Akce pro budoucí pedagogy organizuje Studentský klub

"Pedagogové jsou lidé společenští a ti, co se tomuto „řemeslu“ teprve učí, dvojnásob. Proto začal před dvěma lety vyvíjet svoji činnost Studentský klub PdF. V poklidu a za občasné podpory služebně starších kolegů vplul do té zábavnější stránky studentského života. I když jsou jeho akce oblíbené a navštěvované, do dnešního dne není příliš známý. Za čím vším tedy stojí členové Studentského klubu?

Pedagogové jsou lidé společenští a ti, co se tomuto „řemeslu“ teprve učí, dvojnásob. Proto začal před dvěma lety vyvíjet svoji činnost Studentský klub PdF. V poklidu a za občasné podpory služebně starších kolegů vplul do té zábavnější stránky studentského života. I když jsou jeho akce oblíbené a navštěvované, do dnešního dne není příliš známý. Za čím vším tedy stojí členové Studentského klubu?

Jako členka tohoto spolku se Vám nyní pokusím odpovědět na otázky a přiblížit naši činnost.

 

Jak to všechno začalo? Nenápadně nápadným oznámením na IS vývěsce o výběrovém řízení na pracovní pozice pro studenty.

 

Kdo za tím vším stojí? Podle toho, s kým jsme se od začátku setkávali na poradách, je v tom namočený velmi akční tajemník naší fakulty a tehdejší proděkan Pedagogické fakulty MU, nyní prorektor pro studentské záležitosti. A asi nejen oni.

Kapela na plese PDF MU v roce 2011. Foto: archiv Studentského klubu

Kdo vlastně jsme? Relativně normální studenti, kteří se snaží podle svých možností
a zkušeností zpříjemnit studentský život nejen sobě, ale hlavně ostatním. Z původní pětky se sice postupem času stala jen trojka, ale všichni to známe – zůstalo to zdravé a tvrdé jádro.

 

Kde nás najdete? Během dvou let našeho působení na PdF jsme se ze suterénu na Poříčí 31 přemístili do suterénu na Poříčí 31 – jen o dvě místnosti dál. Při naší stěhovací epizodě nás věrně doprovázela IS technička, takže když nás budete hledat, dívejte se po cedulce IS technik Barbora Koláčková. Na nás už totiž cedulka zřejmě nezbyla.
Vzhledem k chystanému bourání a následnému budování na dvoře Poříčí 31 ale náš kamrlík, jak mu s jistou nostalgií říkáme, zaberou ti, kteří budou vyhoštěni ze svých dosavadních místnůstek v bourané budově. A kde se ocitneme potom, to je ve hvězdách. Nebo přinejmenším v rukou tajemníka. Jen pevně doufáme, že to nakonec nebude přímo pod hvězdami – i když i to má své kouzlo, není nad čtyři zdi, dobrou střechu a něco z kancelářské techniky.

 

Co jsme zatím udělali? Uspořádali jsme Ples Pedagogické fakulty, zavedli Studentský filmový klub, pravidelně pořádali Úterní fotbálky, vytvořili webové stránky plesu, podíleli se na vysílání na obrazovkách ve vstupní hale na Poříčí 7, vytvořili a rozdávali fakultní verzi časopisu Prvákoviny, zavedli archiv událostí na webu fakulty, zlikvidovali několikaleté papírové i jiné pozůstatky po předchozích studentech v teď dočasně našem kamrlíku, založili novou verzi Studentského klubu PdF, nafotili několik akcí, pomáhali na Dni otevřených dveří…

Orientální tance na plese PDF MU v roce 2011. Foto: archiv Studentského klubu

Co se dá od nás očekávat? Samozřejmě jen to nejlepší – další ples, pravidelný Studentský filmový klub s následnými besedami s odborníky, Úterní fotbálky (či jiné sporty), vylepšení plesových webovek, další shánění informací o dění na fakultě a jejich import do místního vysílání na obrazovky ve vstupní hale, aktualizovanou verzi Prvákovin, besedy o psaní studentských prací a nejnověji také spolupořádání UNIHER – Univerzitních her 2011.

 

Jak se můžete na studentském životě podílet i vy? Můžete se zúčastnit ankety na webu fakulty a svá případná očekávání či připomínky neváhejte poslat na email suteren31@seznam.cz. Třeba se nám některý z vašich nápadů podaří za podpory fakulty uskutečnit.

Předtančení na plese PDF MU v roce 2011. 
Foto: archiv Studentského klubu

Na podobné téma

O studijní cestě na sever

Cesta studentskou organizací – jak udělat první krok a kam až se dá dojít

Dobrá rada: Kontakt se zaměstnavatelem usnadní veletrh

Umělecký zážitek? Staňte se členem Pěveckého sboru MU!