Během studia jazyků se hodí zkušenosti z ciziny

11. 11. 2011 | Lucie Černá

Vystudovat historii a francouzský jazyk a následně sehnat práci,která by v sobě zahrnovala využití znalostí z obou oborů, není jednoduchým úkolem. Své o tom ví i Lucie Smejkalová. Zaměřila se proto na tu část, ve které měla větší šanci zaměstnání získat. Schopnost komunikovat ve francouzském jazyce nyní využívá každý den při své práci u společnosti Infosys, kam nedávno nastoupila.

Vystudovat historii a francouzský jazyk a následně sehnat práci, která by v sobě zahrnovala využití znalostí z obou oborů, není

jednoduchým úkolem. Své o tom ví i Lucie Smejkalová. Zaměřila se proto na tu část,

ve které měla větší šanci zaměstnání získat.

Schopnost komunikovat ve francouzském jazyce nyní využívá každý den při své práci u společnosti Infosys, kam

nedávno nastoupila. 

Jakým způsobe m jste

po dokončení studia hledala práci a jak jste se o ni ucházela?
Především jsem se zaměřila na portál jobs.cz, kde jsem si vybírala nabídky zaměřené na

využití francouzštiny a následně, pokud byl můj profil vyhovující, jsem dostala nabídku k pohovoru. Ten probíhal buď osobně, nebo formou telefonického rozhovoru. Svou

současnou práci jsem nakonec získala až díky personální agentuře, která na mě získala kontakt díky odpovědi na jinou pracovní nabídku.

Bylo získání práce jednoduché, nebo jste se setkala s nějakými komplikacemi?
Na začátku jsem se soustředila pouze na místo svého

bydliště, což značně omezilo počet nabídek. Dále fakt, že jsem vybírala jen z inzerátů, tedy pasivní hledání, zmenšoval mou šanci na úspěch. V mém případě byl ale

hlavním úskalím fakt, že jsem neměla žádnou praxi v soukromém sektoru, kde jsem o práci žádala. Hlavním kritériem totiž pro mě bylo využití jazyka, což bylo většinou

spojené s jinou činností, kterou jsem předtím nevykonávala, a tudíž jsem pro potencionálního zaměstnavatele ztrácela na atraktivitě.

Co bylo důležité během vašeho ucházení se o tuto práci?
Jednalo se o práci, kde je hlavním požadavkem znalost jazyka, mou výhodou tedy

bylo několik dlouhodobějších pobytů ve Francii. Ty mi umožnily nejen se lépe vyjadřovat a obohatit si slovní zásobu, ale zároveň i vstřebat kulturní návyky, které se

někdy více a někdy méně liší od těch našich. A v práci se zákazníky patří tento aspekt k nejdůležitějším.

Jaká je náplň vaší práce?
Jedná se o poskytování technické podpory zákazníkům z frankofonních zemí po telefonu.

Využijete v běžném pracovním dnu znalosti, které jste nabyla během studia historie a francouzského jazyka?
V této práci sice

znalosti z historie nevyužívám, ale to mi nebrání zabývat se jí ve volném čase. Věnuji se teď především francouzštině. Každodenně využívám znalostí nabytých během

studia nejen přímo tady v Brně, ale i během studijního pobytu programu Erasmus ve Francii.

Byla jste připravená na to,

co vás čeká?
Nemyslím si, že by mě něco přímo překvapilo, protože již během pohovorů jsme byli seznámeni s tím, jak by naše práce měla vypadat. Fakt, že

jsem studovala humanitní obory a nyní získávám technické znalosti, mi přijde spíš jako dobrá příležitost rozšiřovat si obzory.

Jak probíhalo vaše začlenění se do pracovního kolektivu?
Vzhledem k tomu, že je velká většina kolegů mými vrstevníky, začlenění do

pracovního kolektivu bylo jen otázkou dní. Také k tomu přispěl fakt, že se jsou různých národností a toto kosmopolitní prostředí mi přijde o dost

otevřenější.

Čekala jste, že práci získáte tak rychle, nebo jste si naopak myslela, že práci získáte dříve?
Bylo mi jasné, že bez předchozí praxe hledání práce nebude snadné a nabídku pracovního trhu jsem nijak podrobněji neznala. Mile mě překvapil fakt, že i když jsem

posílala životopis na konkrétní nabídky do různě velkých nebo významných firem, až na jeden případ se mi ozvali zpátky, což podle zkušeností mých známých není vždy

evidentní. V případě Infosysu se sice jednalo o několik kol pohovorů, přesto vše proběhlo během pár týdnů, což jsem ocenila. A byla jsem opravdu ráda, když se to

povedlo.

Fakulta: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Obor: Francouzský jazyk a literatura -

Historie
Rok absolutoria: 2011
Získaný titul: Mgr.
Bydliště: Brno
Pracovní pozice: Technická podpora po

telefonu pro francouzsky mluvící země
Firma: Infosys, s.r.o.

Na podobné téma

Dohoda o provedení práce – co je možné?

Bez cizích jazyků se absolvent neobejde

Firmy mají propracované kariérní sekce na svých stránkách

Jaké změny čekají zaměstnance a podnikatele v roce 2017