Umělecký zážitek? Staňte se členem Pěveckého sboru MU!

Než jsem se stala členkou pěveckého sboru, měla jsem o tom zvláštní představy – sboristi a sboristky jsou se studijním průměrem kolem jedna celá nula a náplní jejich „zpěvácké“ práce je úmorné a nezáživné zkoušení.

0812 pevecky-sbor-mu 1 lenka-kostalovaNež jsem se stala členkou pěveckého sboru, měla jsem o tom zvláštní představy – sboristi a sboristky jsou se studijním průměrem kolem jedna celá nula a náplní jejich „zpěvácké“ práce je úmorné a nezáživné zkoušení. Jedním ze studentských spolků MU je Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, o kterém mi bližší informace poskytla moje „exkolegyně“ a dlouholetá členka tohoto sboru Lucie Šmídová.

Mé představy o účinkování v pěveckém sboru byly samozřejmě zcela mylné.

Pěvecký sbor MU má téměř 60 členů a je uměleckým tělesem na velmi vysoké úrovni. Sbormistrem je MgA. Michal Vajda, který je rovněž učitelem intonace a dirigování na Pedagogické fakultě MU. „Pan Vajda má za svou práci i přes naše občasné remcání náš velký obdiv. Uvědomujeme si, že není lehké pracovat s tolika individualitami, a sama jsem byla překvapená, jak poctivě ke všemu přistupuje. O všech koncertech a akcích víme téměř rok dopředu, jsou stanoveny harmonogramy, i tato dobrá organizace přispívá k tomu, že to celé funguje,“ říká Lucie.

Sbor získal i významná ocenění

Za každým úspěchem ale vždy stojí spousta práce. V případě kvalitního sboru to platí dvojnásob. Zkoušky sboru probíhají dvakrát týdně a dvakrát ročně se jezdí na víkendová soustředění. Každá tato práce však přináší i mnoho pozitiv. „Časová náročnost je sice poměrně značná, nicméně odpovídá úrovni sboru. Soustředění bývají náročná - člověk se zpravidla příliš nevyspí (celý den se zpívá a pak přichází ještě náročnější program - neorganizované družení kolektivu). Koncertujeme i s orchestrem (úzce spolupracujeme se zlínskou, ale i pardubickou filharmonií nebo brněnským ensemblem Opera Diversa). Většina aktivit sboru se odehrává v České republice, avšak sbor získal i prestižní umístění například na festivalu ve Švýcarském Montreux a ucházíme se o účast na festivalu ve Slovinsku,“ dodává absolventka ESF a PrF MU.

0812 pevecky-sbor-mu 1 lenka-kostalova

Účast přináší také kredity a stipendium

Zahraniční zájezdy a koncertování po celé republice však nejsou jediná lákadla, která může Pěvecký sbor MU nabídnout. Další velké bonusy „sborování“ přináší především studentům MU. „Členství je oceněno 6 kredity - jedná se tedy o standardní předmět, který si může zapsat student kterékoli fakulty MU. Poslední roky je dalším benefitem i stipendium, které má členům kompenzovat čas a energii, kterou sboru věnují, zejména je-li v daném semestru požadovaná vyšší než standardní účast. Toto stipendium není samozřejmé, ani není stanovena jeho pravidelná výše. Jedná se však o příjemný bonus. Nicméně největším užitkem je umělecký zážitek. To, co zpěváci během koncertů zažívají, je nepopsatelné.“

Stát se členem takového kvalitního tělesa však zahrnuje i určité požadavky. A proto také není záruka, že všichni zájemci dostanou šanci stát se čestnými členy. „O příjímání nových uchazečů se stará sbormistr, který rozhoduje o tom, který hlas je třeba posílit. S uchazečem se pak domluví na individuálním přezkoušení, kde si poslechne barvu hlasu, intonaci, ale i to, zda se svým hlasem umí pracovat. Pokud mu hlasově vyhovuje, domluví se na spolupráci. Kromě univerzitního sboru vede pan Vajda i sbor Pedagogické fakulty, což je čistě ženský sbor. Proto zpěvačkám často nabízí místo právě v tomto sboru - uchazeček je dostatek, i když ne ve všech hlasech a do univerzitního sboru se dostanou jen ty nejlepší,“ uvádí zástupkyně altu.

0812 pevecky-sbor-mu 2 lenka-kostalova

Abychom nezapomněli na chlapce, těch je momentálně nedostatek a tudíž mají možnost dostat se přímo do univerzitního sboru. Zájemci mohou využít kontakt přímo na dirigenta skrze mail.

Lucie Šmídová shrnuje: „Sbor sdružuje neuvěřitelně pestrou skupinu mladých lidí ze všech možných fakult, které spojuje láska k hudbě. Je to hlavně dobrá parta, která se společně podílí na něčem velkém a přitom si to neskutečně užívá a vídá se i mimo sborové aktivity. Jedná se o příjemnou kombinaci uměleckého vyžití, poznání nových lidí, vytvoření nových přátelství či dokonce vztahů, pomoc při studiu v podobě 6 kreditů i občasnou finanční výpomoc v podobě stipendia - o kvantitě a zejména kvalitě zážitků nemluvě.“

 

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity
http: www.sbormuni.com
Kontakt na sbormistra
E-mail: michal.vajda@seznam.cz
Telefon: +420 737 766 335 

Na podobné téma

Veletrh JobChallenge je letos o třetinu větší!

Pracovat, studovat a nezbláznit se

Jana Chaloupková: Vymyslela jsem oslavy ERASMU

Dvacátý ročník Career Days je za dveřmi