SPOLKY Masarykovy univerzity

Rubrika: Databáze, Rady

Masarykova univerzita je sídlem mnoha spolků. Tato uskupení sdružují studenty stejného zaměření, dávají jim prostor k vyjádření, získávání nových schopností, tvorbu nejrůznějších projektů a v neposlední řadě jsou důležitým prostředkem, jak se seznámit s novými lidmi a navázat kontakty, které jsou pro studium na vysoké škole tak důležité. Univerzitě vdechují čerstvý náboj a život.

 
Spolky s celouniverzitní působností

AEGEE Brno AEGEE Brno

AEGEE-Brno je odnoží stejnojmenné celoevropské organizace. Hlavním cílem je posilování spolupráce mezi mladými lidmi z celé Evropy. To se děje pomocí organizace řady akcí, z nichž nejdůležitější jsou tzv. letní univerzity. 
www.aegee-brno.org
info@aegee-brno.org
Facebook
AIESEC AIESEC Brno

AIESEC v Brně působí od roku 1991 a je druhou největší pobočkou v České republice. Pobočka byla založena na dnešní Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. V současné době má v Brně zhruba 80 aktivních členů ze všech brněnských univerzit.
brno.aiesec.cz
brno@aiesec.cz
Facebook
Debatní klub Masarykovy univerzity Debatní klub MU

Spolek studentů nejen MU, kteří pomocí akademické debaty rozvíjejí své argumentační a analytické dovednosti. Debatní klub Masarykovy univerzity (DK MU) vznikl sloučením debatních klubů studentů Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií. 
dkmu.sda.sk
Facebook
Facebook, skupina
RS Dýchánek VŠRK Dýchánek
Vysokoškolský roverský kmen v Brně.
www.dychanek.cz
info@dychanek.cz
Facebook
GFPS-CZ

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední Evropě sdružuje především studenty se společným zájmem rozvíjet přátelské vztahy se sousedními státy, zejména Německem a Polskem. GFPS-CZ vysílá studenty českých vysokých škol do Německa, organizuje setkáváním členů a sympatizantů na seminářích či jazykových kurzech.
gfpsczech.wix.com/gfps
gfpscz@gmail.com 
Facebook, skupina
IAESTE

IAESTE ČR si klade za cíl pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české studenty. Jsme si vědomi, že uplatnění absolventa na trhu práce je velmi ošemetná otázka a naše projekty si kladou jediný cíl: Pomoci vám při vašem snažení uspět na trhu práce.

www.iaeste.cz
brno@iaeste.cz
Facebook
iKnow Club iKnow Club

iKnow Club spojuje studenty, kteří jsou fanoušky nebo uživateli produktů společnosti Apple. Cílem organizace je sdílet znalosti a zkušenosti s těmito produkty. iKnow Club pak svým členům nabízí řadu výhod, pořádá neformální setkání se zajímavými hosty, přednášky a workshopy, a nezapomíná na osobní podporu a konzultace.
www.iknow.eu/muni
standag@gmail.com 
Facebook
ISC MU Brno International Student Club Brno

ISC MU Brno je studentská organizace, která byla založena v létě roku 2003 s cílem pomoci studentům přicházejících studovat na Masarykovu univerzitu v novém prostředí. V srpnu 2004 se ISC Brno stala součástí Erasmus Student Network (ESN).
isc.muni.cz
isc@isc.muni.cz
Facebook
LeMUr.mu

Studentský zpravodajský portál Masarykovy univerzity přináší nejnovější informace o dění na fakultách, o univerzitních akcích a o kulturních novinkách v Brně.
www.lemur.mu
redakce@lemur.mu
Facebook
Mažoretky MU Mažoretky MUNI

Skupina prvních a jediných univerzitních mažoretek v ČR byla na Pedagogivké fakultě MU založena v březnu roku 2007. Od roku 2010 jsou mažoretky členkami svazu mažoretek ČR - NBTA a od roku 2012 svazu Sdružení hudebníků ČR.
http://www.mazoretky-brno.cz/
veronika.vaska@mazoretky-brno.cz 
Facebook
Muni port Muniport

Portál Muniport integruje služby Masarykovy univerzity. Usiluje o shromáždění odkazů na všechny podpůrné služby poskytované fakultami i dalšími součástmi MU.
www.muniport.cz /momentálně nefunkční/
muniport@email.cz
Facebook
Pěvecký sbor MU

 


www.sbormuni.com
michal.vajda@seznam.cz
Facebook
Radio R Rádio R
 
www
@
Facebook
Studentští poradci Studentští poradci
 
www
@
Facebook
Symfonický orchestr Masarykovy univerzity
 
Symfonický orchestr Masarykovy univerzity www
@
Facebook
Vysokoškolské katolické hnutí Vysokoškolské katolické hnutí www
@
Facebook

 

 

Filozofická fakulta

Česká asociace studentů psychologie (ČASP)

English Students’ Club (ESCape)

Inflow

Symfonický orchestr

Nadační fond studentů FF

Právnická fakulta

Evropská asociace studentů práva (ELSA) Brno

Jiné právo

Právnické ochotnické divadlo

 

Lékařská fakulta

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

Masaryk International Medical Students Association (MIMSA)

Sdružení studentů stomatologie (SSS)

Spolek mediků

 

Přírodovědecká fakulta

Spolek přírodovědců

 

Fakulta informatiky

Divadlo na Fakultě Informatiky

 

Fakulta sociálních studií

Centrum pro bezpečnostní a strategická studia

Dětský koutek FSS MU

FSSpodcast.cz

Gender centrum FSS MU

Global Politics

Halas

Journal of Security Issues

Okrašlovací spolek

Personalistika prakticky

Průšovo umělecké-úchylné divadlo (P.U.D.)

Přesahy

Sdružení studentů a přátel sociologie při FSS MU

Spolek přátel ptáka Ludvíka 

Stisk

Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu MU (SSIIPS)

Tutoři na FSS

Na podobné téma

Hledali jsme ideálního univerzálního uchazeče

Psaní a publikování je dovednost, ale často i povinnost

Konec pracovního poměru: jak z kola ven

Co čekat od novely zákoníku práce? 2. část