Co čekat od novely zákoníku práce? 1. část

Poslanecká sněmovna před nedávnem schválila novelu zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2012. Pojďme se seznámit se změnami, které přináší. Jedná se zejména o úpravy týkající se pracovní doby, práce přesčas, zkušební doby, výpovědních důvodů, pracovního poměru na dobu určitou, odstupného, moderačního práva soudu, dočasného přidělení a dohody o provedení práce.

0583 zakonik-prace1 msofficePoslanecká sněmovna před nedávnem schválila novelu zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2012. Pojďme se seznámit se změnami, které přináší. Jedná se zejména o úpravy týkající se pracovní doby, práce přesčas, zkušební doby, výpovědních důvodů, pracovního poměru na dobu určitou, odstupného, moderačního práva soudu, dočasného přidělení a dohody o provedení práce.

Pracovní doba

Změny délky pracovní doby se týkají stanovení stejné maximální délky jak pro rovnoměrně, tak i pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Při rovnoměrně rozvržené pracovní době je na každý pracovní týden naplánován stejný počet pracovních hodin. Při nerovnoměrné pracovní době je tomu naopak – na různé pracovní týdny je naplánován různý počet pracovních hodin.

Jako zaměstnance s rovnoměrně rozvrženou dobou si představme například prodavače v drogerii nebo správce sítě, kteří chodí do práce pravidelně (tj. každý den na zhruba stejně dlouho). Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou dobou bývají pracovníci v nepřetržitých provozech – v továrnách, kde se pracovníkům různě střídají dny práce a dny volna.

Stávající právní úprava stanovuje maximální pracovní dobu u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby 12 hodin denně. Maximální pracovní doba u rovnoměrně rozvržené pracovní doby dnes činí 9 hodin denně. Od ledna bude maximální délka pracovní doby čítat nezávisle na rozvržení pracovní doby 12 hodin.

0583 zakonik-prace1 msoffice

Práce přesčas

Novela zavádí institut mzdy již s přihlédnutím k práci přesčas. V rozsahu do 150 hodin práce přesčas bude odměna za přesčas zahrnuta už do předem sjednané mzdy, zaměstnanec tedy za práci přesčas nedostane žádné příplatky ani náhradní volno. Hodiny přesčasu nad 150 hod již zvlášť odměňovány budou.
Podle stávající právní úpravy zaměstnanec, který odpracoval 200 hodin přesčasů, dostane proplaceno všech 200 hodin. Podle nové úpravy zaměstnanec, který odpracuje 200 hodin přesčasů, dostane proplaceno pouze 50 hodin z 200 hodin přesčasu. Prvních 150 hodin tedy nebude propláceno vůbec.  U vedoucího zaměstnance pak limit přesčasu činí 416 hodin.

Vedoucím zaměstnancem je ten, kdo je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny.

Zkušební doba

Změna zkušební doby se týká vedoucích zaměstnanců, kteří si se zaměstnavatelem budou moci sjednat zkušební dobu v délce až 6 měsíců. Zkušební doba však nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru a prodlužuje se i o dobu čerpání dovolené. Zkušební doba u pracovního poměru na 1 rok bude činit maximálně 6 měsíců, u pracovního poměru na 8 měsíců však maximálně pouze 4 měsíce. Nynější zkušební doba přitom může být sjednána jak pro řadové, tak vedoucí zaměstnance maximálně 3měsíční.

Dočasné přidělení

Stávající právní úprava umožňuje dočasné přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli pouze agenturám práce. Nově bude moci přidělit zaměstnance jinému zaměstnavateli i zaměstnavatel. Dočasné přidělení bude možné uskutečnit na základě dohody se zaměstnancem a bude zřejmě využíváno při projektech, na kterých spolupracuje více společností. Dohodu bude možno uzavřít až po 6 měsících od uzavření pracovního poměru.

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce bude možno se zaměstnancem místo stávajících max. 150 hodin v kalendářním roce sjednat až na 300 hodin. Z dohody o provedení práce se má nově odvádět zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to přesáhne-li příjem 10 000Kč měsíčně.

2. část změn zákoníku práce v roce 2012

Na podobné téma

Co dělat, když přijdete o práci?

Proč vystavit svůj životopis na internetu?

Co čekat od novely zákoníku práce? 2. část

Jak ušetřit na daních: Uplatněte daňové slevy