Dobré je využít všechny fakultou nabízené možnosti

11. 10. 2011 | Petra Kadlecová
Rubrika: Zaměstnání, Práce | Doba čtení: 2,5 minuty

Odmala ji fascinovala rychlost, se kterou informatika posouvala lidské možnosti. Využila šance, které jí vysoká škola nabídla, a nyní má naplňující práci. Janu Galajdovou byste nejspíš na ulici nepozna­li, ale dost možná se podílela na tvorbě některých systémů, které vám zjednodušují život. Je typickou představitelkou absolventů Fakulty informatiky: jedna z mnoha, o kterých se neví, ale díky kterým systémy šlapou tak, jak mají.

fi muni, informatika, práce, zaměstnání, brno
fi muni, informatika, práce, zaměstnání, brno

Informatika? Jak vás napadla zrovna ta?
Studium informatiky vyplynulo z toho, co mě odmalička zají­malo. Dá se říct, že jsem si své budoucí povolání vybrala už na základní škole. Fascinovala mě tato věda, především to, s jakou rychlostí se vyvíjela a posouvala lidské možnosti kupředu. Pro­to, když přišlo na rozhodování, měla jsem jasnou představu o tom, co bych chtěla studovat. Od Fakulty informatiky jsem si sli­bovala především to, že mi ukáže možnosti, jež informatika nabízí, a pomůže mi najít cestu, kterou se budu chtít vydat. A to udělala.

Co jste během studia nejvíce oceňovala?
Nejvíce jsem oceňovala kvalitní zdroje informací a možnosti, jež svým studentům naše škola poskytovala. Především přístupy k rozšiřujícím materiálům a programům, díky kterým se zájemce mohl tématu, jež ho za­jímá, více věnovat. Rozhodně jsem ocenila i možnost velkého výběru předmětů, díky kterému se mohl každý již během studia pro­filovat preferovaným směrem.

A co jste ocenila až zpětně při hledání práce?
Až při hledání práce si člověk uvědomí, že věci, které v počátcích studia považoval za ne­podstatné, mají svůj smysl. Když se podívám zpětně na své studi­um, myslím, že jsem díky němu byla pro mé budoucí povolání připravena dobře. Velkou výho­dou byla právě ta možnost výběru podstatné části předmětů.

Kdy jste si začala práci hledat?
První pracovní zkušenosti jsem získala již během studia. Kromě krátkodobých brigád jsem v rámci své bakalářské práce začala spo­lupracovat s ÚVT MU, kde jsem externě působila tři roky. Důvodů pro hledání práce bylo několik. Asi nejdůležitějším však byla snaha spo­jit studiem nabyté znalosti s praxí.

Bylo snadné práci najít?
Myslím, že v porovnání s absol­venty z jiných fakult nebylo hledání práce příliš těžké. O vhodnou pra­covní pozici jsem se začala zajímat několik měsíců před ukončením studia. Nejprve jsem se poohléd­la po možnostech, které se mi nabízejí. Poté jsem oslovila několik firem, jejichž profil mě zaujal, a během několika týdnů jsem již řešila konkrétní nabídky a poho-vory. Doba od přípravy a rozeslání životopisu po podepsání pracovní smlouvy trvala přibližně měsíc.


Co vlastně přesně děláte? A co se vám na práci nejvíc líbí?
V současné době pracuji jako Java Developer pro firmu zabývající se vývojem aplikací a informačních systémů. Náplň vel­mi záleží na projektu, na kterém aktuálně pracuji a jakou roli v něm hraji. Na oblasti IT se mi líbí dynamika, s jakou se rozvíjí, a tím posouvá naše možnosti dál. Jelikož se v rámci náplně své pra­covní činnosti setkávám se všemi fázemi vývoje software, je pro mě práce velice pestrá, protože mě nutí se tomuto trendu přizpůsobit. Další z důvodů, proč jsem si vy­brala vývoj software, konkrétně informační systémy, je spojení informatiky s okolním světem. Při vývoji systémů spolupracujeme se zástupci nejrůznějších firem. Aby byl systém skutečně použitelný, je zapotřebí proniknout a pocho­pit základní pravidla, jež v oblasti, kde firma působí, existují. Své znalosti tak mohu uplatnit v praxi.

Setkáváte se při práci s bývalý­mi spolužáky?
Většina bývalých spolužáků, se kterými se vídám, pracují v podob­ném oboru jako já. Jelikož pracuji v mladém kolektivu, poměrně často se stává, že mezi novými kolegy poznávám některé ze spolužáků.

A co byste doporučila současným studentům FI?
Současným studentům bych doporučila využít všechny možnosti, jež jim fakulta nabízí, především v oblasti zahraničního studia a jazykového vzdělání, díky kterému znásobí své šance při hledání práce. V neposlední řadě bych poradila všem, kdo mají možnost volit si předměty podle zájmu, aby si rozmysleli, jakým směrem se chtějí specializovat. Dobrá volba je může posunout kupředu, špatná je může naopak v hledání práce znevýhodnit.

Vizitka Moniky Fiantové
Fakulta: Fakulta informatiky MU

Obor: Informační systémy
Rok absolutoria: 2010
Získaný titul: Mgr.
Bydliště: Brno
Pracovní pozice: Java Developer
Firma: IBA CZ, s.r.o.

Na podobné téma

Proč je dobré mít nad pracovním stolem nástěnku? Budete efektivněji pracovat!

Typy stáží: Není stáž, jako stáž

Jak získat zahraniční praxi pod hlavičkou univerzity

21. Career Days: živé setkání s top zaměstnavateli