„Nejdůležitější je být zajímavý,“ radí cestovatel

/ROZHOVOR/ Cestováním se baví mnoho lidí. Pavel Pichler, který už při studiích Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, založil s kamarády organizaci Naboso. A tak je mu práce v občanském sdružení přivýdělkem. Pracuje ve společnosti ECEAT.

/ROZHOVOR/ Někdo si stěžuje na nedostatek praxe, jiný koná. Pavel Pichler, absolvent Geografie na Přírodo­vědecké fakultě Masarykovy uni­verzity, se rozhodl pro to druhé. Se svými kamarády založil organizaci Naboso. Má za sebou spoustu cest do zahraničí či pracovní zku­šenost ve Švýcarsku. Je zaměstnán ve společnosti ECEAT, nicméně or­ganizaci Naboso se věnuje téměř jako své hlavní pracovní činnosti.

Proč jste si vybral geografii?

Moje maminka je učitelka zeměpisu a už do prvního roku na osmiletém gymnáziu mě tento předmět bavil, rád jsem se na něj připravoval, četl časo­pis Lidé a země, nechal se maminkou zkoušet z hlavních měst států. Mezi mé koníčky od mládí patří cestování... Geo­grafie byla tedy jasná volba.

Jak jste se dostal k organizaci Naboso?

Během studia geografie jsem hledal praxi v oblasti cestovního ruchu, kte­rý mě vždy zajímal a na který jsem se specializoval již při studiu. Žádna praxe z vykonaných mě však výrazně nena­plnila, a proto jsem se rozhodl založit toto sdružení a získávat praxi při čin­nosti, kterou si vymyslím.

Dala vám vysoká škola dostatek zna­lostí a praxe? Co vám naopak chybělo?

Škola mě naučila hlavně kvalitně zís­kávat informace a zpracovávat je. Důležitá je pro mě schopnost analýzy dat a vytvoření kvalitní prezentace při organizaci seminářů a workshopů. Vážím si také terénních cvičení, které jsem v rámci školy absolvoval. Hlavně jsem rád, že jsem studoval obor, kde nás bylo málo – všichni jsme se znali, nešlo o anonymní prostředí. Vadil mi však nedostatek praxe na odborných pracovištích. Často se probírala teorie, kterou jsme nikdy neviděli v praxi – i proto jsem se snažil shánět praxi sám v různých organizacích.

0916 pavel-pichler-abs.prrf 2 archiv-pavel-pichler

Přibližte nám organizaci Naboso.

Naboso je sdružení, které vzniklo před čtyřmi lety a začalo propagovat tak­zvanou měkkou turistiku a udržitelný cestovní ruch. Vzešlo z kamarádství tří lidí na gymnáziu, kteří se Naboso věnují do dnešního dne. Postupem času jsme začali dělat semináře a workshopy za­měřené na témata, jako je zodpovědné cestování, měkká turistika, agroturis­tika a festivaly o outdoor aktivitách a cestování. Další důležitou činností jsou akce pro naše členy, kdy společně poznáváme Česko, zahraničí a organi­zujeme kurzy zaměřené na outdoor aktivity a vzdělávání.

Jakou funkci v organizaci vykonáváte?

V Nabosu máme rozdělené aktivity a jsem rád, že každý má pod sebou ji­nou sféru, za kterou zodpovídá. Osob­ně mám na starost organizaci festivalu Expediční kamera a Filmového festivalu zimních sportů. Realizuji taktéž pro čle­ny sdružení kurzy a zabývám se před­nášením a workshopy na téma udržitel­ného cestovního ruchu.

Co je náplní festivalu Expediční kamera?

Expediční kamera je jeden z největších festivalů v Evropě zaměřený na nejlepší filmy uplynulé sezóny z oblasti horo­lezení, bikování, vodáctví a expedice. V každém městě má festival jiného organizátora. Naboso organizuje fes­tival v pěti městech v Česku a už čtyři roky má primát slavnostního ukončení festivalu v Brně. Diváky čeká kromě filmů i bohatý doprovodný program jako výstava fotek, ochutnávka exotic­kých jídel a soutěž o hodnotné ceny. V posledních letech se nám podařilo do Brna přilákat na přednášky i velké osobnosti cestování a sportu, což má u diváků velký úspěch.

0916 pavel-pichler-abs.prrf 1 archiv-pavel-pichler

Co vás na této práci baví a je něco, co byste v tomto povolání rád oželel?

Je velká radost a osobní uspokojení, když vyprodáme sály na přednášky a workshopy. Mám rád komunikaci a vytváření nových produktů. Unavuje mě ovšem byrokracie úřadů, vyplňová­ní zprav, shánění financí a vyúčtovávání.

Jak velký je zájem o činnost vaší organi­zace a pro koho je určena?

Vznikla jako studentská organizace – zejména pro studenty. Postupně však všichni stárneme a ze studentů se stá­vají pracující. V současné době máme asi čtyři sta členů, pro které organizuje­me naše akce. Ti se taktéž zapojují jako dobrovolníci do přípravy jednotlivých programů. Díky tomu se učí organizač­ním schopnostem a sami se tak mohou realizovat.

„V dnešní době přetlaku zájemců o práci je nejdůležitější být něčím zajímavější než další uchazeči – praxí, zkušenostmi ze zahraničí, jazykovou vy­baveností. Já osobně jsem získal spous­tu kontaktů a nabídek práce prá­vě kvůli Nabosu."

VIZITKA
Mgr. Pavel Pichler
manažer občanského sdružení
Naboso, o.s.
www.naboso.org

Přírodovědecká f. a Fakulta soc.studií MU
Regionální geografie a Humanitní environmentalistika
Brno
V organizaci působí 4 roky.

Jdi pracovat! 01/2013 ke stažení

Na podobné téma

Světový šampion Hron díky studiu FSpS porozuměl tajům sportu

Stáže pomohou vyzkoušet teorii v praxi

Pokladní: jako prodavačka na vietnamské tržnici

Úspěšně začít svůj byznys? V Brně vědí jak na to