Co s rozrůstajícím se byznysem? 2

2. 3. 2015 | Tereza Knězková
Rubrika: Práce, Podnikání | Doba čtení: 1,5 minuty

Rozjeli jste úspěšně vlastní projekt a teď tápete, co dál, protože živnostenský list vám už nestačí? Jaké další možnosti tedy máte, pokud chcete dostat svůj byznys dál? Tentokrát o zdanění, ručení za dluhy a nákladech na založení.

byznys, osvc, s.r.o. , spolek, občanský zákoník
byznys, osvc, s.r.o. , spolek, občanský zákoník

Náklady na založení

Zatímco na poplatky za žádost o zápis do živnostenského rejstříku zaplatíte 1.000 Kč. Stejnou částku si přichystejte i pro zápis spolku do tzv. spolkového rejstříku. U obchodních společností už však budou náklady v řádech tisíců vyšší. U v. o. s. není třeba žádný základní kapitál ani zakladatelská smlouva ve formě notářského zápisu. Minimální částkou, kterou bude třeba investovat na zápis, je 6.000 Kč soudního poplatku pro krajský, rejstříkový soud. U s. r. o. budete potřebovat několik tisíc pro notáře, který vám vyhotoví zakladatelskou smlouvu, případný základní kapitál (od 1. 1. 2014 však postačí 1 Kč) a opět 6.000 Kč na soudní poplatek.
 

Ručení za dluhy

Jako OSVČ ručíte za dluhy, které vyvstanou z vašeho podnikání. Věřitel se na vás tedy může obrátit, abyste je uhradili. U v. o. s. je to také tak; za dluhy ručí společníci celým svým majetkem. Naopak u s. r. o. a spolku neručíte za dluhy, které společnosti vzniknou.
 

Zdanění

Zisk z činnosti na živnostenský list zdaňujete v režimu zákona o daních z příjmů, konkrétně fyzických osob. U v. o. s. zdanění probíhá obdobně; zisk se rozdělí mezi společníky, kteří jej zdaní samostatně, buď v režimu příjmů fyzických, nebo právnických osob. S. r. o. je zdaňováno již formou daně z příjmů právnických osob. Naopak vaše příjmy, které vám budou vypláceny jako společníku nebo orgánu této společnosti, budou stále zdaňovány v režimu příjmů fyzických osob. Pro zdanění spolku můžete využít institut tzv. veřejně prospěšného poplatníka, který výrazně zužuje předmět zdanění, a tím i snižuje daňové odvody.
Účelem tohoto článku nebylo obšírně popsat jednotlivé způsoby, jak lze podnikat i „nepodnikat“, spíš se zaměřit na podstatné rozdíly, které mohou být klíčové pro rozhodování o formě činnosti. Výběr už záleží na vás a vašich požadavcích.
O tom, jaké jsou možnosti, když živnostenský list už nestačí zde.

Na podobné téma

Pracujte efektivněji díky CRM softwaru: Seznamte se s jeho 5 největšími benefity

Na začátku podnikání zvolte správnou PRÁVNÍ FORMU

EET po studentsku: Nejlevnější a nejjednodušší řešení

Absolvent FI začal podnikání metodou „pokus-omyl“