Produkční festivalu: Aktivity si mě hledají samy

29. 6. 2017 | Petra Štorková
Rubrika: Stáže, Práce | Doba čtení: 2,5 minuty

Když jí zavoláte v osm ráno nebo v devět večer, vždy je na příjmu. Na maily od ní přijde odpověď i ve 3:30. Kdy spí? Těžko říct… Produkční velkého hudebního festivalu ve Znojmě Barbora Buliščaková má práce, školy a dalších aktivit tolik, co minimálně pět jejích vrstevnic.

Buliščáková, ˇHudba Znojmo, Česká televize, management v kultuře, ff MU Brno
Buliščáková, ˇHudba Znojmo, Česká televize, management v kultuře, ff MU Brno
Když v dětství chodila do různých hudeb­ních kroužků, nenapadlo ji, že láska k hud­bě ji v nízkém věku přivede k práci, která s hudbou souvisí. Práce na sedmnáctidenní hudební přehlídce týkající se převážně kla­sické hudby ve spojení s vínem je celoroč­ní. Barbora si vyzkoušela různé varianty produkční práce, včetně produkce operní stagiony, což má v jejím životopise mimo­řádnou váhu.
 

Start kariéry v hodině hudebky

Impulz aktivně se podílet na přípravách hu­debního festivalu přišel od učitele znojem­ského gymnázia Jiřího Ludvíka. „Zeptal se nás při hodině hudební výchovy. Ruka mi vystřelila ještě dřív, než nám řekl, o jakou práci by šlo,“ vzpomíná mladá produkč­ní, které tým neřekne jinak než Barbuli. „Prostě jsem věděla, že tam opravdu moc chci být. K hudbě a umění jsem byla od ma­lička vedená. Hrála jsem na klavír, chodila do výtvarky a do zpěvu, maminka je učitel­ka hudební výchovy. Chodila jsem s ní na festivalové koncerty a stagiony.“
 
Intuice gymnazistku nezklamala a ukázalo se, že Barbora do organizování kulturních akcí patří. „Práce na festivalu mě naprosto nadchla a rozhodla jsem se směřovat touto cestou dál i ve vysokoškolském studiu. Pociťovala jsem, že mi chybí odborné a manažerské zkušenosti, které člověk k výkonu této práce potřebuje. Poz­ději mi došlo, že doposud získané zkuše­nosti mi více než škola, dala právě samotná praxe. Přesto si však myslím, že vzdělání k tomu neodmyslitelně patří,“ apeluje stu­dentka směřující k magisterskému diplomu.

16 let jí bylo, když zakotvila v produkci Hudebního festivalu Znojmo.

Lavičky na Dyka byly přednější než zápis na vysokou školu

Život festivalu a Barbořin studijní život se proplétají. Už při vstupu do VŠ studia mu­sela odpískat řádný zápis, protože nedorazili brigádníci na sklízení pódia po koncertu Vojty Dyka. A tak musela sama přiložit ruku k dílu. Běžný jev. Jako správná produkční hasí, když někde hoří. Ona málem pohořela při skladbě rozvrhu – po odsunutém zápisu na ni totiž nezbyla volná místa na přednáškách a seminářích. Nakonec ale krkolomný start překonala a chystá se po prázdninách na na­vazující studium managementu v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

První dva měsíce si studentka oboru Sdru­žená uměnovědná studia myslela, že zvolila nevhodný obor. Nevzdala to ale a hledala cesty, jak proniknout trochu více do praxe. „Navštěvovala jsem konference, workshopy, pracovala jsem na své angličtině, využívala studentských slev a kulturních možností, které Brno nabízí. A najednou se můj teo­retický obor začal krásně doplňovat s praxí a můj studentský život začal dávat smysl.“


Jednou z prvních činností Barbory Buliščakové bylo předávání květin a dárků po koncertech. Foto: Jiří Jelínek. 


(Ne)perspektivní obor?!

S perspektivou zvoleného oboru si nikdy hlavu nelámala. „Myslím, že je to jen jeden malý dílek z celé skládačky, kterou si člo­věk za svůj život sestavuje. Setkala jsem se v praxi s přístupem, kdy se mnohem více hledí na zkušenosti a vlastní iniciativu ve vzdělávání, než jen na to, jaký obor má člo­věk napsaný v životopisu.“

Mezi svými vrstevníky se vymyká. Nemá chvilku volna a zcela žádný prostor k pro­krastinaci. Namísto toho tráví čas se známý­mi osobnostmi a mobil má plný zajímavých kontaktů. V prostředí vrstevníků a kamarádů je někdy pod palbou vtipů, třeba proto, že tahá z kabelky jeden telefon za druhým. „I když mě moji přátelé chápou a podporují, neodpustí si rýpavé poznám­ky. Spolubydlící mě například ráno zdraví slovy: Jak se vyspala Barbora Buliščaková, Hudební festival Znojmo?“

Profesní životopis má jasný směr

Hned v prvním roce absolvovala ambiciózní studentka praxi v brněnské Filharmonii na pozici asistentky v oddělení redakce a dokumentace umělecké činnosti Filharmonie Brno. Následovala praxe v Národním divadle Brno, kde se jako asistentka manažera marketingu podílela na přípravě PR článků a asistovala při realizaci externích komunikačních aktivit Janáčkovy opery ND Brno. Navázala spolupráci s Czech Ensemble Baroque.

„I když jsem byla malé dítě, tak jsem si aktivity neustále vyhledávala sama a poslední dobou mám spíš pocit, že si aktivity vyhledávají mě,“ uzavírá vyprávění mladá produkční Barbora Buliščaková, která Hudební festival Znojmo připravuje už poosmé.

Nečekejte, až vám práce spadne do klína, běžte jí přinejmenším naproti. Hledejte, zkoumejte, ptejte se, zkoušejte, riskujte, mějte oči otevřené a hlavu pokorně zdviženou, protože nikdy nevíte, odkud může jakákoliv nabídka přijít.
Bc. Barbora Buliščaková
produkční festivalu
Hudební festival Znojmo
www.hudbaznojmo.cz

Filozofická fakulta MU
Sdružená uměnovědná studia, Management v kultuře
Žije ve Znojmě.

V produkci festivalu působí 7 let.

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2017.

Více o tomto vydání časopisu.

Na podobné téma

Ve dne studentem – v noci projektantem

Pohodlně a rychle můžete získat brigádu na Facebooku

Dobrý den a na slyšenou

Ekonomika sdílení: Vstupujeme do éry nových obchodních vztahů