Čeští tlouštíci jsou klienti absolventy lékařských věd

12. 12. 2011 | Daniela Chytilová
Rubrika: Práce, Podnikání | Doba čtení: 2 minuty

Český národ trápí nadváha a obezita. Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Zdeňka Bartošová pomáhá lidem hubnout pomocí techniky kognitivně-behaviorální psychoterapie pod hlavičkou renomované společnosti STOB. Je jednou z těch, kteří našli podnikatelský záměr v oblasti, jež vystudovala. K hubnutí ji přivedla osobní situace.

stob, hubneme v třebíči, dietolog
stob, hubneme v třebíči, dietolog

Zdeňka je skutečnou odbornicí, má bohaté teoretické poznatky ověřené vlastní praxí. Po ukončení střední zdravotnické školy studovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v programu Specializace ve zdravotnictví bakalářský obor Výživa člověka a magisterský obor Zdravotní vědy. „K výběru tohoto oboru mě vedla osobní zkušenost s vlastní hmotností, se kterou jsem v pubertě bojovala. Kilogramy jsem v této době řešila všemi možnými nesmyslnými dietami, které mi jen přidaly dalších deset. Myslím, že právě díky studiu jsem svůj osobní boj vyhrála a hmotnost se vrátila do normálu,“ vypráví svůj příběh dietoložka.

Poznání, že rozumné stravování opravdu funguje, měla potřebu předávat dál. Po skončení studia proto absolvovala lektorský kurz metodiky kognitivně-behaviorální terapie společnosti STOB a začala vést kurzy v Třebíči, kde žije se svojí pětičlennou rodinou. Současně pokračovala v postgraduálním studiu na Lékařské fakultě a působila v rozjíždějící se Poradně zdravé výživy v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, detašovaném pracovišti Lékařské fakulty MU – zde s postupem času získala i částečný pracovní úvazek.

V roce 2003 se stala lektorkou Společnosti STOB  a seznámila se s možnostmi dalšího šíření jejich metodiky. O svých podnikatelských začátcích praví: „Právě cesta pořízení vlastního živnostenského listu mi přišla nejlepší, i když s částečným rizikem, ale na druhou stranu i nadějí přivydělat si nějaké peníze. V té době kurzy společnosti STOB v Třebíči a jejím okolí nikdo nevedl, a tak můžu říct, že na mě trh čekal.“

Místo hubnutí změna životního stylu

Společnost STOB o své terapii míní: „Cílem programu hubnutí je změna životního stylu – stravovacích a pohybových návyků, následkem které dochází ke snížení hmotnosti. Snahou je docílit trvalých změn tedy i trvalých úbytků hmotnosti. Program je specifický využíváním technik kognitivně-behaviorální psychoterapie, například sebepozorování – klienti si vedou denní jídelní záznamy, sebekontroly – trénink stravovacího režimu a tak dále.“

Na otázku, proč je tato terapie tak populární a přináší výsledky, Zdeňka Bartošová odpovídá: „ Myslím, že úspěch mé práce spočívá především ve velmi dobře vypracované metodice, které věřím a vím, že funguje. Určitou roli hraje i osobní zkušenost.“ Zdeňka terapii propaguje i přes některé praktické lékaře. Konstatuje, že tak jak z počátku klientela prudce stoupala, v posledních letech zase prudce klesá, vlivem finanční krize, nebo větší konkurence.

Skloubit práci a rodinu se dá. Zdeňka o sobě říká, že je z těch lidí, kterým výkonnost ve stresu a časové tísni stoupá. Děti jsou pro ni tím nejlepším kořením života a je jí líto lidí, kteří se díky své kariéře o toto koření dobrovolně ochudí. Když se toho nahromadilo v práci dost, byla pro ni mateřská dovolená příjemnou změnou a opravdu dovolenou. O dovolené přestala mluvit, až se jí po dvou a půl letech narodila dvojčata. Tehdy se spíše chodila odreagovat do kurzu, který stále jednou týdně vedla.

Mladým začínajícím podnikatelům radí využít svého zapálení a nadšení v dané problematice a zvážit všechna rizika, a to především finanční.

Pokud to jde, alespoň zpočátku bych spoléhala i na jiné jisté zdroje a podnikala jen jako vedlejší činnost. Na druhou stranu to chce i odvahu a podstoupení určitého rizika.
Mgr. Zdeňka Bartošová
lektor a poradce
STOB: Hubneme v Třebíči
www.hubnemevtrebici.cz

Lékařská fakulta MU
Zdravotní vědy – výživa člověka
Třebíč
Podniká 9 let.

Na podobné téma

Infopodnikání: Velký trend ve světovém i českém byznysu

Život s autorskými honoráři, část 2

Práce z domova – váš šéf ušetří, ale co vy?

Za podnikáním se odstěhoval stovky kilometrů