Spolek sportovců: Dobrovolníci FSPS

20. 3. 2012 | Externista

"Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolníků. Jedním z mnoha projektů, které loni odstartovaly, jsou i Do­brovolníci FSpS MU. Dobrovolníci FSpS se podílejí na organizaci mnoha sportovních i společenských akcí. Kdo se zapojí do systému, má jako odměnu volné vstupy na sportoviště nebo fakultní trička. Jedním z dobrovolníků je Viktor Póč, který v krátkém rozhovoru projekt představil.

Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolníků. Jedním z mnoha projektů, které loni odstartovaly, jsou i Do­brovolníci FSpS MU. Dobrovolníci FSpS se podílejí na organizaci mnoha sportovních i společenských akcí. Kdo se zapojí do systému, má jako odměnu volné vstupy na sportoviště nebo fakultní trička. Jedním z dobrovolníků je Viktor Póč, který v krátkém rozhovoru projekt představil.

 

Jak a proč se prvák stane do­brovolníkem?

Jednoduchou registrací na stránkách fsps.muni. cz/dobrovolnici/ se student stane fakultním dobrovolníkem a získá výhody v podobě kreditů, volného vstupu do posilovny, trička a osvědčení s podpisem děkana za každou akci, které se zúčastní. Toto osvědčení třeba využije při hledání budoucího zaměstnání či prezentaci vlast­ních volnočasových aktivit.

 

Na jaké akce se mohou stu­denti hlásit?

V nabídce jsou akce především sportovního a společenského charakteru. Spolupracujeme s partnery v Jihomoravském kraji, kteří pořádají například Evropské hry handicapované mládeže nebo mistrovství České republiky v atletice. Nabídka je velmi pestrá jak svým charak­ terem, tak náplní práce našich dobrovolníků.

 

Proč vůbec projekt Dobrovol­níci FSpS MU vznikl?

Myšlenka stávající podoby sys­tému se pojí k mým studiím v zahraničí, kde se fakulta či univerzita aktivně zapojuje do kontaktu s tamní komunitou – pořádá pohybové a kulturní akce, podporuje sociální politi­ku na místní úrovni. Naší inicia­tivou ukazujeme, že studentům Fakulty sportovních studií na lidech záleží a mají zájem po­moci těm, kteří potřebují.

 

Jak velký zájem mají studenti o dobrovolnictví?

Projekt je teprve na počátku. Spustili jsme registrační sys­tém na internetu a propagovali jsme myšlenku dobrovolnic­tví v prostorách fakulty i na so­ciálních sítích. Za tři týdny od spuštění se do systému zaregis­trovalo sto dvacet dobrovolníků z řad studentů FSpS a máme šestadevadesát přihlášených na nabízené akce. Čísla předčila naše očekávání dvojnásobně a těší nás, že se neustále přidávají další.

Projekt je určený pouze studentům naší fakulty. Plánujete jeho rozšíření?

Systém byl vytvořený tak, aby jej jakákoliv fakulta v případě zájmu využila ve svém prostředí a rozvíjela myšlenku dobrovol­nictví. Už se nám ozvali i studen­ti z jiných fakult, kteří se chtějí stát dobrovolníky FSpS MU. Vy­cházíme jim vstříc a do systému je samozřejmě zařazujeme, nicméně jim nemůžeme nabídnout stejné výhody jako studentům sportovky.

Autor: Jana Stará

Článek vyšel v Prvákovinách do kapsy 2011.

Na podobné téma

Jazyky minulosti a budoucnosti. Co si vybrat?

UNIFER pomáhá vychytat vaše mouchy

Doktorský titul: lepší profesní perspektiva?

Stipendium: mimořádné výkony mohou být přivýdělek