Co je dobré vědět o výpovědi

8. 3. 2012 | Monika Vrtělová

"Stejně jako je těžké najít si ideální práci, je také obtížné z pracovního místa odejít. K výpovědi se váže řada pravidel. Přinášíme ty nejdůležitější tipy, na něž byste při podání výpovědi neměli zapomínat. Jedno ze základních pravidel zní: výpověď musí být písemná, musí obsahovat datum ukončení pracovního poměru. Přinášíme ale i další...

Stejně jako je těžké najít si ideální práci, je také obtížné z pracovního místa odejít. K výpovědi se váže řada pravidel. Přinášíme ty nejdůležitější tipy, na něž byste při podání výpovědi neměli zapomínat. Jedno ze základních pravidel zní: výpověď musí být písemná, musí obsahovat datum ukončení pracovního poměru. Přinášíme ale i další...

- musí být doručená tzv. do vlastních rukou, tedy předaná osobně nadřízenému nebo na podatelnu příslušného podniku, zaslaná poštou apod. – je dobré, pokud si datum doručení výpovědi necháte potvrdit přímo na kopii, kterou si uschováte (v případě zaslání doporučenou poštou uschovejte potvrzený dodací lístek);

- odvolaná může být pouze se souhlasem druhé strany, což znamená, že pokud si to v průběhu výpovědní doby rozmyslíte, musíte se na zrušení výpovědi domluvit se zaměstnavatelem, který s tím musí souhlasit;

- zákonem daná doba na rozvázání pracovního poměru činí nejméně 2 měsíce (kromě § 51a), začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, což v praxi znamená, že když např. podáte výpověď 1.9., začíná daná doba běžet od 1.10. a končí 30.11.;

- výpověď nelze podat v době pracovní neschopnosti, takže pokud jste na neschopence, před doručením výpovědi ji musíte ukončit;

- do výpovědi můžete i nemusíte uvést důvod – i pokud se neloučíte se svým šéfem právě v dobrém, uvědomte si, že váš bývalý zaměstnavatel má známé, ti mají také známé, a známí známých by se mohli znát s vaším budoucím zaměstnavatelem… Je tedy lépe nenechat se ovládnout případným okamžitým afektem a napsání výpovědi odložit až na dobu zchladnutí.

Bližší info:

MPSV - http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB020#VI.2.1

http://www.nicm.cz/zruseni-pracovniho-pomeru-ve-zkusebni- dobe

http://www.profesia.cz/cms/kariera-v-kostce/odchazim-z-prace/vypoved/41123

O výpovědích jsme napsali:Konec pracovního poměru: jak z kola ven

Na podobné téma

Co dělat, když přijdete o práci?

Proč hledat práci přes personální agenturu

Výpověď pro nadbytečnost: Na co máte nárok?

Etiketu na pracovišti nepodceňujte