Pracovněprávní novinky

17. 9. 2015 |
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2 minuty

Od září 2015 nabývají účinnosti novelizace a změny, které se dotýkají pracovněprávních předpisů. Jaké to jsou a jak se mne mohou dotknout? Jaké změny přinese nový rok, a které se dále chystají?

pracovněprávní novinky, pracovní zákoník, zákony, práce
pracovněprávní novinky, pracovní zákoník, zákony, práce

Zářijové novinky

Rychlejší a vyšší odškodnění pracovních úrazů
Od září se díky novému nařízení o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání bude moci zaměstnanec efektivněji a rychleji domoci odškodnění svého pracovního úrazu. Nařízení reaguje na dosavadní zdlouhavý proces odškodňovaní  a také nedostatečnost finanční kompenzace. Nový předpis proto také finanční odškodnění pracovních úrazů oproti dosavadní praxi zvyšuje, a to až čtyřnásobně – hodnota bodu vzrostla ze 120 korun na 250 korun a bodové ohodnocení diagnózje také zhruba dvojnásobné než dosud. Nařízení také počítá s možností zaměstnance obrátit se na soud, v případě, že s výši odškodného nesouhlasí. Výše odškodného je nově srovnatelná s hodnotou, která je přiznávána za újmu na zdraví dle občanského zákoníku.

Práce a pracoviště zakázané těhotným zaměstnankyním a mladistvým
Od 1. září platí vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb., která upřesňuje vztah k zákazům prací s chemickými látkami a směsmi, s nimiž mají zakázáno pracovat těhotné a kojící zaměstnankyně, zaměstnankyně – matky do konce devátého měsíce po porodu a mladiství zaměstnanci. Vyhláška stanovuje zakázané práce a pracoviště, a dále pak podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
Novinky od ledna 2016

Zvýšení minimální mzdy
Od 1. Ledna 2016 se zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 korun a minimální hodinová mzda z 55 korun na 58,70 korun. Minimální mzda pro zdravotně postižené setaké  navýší. Vláda se tak snaží naplnit program, který slibuje výši minimální mzdy odpovídající 40 procentům průměrné mzdy v Česku.


Chystané změny

Ochrana soukromí zaměstnanců
Dosavadní úprava sice stanovuje povinnosti zaměstnavatele v oblasti ochrany soukromí jeho zaměstnanců, ovšem již mlčí v otázkách postihu zaměstnavatele, který tato pravidla poruší. Inspekce nemá pravomoc zaměstnavateli uložit za porušení sankci. Ochrana soukromí zaměstnance zahrnuje např. zákaz sledování, odposlechu a kontrolu pošty nebo zákaz zaměstnavatele požadovat informace nesouvisející s výkonem prácen ( například jde o majetkové a rodinné poměry, sexuální orientaci, příslušnost k církvi) Návrh zákona sleduje cíl umožnit inspekci práce porušení těchto povinností zaměstnavatele sankcionovat pokutou. Zákon je v přípravné fázi a je otázkou zda se dostane do Poslanecké sněmovny.

Na podobné téma

Na co se zeptat u pohovoru?

Kdy máte v zaměstnání nárok na pracovní volno 2

Pracovní smlouvu, či dohodu?

Čte vůbec někdo zákoník práce?