Co musí vědět OSVČ v roce 2012

11. 10. 2012 | Alena Klimková
Rubrika: Práce, Podnikání

Změna pojistných záloh, prodloužení lhůty na vymáhání pohledávek, sjednocení termínu pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění či označení švarcsystému za nelegální. To všechno přinesl rok 2012 živnostníkům. A to, ať už vykonávají činnost hlavní, nebo vedlejší. Zrekapitulujme si nejdůležitější data, které podnikatele zajímají a jsou aktuálně v platnosti.

0698 osvc-2012 morguefileZměna pojistných záloh, prodloužení lhůty na vymáhání pohledávek, sjednocení termínu pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění či označení švarcsystému za nelegální. To všechno přinesl rok 2012 živnostníkům. A to, ať už vykonávají činnost hlavní, nebo vedlejší. Zrekapitulujme si nejdůležitější data, které podnikatele zajímají a jsou aktuálně v platnosti.

Zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění se letos v lednu zvedla z 1670 Kč na 1 697 Kč. Ty, kteří vědomě neodvádějí zálohy na zdravotní pojištění, jistě nepotěší, že se prodloužila lhůta na vymáhání pohledávek z pěti na deset let. Totéž platí i v případě vracení přeplatků.

Sociální pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění se zvýšila od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 (tedy většinou od dubna 2012) na 1 836 Kč pro OSVČ s hlavní činností a na 735 Kč pro OSVČ s vedlejší činností.

Pro OSVČ s vedlejší činností přitom platí, že pokud byl v roce 2011 jejich zisk nižší než 59 373 Kč, sociální pojištění platit nemusí. Uvedená hranice se pro rok 2012 zvýšila na 60 328 Kč.

Nemocenské pojištění

Minimální částka na toto pojistné činí od letošního ledna 115 Kč (dříve to bylo 92 Kč). Každopádně toto pojištění je dobrovolné a živnostník si může sám určit, v jaké výši jej bude odvádět.

Myslete ovšem na to, že pokud si platíte nemocenské pojištění, budete automaticky považováni za OSVČ s hlavní činností, ať už třeba studujete, jste na rodičovské dovolené, nebo máte práci na HPP. To s sebou přináší i nutnost platby záloh na zdravotní a sociální pojištění v takové výši, jež je určená právě pro OSVČ s hlavní činností.

Sjednocení termínu pro doplatek sociálního a zdravotního pojištění

Rok 2012 přináší živnostníkům také další novinku, a to sjednocení termínů pro doplacení zdravotního pojištění. Ještě v loňském roce přitom platily pro doplacení těchto pojištění termíny rozdílné.

V případě sociálního a zdravotního pojištění tedy platí, že OSVČ má deadline pro doplacení konkrétní částky do 8 dnů od podání přehledu. Pokud tedy podnikatel podá přehled například 2. dubna, doplatek (v případě obou pojištění) je splatný do 10. dubna.

0698 osvc-2012 morguefile

Konec švarcsystému

Počátkem letošního roku vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti, kde se mimo jiné mluví o tom, že se zastřený pracovněprávní vztah (tedy švarcsystém) nově považuje za nelegální. Jak „zaměstnavateli“, tak „zaměstnanci“ – je-li jim švarcsystém prokázán – hrozí sankce ze strany finančního úřadu, ale následně i od České správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny.

O švarcsystému, který byl (a možná stále je) mezi živnostníky hojně rozšířen a „zaměstnavateli“ s oblibou využíván, se dočtete v některém z příštích článků.

Na podobné téma

Jste na ÚP a nedaří se vám najít práci na HPP? Začněte podnikat

Co musí vědět OSVČ v roce 2012

Chcete, aby se vám projekt vydařil? Vyzkoušejte model plánování, kontrol a odměn

Kavárenský byznys nejsou jen kafíčka, ale je to i komplexní práce