Absolventka sociální pedagogiky sbírala zkušenosti v Angole

Absolvent bakalářského studia většinou naváže dvouletým magisterským studiem. Najdeme však i studenty, kteří se rozhodnou pro kombinovanou formu a při studiu pracují. Jedním z nich je Anna Štěpánková. Vystudovala obor Sociální pedagogika a volný čas. Protože ji obor naplňuje a měla štěstí, získala práci právě v tomhle odvětví.


Je podle vás vystudovaný obor perspektivní?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika a volný čas. Bakalářský obor jsem dokončila v květnu 2013. V součas­né době bohužel v Česku na rozdíl od zahraničí není běžná profese so­ciálního pedagoga. Podle mě by měl být na každé škole sociální pedagog, který by pracoval na problémech dětí i kolektivu a pořádal preven­tivní lekce na téma drogy či šikana. U nás jsou absolventi mého oboru zároveň sociálními pracovníky, pů­sobí tedy ve státních i neziskových zařízeních.

Jak těžké bylo obor vystudovat?
Nebylo to tak náročné na studování jako medicína či práva, ale měli jsme spoustu praxí, trávili jsme ve škole i víkendy. Říkali jsme si, že by se náš obor měl jmenovat spíše Soci­ální pedagogika a všechen váš volný čas (úsměv). Nyní pokračuji v kombinovaném magisterském studiu.

Při studiu pracujete?
Ano, týden po státnicích jsem si začala hledat práci, což mi trvalo čtyři měsíce. Nastoupila jsem do trutnovské nemocnice jako admi­nistrativní pracovnice. Po čtrnácti dnech se mi ale naskytla příležitost nastoupit do Nízkoprahového zaří­zení pro děti a mládež, kde pracuji doteď. Myslím, že najít práci je bo­hužel hodně o štěstí a o známých, stejně jako to bylo u mě. 


Foto: Archiv Anny ŠtěpánkovéCo je náplní vaší práce v Níz­koprahovém zařízení pro děti a mládež?
Práce s klienty má dvě roviny – první je, aby se děti a mládež „ne­poflakovaly“ venku, ale aby svůj volný čas trávily smysluplně. Dru­hou rovinou je poradenství, kdy s klienty pracujeme individuálně a řešíme problémy od nízkého se­bevědomí a problémů se zařazením do kolektivu přes finanční problémy až k domácímu násilí.

Naplňuje vás tato práce?
Ano, je to skvělý pocit, když se mů­žete radovat z úspěchů vašich klien­tů. Dobrý pocit je i to, když se před vámi rozbrečí dospělý muž kvůli svému trápení a postupným rozebíráním problému pláč ustupuje.

Máte za sebou ještě další zajíma­vé pracovní zkušenosti?
Jednou ze zkušeností byla práce na pilotním projektu Komunitní umění, který se realizoval v Brně-Bohuni­cích. Cílem bylo najít cestu ke svým sousedům. Druhá hodně zajíma­vá zkušenost přišla díky Masary­kově univerzitě a naší katedře. Šlo o studijní stáž v Angole, kde jsem se věnovala vzdělávání animáto­rů. V Angole se před jedenácti lety odehrávala občanská válka, která je stále vidět a cítit. Je zde vysoká dětská kriminalita, děti jsou čas­to závislé na alkoholu nebo na in­halantech, což jsou různá ředidla a lepidla. Kvalita vzdělání je na níz­ké úrovni. Typická pro Angolu je vysoká porodnost i dětská úmrtnost z důvodu nízké zdravotní péče. Dět­ská práce zde není nic výjimečného. Často čerpám ze zkušeností nabra­ných v tomto státě.

Jaké jsou vaše plány?
Přála bych si získat magisterský ti­tul a najít další práci, protože jsem jen záskok za mateřskou. Chtěla bych si pořídit dvě děti a žít spoko­jeným životem.
 
Využívejte příležitostí, které se k vám dostanou. Radujte se z maličkostí a nezabývejte se malichernostmi.
 

VIZITKA


Bc. Anna Štěpánková
sociální pracovník
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
www.riaps.cz/shelter

Pedagogická fakulta MU
Sociální pedagogika a volný čas
Trutnov
V zařízení pracuje půl roku.

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2014.

Na podobné téma

Hosteska na veletrhu: slušné peníze i puchýře

Absolventku pedagogické fakulty zaměstnanecký poměr nelákal

Stáž v zahraničí na vlastní pěst? Bez obav!

Co dělat, když chcete pracovat v Holandsku