Eisenhowerův princip pomůže s organizací času

1. 6. 2016 | Alena Klimková
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2,5 minuty

Ptáte se, jakým způsobem efektivně využít svůj čas? Kromě Paretova pravidla a metody S. O. R. U. Z. vám pomůže také další technika hospodaření s časem definovaná v rámci time managementu, a to Eisenhowerův princip. Často se můžete setkat s tím, že se Eisenhowerův princip, který má početnou řadu přívrženců, objevuje pod různými označeními, avšak jeho princip zůstává v jádru stejný.

organizace času, úkoly, timemanagement
organizace času, úkoly, timemanagement

V čem Eisenhowerův princip spočívá? Tato technika, kterou při organizaci svého času dennodenně využíval v pořadí 34. prezident USA Dwight D. Eisenhower, aby dokázal ukočírovat nesmírné nároky, které na něj byly kladeny, v prvé řadě poukazuje na to, že pokud si chcete správně zorganizovat svůj pracovní i volný čas, měli byste k jednotlivým činnostem přistupovat systematicky podle priorit.

Často se můžete setkat s tím, že se Eisenhowerův princip, který má početnou řadu přívrženců, objevuje pod různými označeními, avšak jeho princip zůstává v jádru stejný. Veškeré úkoly, které potřebujete udělat, se totiž přiřazují do jedné ze čtyř následujících velkých kategorií:  

I. Úkoly naléhavé a důležité
II. Úkoly nenaléhavé, ale důležité
III. Úkoly méně důležité a naléhavé 
IV. Úkoly nedůležité a nenaléhavé

Jádro Eisenhowerova principu tedy spočívá v řazení úkolů podle priorit. Než úkoly, které máte splnit, rozřadíte do výše zmíněných kategorií, měli byste je umět co nejlépe analyzovat. Po zařazení všech úkolů do daných kategorií ve výsledku dostanete pořadí, co, kdy a jak byste měli splnit/zpracovat.

Americký prezident Dwight D. Eisenhower s těmito čtyřmi kategoriemi zacházel takto:

I. Naléhavé a důležité – vyřídit ihned
II. Nenaléhavé, ale důležité – počítat s nimi v časovém harmonogramu
III. Méně důležité a naléhavé – delegovat (tj. převést na podřízeného)
IV. Nedůležité a nenaléhavé – hodit do koše

Eisenhowerův princip dále říká, že při realizaci úkolů byste měli počítat s tím, že naléhavé a důležité úkoly (I.) tvoří 15 procent všech úkolů a přinesou 65 procent výsledků, nenaléhavé, ale důležité úkoly (II.) tvoří 20 procent všech úkolů a přinesou 20 procent výsledků. A nakonec – méně důležité a naléhavé (III.) a nedůležité a nenaléhavé úkoly (IV.) tvoří 65 procent všech úkolů a přinesou pouze 15 procent výsledků.

Příklady:

Úkoly naléhavé a důležité

- jsou velmi naléhavé a důležité pro nás samotné
- jejich odložení by mohlo způsobit vážné problémy
- jde např. o termínované úkoly a akutní/neodkladné problémy

Úkoly nenaléhavé, ale důležité

- důležité úkoly, které nespěchají a samy na nás netlačí
- jsou zpravidla zaměřené na přípravu, strategii, prevenci, plánování, udržování dobrých vztahů, relaxaci a další vzdělávání
- máme čas na přípravu i naplánování si těchto úkolů

Úkoly méně důležité a naléhavé

- úkoly nepodstatné, ale naléhavé
- patří sem nejrůznější vyrušení či nepředpokládané události, jako např. některé nedůležité schůzky, pošta, e-maily, telefonáty

Úkoly nedůležité a nenaléhavé

- „žrouti času“
-  zbytečné telefonáty, e-maily, pošta, rozesílání informačních letáků, časově náročné aktivity, které nemají žádný výrazný efekt a neposouvají práci vpřed
- tento typ úkolů bývá často označován jako „odpadkový koš“

Na podobné téma

První dojem lze udělat jen jednou

Nově: Podpora v nezaměstnanosti pro studenty

Na co se zeptat u pohovoru?

Na pohovor se sebejistotou. Nebojte se ukázat, co ve vás je.