Kam se vrhnout ze socpedu – část druhá

28. 5. 2012 | Monika Vrtělová
Rubrika: Zaměstnání, Práce | Doba čtení: 2,5 minuty

Ze široké nabídky všemožných studijních oborů jste si vybrali právě sociální pedagogiku. Máte ale ponětí o tom, co budete dělat po ukončení studia? Kam se můžete vrhnout, co můžete očekávat? A víte, jaké finanční ohodnocení vás může provázet celým dalším životem? Rozhodli jste se ke studiu, které má jako jedno z·mála opravdu pestrou paletu uplatnění.

práce, sociální pedagogika, zaměstnanání
práce, sociální pedagogika, zaměstnanání

Školství

Práce se nabízí v roli výchovného poradce, vychovatele, vedoucího kroužku, nebo třeba ve speciálně pedagogickém centru na postu sociálního pracovníka.

Pokud se dostanete do školství, plat bude hodně závislý na pracovním zařazení – pedagogický nebo nepedagogický pracovník, školství běžné nebo speciální. Pokud máte vystudovanou sociální pedagogiku, budete totiž v běžné škole brán jako odborný pracovník a zařazen budete do pedagogických odborných tabulek, ale ve školství speciálním budete se stejným vzděláním pouze neodborný pracovník, takže očekávejte zařazení do tabulek pedagogických, leč neodborných.

Úplně jiné je to na postu sociálního pracovníka ve speciálně pedagogickém centru – v tabulkách budete také kolem 9. třídy, ale v těch pro nepedagogy, stejně jako školník či uklizečka – očekávat můžete kolem 14 000,- Kč. Zřejmě navíc vyvstane problém s délkou pracovního úvazku – většinou to bývá jen poloviční. Zařazení do platové třídy bude záležet na nadřízeném, a bohužel na jeho libovůli setkat se za stejnou práci můžete se zařazením do 9.–12. třídy, což na platu udělá značný rozdíl.

Práce se dá očekávat různorodá – vychovatel ve školní družině a vedoucí kroužku bude mít nejvíc přímé práce s dětmi, a jako bonus bude množství volného času o prázdninách.  Naopak ve speciálně pedagogickém centru očekávejte práci hodně nebo – v tom horším případě - pouze administrativní, a dovolenou jen v běžné délce – jste přece nepedagogický pracovník.

Mimoškolní aktivity

Chcete zkusit práci lektora, baví vás nejrůznější aktivity? Pak jste tady na tom nejlepším místě. Zabavíte se vy i ti ostatní. Nabídky na zaměstnání hledejte především v nejrůznějších centrech volného času, dětských domech, centrech pro děti i dospělé. Věková skupina bude různorodá – v kurzech narazíte na dětské i seniorské aktivity. Přemíry administrativy se tady bát nemusíte. Finanční ohodnocení nebude zřejmě patřit mezi ta nejvyšší, ale rozpětí bude odlišné podle jednotlivých organizací. Možná vám to alespoň částečně vynahradí různorodost práce, kterou si budete řídit vám blízkým směrem, a případné prázdniny, které některá centra kopírují podle těch školních. V tomto sektoru se můžete nejlépe pustit i do vlastních podnikatelských aktivit.

Neziskové organizace

Tato sféra zaštiťuje největší variabilitu pracovních příležitostí – můžete se stát pedagogem nebo sociálním pracovníkem v nízkoprahovém zařízení, v organizaci pro lidi s nejrůznějšími typy postižení či znevýhodnění, ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, můžete vyučovat  uprchlíky, pracovat s dětmi, s dospělými i se seniory. Budete pomáhat lidem se závislostmi, dětem, kterým by bez pomoci hrozilo sociální vyloučení, lidem bez práce, bez peněz i bez domova – škála osob, které potřebují podat pomocnou ruku zvenčí, sahá snad do všech sfér. V tomto případě se můžete těšit na přímou práci s lidmi, administrativa by vás neměla tolik zatěžovat, i když vše závisí na nastavení konkrétní organizace. Někde se totiž může stát, že budete vyplňovat nejen formuláře, sloužící k oficiálnímu mapování činnosti organizace, ale že se dostanete kromě toho i ke spoustě dalšího papírování, které si připravila sama organizace na monitorování vaší konkrétní práce. I když se to bude jevit jako zbytečná práce, nic s tím nenaděláte. Platy bývají různé, ale kupodivu si můžete i vydělat víc než třeba ve školství. Počítat musíte ale s tím, že financování neziskovek není z hlediska udržitelnosti nikdy zcela jisté - závisí na dotacích, grantech a sponzorech.

Na podobné téma

Malý krůček, nebo přímo STEP?

Co dělat, když chcete pracovat v Holandsku

Co s rozrůstajícím se byznysem? 1

Skloubit práci a doktorát znamená taky dobře plánovat