Koncipient našel práci díky brigádě při studiu

Většina studentů během studia někde brigádničí. A pokud jde o brigádu v oboru, často doufají, že jim současný zaměstnavatel nabídne místo i po absolutoriu. Přinášíme vám jeden takový příběh. Jan Krömer, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, měl to štěstí a díky brigádě v nadnárodní advokátní kanceláři zde dostal příležitost i jako koncipient.

Honza začínal, jako patrně větši­na studentů práv, jako praktikant v menší advokátní kanceláři, a to Kyjovský, Blažek a kolegové v Brně. Nastoupil na konci druhého ročníku jako výpomoc. Po roce a půl odpo­věděl na inzerát, který objevil na jednom z pracovních portálů, a při­hlásil se do výběrového řízení, které vyhlásila přední advokátní kancelář PRK Partners. Uspěl a na začátku roku 2012 nastoupil. Dnes tak v této známé a prestižní kanceláři působí téměř dva roky, a proto může s od­stupem popsat to, co mu nová pří­ležitost přinesla.


Tři čtvrtě roku jsme si i s kon­cipienty vykali

Nástup k PRK Partners byl pro něj velká změna. „Kyjovský byla regi­onální kancelář zaměřená na ge­nerální praxi, kterou poskytovala jak široké veřejnosti, tak relativně velkým společnostem. Vládla tam od začátku velmi příjemná atmo­sféra, studenti a advokáti si tykali, kontakt byl velmi bezprostřední, což bylo fajn.
U PRK Partners je to na začátku do­cela jiné. Jedná se o advokátní kan­celář s mezinárodním přesahem. Je vedená způsobem a podle standardů mezinárodních obchodních společ­ností s velkým důrazem na preciz­nost a kvalitu výstupu. A taky jsme si asi tři čtvrtě roku všichni vykali, a to i s koncipienty,“ říká Honza. 


Student jako podpora advokátů

Může také srovnávat práci, kterou student jako praktikant vykonává, v malé a velké advokátní kancelá­ři. Srovnává prý ale nesrovnatelné. „Ve velké kanceláři student po­skytuje podporu týmu koncipientů a advokátů, věnuje se mnohem více archivaci a podpůrné činnosti než v menších kancelářích. K dílčím právním rešerším se ale dostane také. Samotný finální výstup prak­ticky nikdy sám nezpracovává. Je také pod mnohem větším dohle­dem,“ míní koncipient.


Začít od mála a jít výš

A co by Honza doporučil studentům, kteří zvažují, zda se budou ucházet o brigádu ve větší, či menší kance­láři? Jednoznačně nejprve začínat v menší kanceláři, kde se dostanou k pestřejšímu spektru případů a jsou sporům tak nějak „blíž“ a mohou tak rychleji načerpat větší množství zkušeností o každodenním právu, což se jim může hodit například ke státnicím a podobně. A do velkých kanceláří nastupovat již s nějakými praktickými zkušenostmi, které jim mohou pomoci v konkurenci dalších uchazečů. Velké kanceláře studenta navíc naučí preciznosti, úpravě do­kumentů a obecně dokážou posu­nout váš náhled na právo na zcela jinou úroveň. Právníci působící ve velké advokátní kanceláři pravdě­podobně získají na právo úplně jiný, více ekonomicky orientovaný, po­hled. Volba je však na každém.

„Studentům při hledání práce doporučuji nepodléhat zbytečně stresu, nenechat se znechutit případ­nými neúspěchy, vytrvat a nepolevo­vat ze svých nároků na potenciálního zaměstnavatele. Vždy je nutné si uvě­domovat, že prostředí, ve kterém na­startujete vaši profesní kariéru, bude formovat váš přístup k právu, sprave­dlnosti a k práci na dlouhé roky dopředu.“
 

VIZITKA


Mgr. Jan Krömer
koncipient v advokátní kanceláři
PRK Partners
www.prkpartners.cz
 
Právnická fakulta MU
Právo a právní věda
Ostrava
Ve firmě působí 2 roky. 

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2014.

Na podobné téma

Produkční festivalu: Aktivity si mě hledají samy

Poslankyně řeší v unii nezaměstnanost mladých

„Lezl jsem dřív, než chodil,“ říká vydavatel časopisu

S Lékaři bez hranic není žádný den všední