Znáte ocenění Bezpečný podnik? Certifikace udělovaná od roku 1996 může být dnes i vaše

3. 12. 2015 | Externista
Rubrika: Zaměstnání, Práce | Doba čtení: 2,5 minuty

V souvislosti s pololetním udělováním osvědčení o získání certifikátu „Bezpečný podnik“, které proběhlo 20. října 2015 v Kaiserštejnském paláci, jsme se rozhodli představit vám tento program trochu podrobněji a poradit vám, jakým způsobem toto prestižní ocenění získat. Každá firma má totiž dvě tváře, jednu, kterou působí navenek a druhou, která směřuje vůči jejím zaměstnancům.

bozp, bezpečný podnik, ocenění, bezpečnost práce, podnikání
bozp, bezpečný podnik, ocenění, bezpečnost práce, podnikání
Jsme přesvědčeni, že dobré image každé společnosti svědčí i to, když je firma nejen obchodně úspěšná, ale i když se obecně ví, že disponuje funkčními vnitrofiremními procesy a připravuje svým zaměstnancům dobré podmínky pro jejich práci. Ocenění „Bezpečný podnik“ vám toto sice samo o sobě v úplnosti nezajistí, nicméně nepochybně významně přispěje k bezpečnějšímu a klidnějšímu fungování vaší společnosti.

Akční program „Bezpečný podnik“ vznikl součinností Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního úřadu inspekce práce v roce 1996 a jeho hlavním cílem je poskytovat firmám organizační pomoc při úkolu neustálého zlepšování situace bezpečnosti práce, zejména prostřednictvím konzultací a představením metodiky zvládání systému řízení rizik na pracovišti. Do tohoto programu se může přihlásit jakákoliv společnost na místně příslušném inspektorátu bezpečnosti práce (určuje se podle sídla společnosti, nikoliv např. podle provozovny či výrobny). Na tomto místě také získáte podrobnou brožuru s informacemi o programu, která obsahuje zároveň kontrolní seznam povinností, které by měl pro zařazení do programu podnik splňovat. Pokud nějakou z položek daná společnost nesplňuje, je potřeba přijmou taková opatření, aby bylo možné daný úkol vyřešit.

Jakmile si celý seznam projdete s kladnými odpověďmi je na čase požádat daný inspektorát bezpečnosti práce o zařazení do programu „Bezpečný podnik“, což učiníte vyplněním žádosti a dodáním nezbytných příloh, jako je stanovisko inspekce životního prostředí, hasičského záchranného sboru a v některých specifických odvětvích také báňského úřadu. Součástí přihlášky do programu je i žádost o kontrolu ze strany inspektorátu bezpečnosti práce přímo na pracovišti, kde se procházejí jednotlivé body seznamu a zjišťuje se aktuální stav řešení problematiky BOZP. Pokud kontrola nezjistí žádná pochybení v některém z hodnocených kritérií, pak doporučí udělení známky „Bezpečný podnik“.

Ocení „Bezpečný podnik“ se předávají dvakrát ročně a příslušné certifikáty se vystavují jak v českém tak i anglickém jazyce. Ocenění je platné vždy na tři roky pak automaticky zaniká, a tak je v případě zájmu o jeho další používání nutné absolvovat daný proces znovu. Při kontrole podmínek pro udělení osvědčení se Státní úřad inspekce práce zaměřuje nejvíce na spolupráci vedení společnosti s vedoucími jednotlivých úseků a zejména pak s řadovými zaměstnanci, jelikož je jedním z hlavních úkolů programu zdůraznit, že otázka bezpečnosti práce se týká všech zaměstnanců firmy, tedy nikoliv pouze techniků bezpečnosti práce či vedení jednotlivých úseků.
V současné době je držitelem ocenění „Bezpečný podnik“ asi 80 společností, jako jsou např. Metrostav a.s., Pražská energetika a.s., energetický holding ČEZ, Nestlé a další společnosti působící na našem trhu. Jak jsme psali výše, není to jenom otázka prestiže firmy, ale především je takové ocenění velkou motivací pro potenciální zaměstnance, kteří si mohou být v takové společnosti jistější tím, že se jim během výkonu práce nepřihodí žádný úraz. Nešťastné náhody se samozřejmě nevyhýbají ani těmto společnostem, pořád jsou ale schopny takovým událostem čelit lépe než většina jejich konkurence.

Zajímalo by vás také takové ocenění? Myslíte si, že vaše organizace by také měla být úřady pochválena za svůj přístup k BOZP? Anebo chcete zkrátka patřit ke skupině elitních firem, které nejen, že se kontrol ze strany úřadů nebojí, ale naopak chtějí jít příkladem a zajistit svým zaměstnancům bezpečné prostředí k práci? Pokud ano, pak vám k takovému rozhodnutí gratulujeme, nicméně vás čeká ještě dlouhá cesta, než vysněný diplom přistane na slavnostním udílení ve vaší ruce.

Připravte se určitě na kompletní přestavbu vaší struktury řízení BOZP, na určování dílčích úkolů mezi zaměstnance, revizi a doplnění dokumentace BOZP, nová školení pro zaměstnance a mnohé vnitřní audity fungování jednotlivých oddělení. Splnění kritérií firmy na udělení ocenění bezpečný podnik není nic jednoduchého a nepochybně bude představovat značnou výzvu pro celý vrcholový management firmy. Na takový rozsáhlý úkol ovšem nemusíte být sami, jelikož je vám připravena pomoci společnost CRDR s.r.o., která má více než 20 let zkušeností v oblasti zajišťování služeb BOZP pro stovky společností všech velikostí a pozic na trhu.

Odborníci z CRDR jsou připraveni vám zpracovat komplexní audit BOZP a srovnat jej s podmínkami pro udělení ocenění „Bezpečný podnik“ a to včetně návrhu a realizace nezbytných kroků, které se získáním tohoto ocenění souvisí. Krom podrobných auditů je vám firma CRDR schopna zařídit i nezbytná školení, chybějící označení v provozu a další důležité prvky pro zajištění bezpečnosti vašich zaměstnanců. Na stránkách společnosti najdete i nezávazné kontaktní formuláře, kde se můžete s techniky CRDR poradit o způsobech spolupráce či si zkonzultovat vaše ambice v otázce BOZP.

Přemek Ondra/ PR

Na podobné téma

Co musí vědět OSVČ v roce 2012

Praxe je základ života žurnalisty

Startu podnikání předchází byznys plán

Chcete, aby se vám projekt vydařil? Vyzkoušejte model plánování, kontrol a odměn