lektoři připravují tematický obsah dle harmonogramu včetně studijních materiálů. Součástí několikatýdenních kurzů jsou také přednášky odborníků.

Prokrastinace
Picjumbo.comJedná se o potřebu odkládat své povinnosti, hlavně ty pro nás nepříjemné, na později. To pak vede ke skluzu v časovém programu a následně často k nesplnění úkolu. U zaměstnanců je to jev, který zaměstnavatel nerad vidí. Kromě nesplnění zadaného se totiž může dostat zaměstnanec zbytečně do stresu a depresí, popřípadě pocitu vlastní neschopnosti.

Time management
Pojí se s plánováním času. Je to sada pravidel a nástrojů, které pomáhají zvýšit efektivitu využití času. Zahrnuje širokou škálu aktivit, mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza stráveného času, monitorování
a stanovení priorit. Používá se často v pracovním prostředí s cílem navýšit efektivitu práce na maximum.

Dalších 60 pojmů na www.jdipracovat.cz/slovnicek.

Na podobné téma

Plavkyně Rybářová: Od dětství se učím pracovat s časem

Jazyky minulosti a budoucnosti. Co si vybrat?

Jak se dělá personalistika? Pohled do zákulisí

Speciální pedagogové: Na tabulky jsme krátcí