Zaručená mzda – minimální mzdové tarify

7. 12. 2017 | Adéla Zimolová
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 3 minuty

„Minimální mzda“ není neznámým pojmem. Zároveň ale pro většinu zaměstnanců platí jiné platové minimum – zaručená mzda. Ta se odvíjí od výše minimální mzdy a je odstupňována podle „složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce“ do osmi stupňů neboli minimálních mzdových tarifů.

zaručená mzda, minimální mzdové tarify
zaručená mzda, minimální mzdové tarify

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce. Od 1. ledna 2018 se tato minimální mzda zvyšuje ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc a hodinová mzda ze současných 66 Kč na 73,20 Kč. Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení minimálních mzdových tarifů.
 

Osm úrovní zaručené mzdy

1. skupina prací: nejméně 73,20 Kč za hodinu/  12 200 Kč za měsíc
Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.
Příklad: pomocné práce, ruční manipulace s lehkými předměty, doručování zásilek, přípravné práce v obchodech, hotelech, restauracích, jednoduché strojní šití, kontrola příchodů a odchodů

2. skupina prací: nejméně 80,80 Kč za hodinu/ 13 500 Kč za měsíc
Jednoduché odborné práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků s logickým uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky. Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením pracovních operací podle daných postupů.
Příklad: řízení silničních vozidel, kopáčské práce, sanitářské práce, opravy dlažeb, ochrana budov, doprovod zájezd, prodej omezeného sortimentu (tiskoviny, tabák, suvenýry), školnické práce
 
3. skupina prací: nejméně 89,20 Kč za hodinu/  14 900 Kč za měsíc
Odborné práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách a týmech. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.  
Příklad: příprava a výdej jídel, ošetřovatel, zubní instrumentář, nabídka a samostatný prodej zboží, práce ošetřovatelů, odborné holičství a kadeřnictví, složitější klempířina
 
4. skupina prací: nejméně 98,50 Kč za hodinu/ 16 400 Kč za měsíc
Odborné specializované práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním. Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.
Příklad: všeobecná sestra, porodní asistenka a zdravotnický záchranář pod odborných dohledem, strojvedoucí na vedlejších železničních tratích, lámání a korektury tiskovin, mzdové účetní, opravář vozidel (s prováděním diagnostiky)
 

Jaké dopady má zvýšení minimální mzdy?
Jaké další novinky přinesl rok 2016 v pracovněprávní oblasti?

 
5. skupina prací: nejméně 108,80 Kč za hodinu/ 18 100 Kč za měsíc
Systémové práce – předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací. Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.
Příklad: IT správa, vzdělávání dětí v předškolním věku, řízení odborných prací, zajišťování mzdové a personální agendy, vedení účetnictví a sestavování rozpočtů

6. skupina prací: nejméně 120,10 Kč za hodinu/  20 000 Kč za měsíc
Systémové specializované práce, kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami. S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.
Příklad: zpracování programů, organizace prodeje, vypracovávání technických dokumentací, obchodní činnost, tvorba cenových návrhů

7. skupina prací: nejméně 132,60 Kč za hodinu/ 22 100 Kč za měsíc
Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem práce je objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů. Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.
Příklad: lékař, zubař, farmaceut, vzdělávací a tvůrčí činnost, výuka na vysoké škol, tvorba dílčích podnikových strategií

8. skupina prací: nejméně 146,40 Kč za hodinu/ 24 400 Kč za měsíc
Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Předmětem jsou jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy. Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.
Příklad: finanční operace na finančním a kapitálovém trhu, sestavování obchodních strategií organizací a podniků, tvůrčí systémové práce

Kde najdete další příklady prací?
Skupina prací se určuje srovnáním práce vykonávané zaměstnancem s pracemi uvedenými v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. V první části přílohy k nařízení lze najít obecné charakteristiky skupin prací a v druhé části nejtypičtější příklady prací v těchto skupinách členěné podle oborů.
Aktualizováno 7. 12. 2017

Na podobné téma

E-networking: Nový level networkingu, který vám pomůže při hledání nové práce

Testy osobnosti: Jeden ze střípků výběrového řízení

Budujte osobní značku!

Proč hledat práci přes personální agenturu