7 návyků skutečně efektivních lidí

30. 11. 2015 | Lukáš Visingr
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 1,5 minuty

Být efektivní rozhodně neznamená jenom rozplánovat si svůj čas a stíhat všechny projekty ve stanoveném termínu. Skutečná efektivita je o vytváření vlastních hodnot a jejich rozvíjení. Jak na to? Zapomeňte na time management a začněte pracovat na osobním přerodu v cílevědomé a integrované osobnosti.

7 návyků skutečně efektivních lidí, efektivita, Stephen Covey
7 návyků skutečně efektivních lidí, efektivita, Stephen Covey
S knihami o osobním rozvoji, psychologii či managementu se nyní takřka „roztrhl pytel“. Jsou však i díla, která nestárnou a udržují si popularitu po dlouhé roky. Nepochybně mezi ně náleží titul 7 návyků skutečně efektivních lidí, který napsal Stephen Covey. Originál vyšel v USA již v roce 1989, ale přesto tato kniha stále patří mezi nejvlivnější tituly ve svém oboru.

1. Buďte proaktivní
Musíte pořád hledat příležitosti a možnosti, jak se prosadit, nikoliv pasivně vyčkávat. Je nutno přebírat iniciativu a rozšiřovat svůj okruh vlivu. Nezaměřujte se na slabé stránky jiných, nýbrž na svoje silné stránky. Snažte se měnit to, co měnit lze.
 
2. Začínejte s myšlenkou na konec
Vše vzniká nejprve ve vaší mysli, teprve pak fyzicky. Vypracujte si životní plán a svou osobní filozofii, tomu potom podřizujte plánování všeho ostatního. Stanovujte si jasné cíle, ke kterým vždycky dlouhodobě, důsledně a trpělivě směřujte.
 
3. To nejdůležitější dávejte na první místo
Rozdělte věci na naléhavé a nenaléhavé, důležité a nedůležité. Podle toho jim věnujte svůj čas a síly. Nevěnujte se stále jen krizím, nebo naopak zbytečnostem. Nebojte se říkat „ne“. Snažte se efektivně naplánovat svůj čas a delegujte úkoly na jiné.
 
4. Myslete způsobem výhra–výhra
Hledejte vzájemně prospěšná řešení. Snažte se dělat dohody, které jsou výhrou pro obě strany. Jestliže to není možné, pak je „nedohodnout se“ lepší než dohoda, jež jednomu přináší prohru. Dodržujte své závazky a přejte úspěch i ostatním.


5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Používejte svou empatii při naslouchání jiným. Snažte se pochopit jejich úhel pohledu a jejich pocity. Projevujte skutečný zájem, věnujte pozornost řeči těla. Sami se pak vyjadřujte tak, aby byl ostatním zřejmý váš charakter, vaše myšlenky a emoce.
 
6. Vytvářejte synergii
Celek je víc než součet jeho částí. Važte si odlišností a využívejte je k tvůrčímu prospěchu pro všechny. Opusťte mentalitu „buď–nebo“, místo toho hledejte „třetí cesty“. Otevřete svou mysl alternativním řešením, která uspokojují obě strany.
 
7. Ostřete pilu
Nezapomínejte obnovovat síly. Žijte zdravě a odpočívejte. Věnujte se i duchovní obnově, tedy uvažování o hodnotách a cílech. Vzdělávejte se, čtěte, pište a komunikujte s lidmi. Vždycky si pokládejte otázku, zda používáte prvních šest návyků.

Knih o osobním rozvoji existuje ohromné množství. Jen málo z nich si ovšem získalo takovou popularitu jako dílo, jehož autorem je Stephen Covey, a ve kterém je obsaženo sedm rad, které se týkají maximálního využití potenciálu každého člověka.

Na podobné téma

První dojem lze udělat jen jednou

Jsem absolvent! Co s úřady?

7 návyků skutečně efektivních lidí

Prodejte se on-line